Privacyverklaring

Wandering Minds, handelsnaam van José Schrijver Tekst en Communicatie

Wandering Minds staat als handelsnaam van José Schrijver Tekst en Communicatie geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71359117. Wandering Minds is een eenmanszaak en gevestigd in Den Haag (2552 LN). 

Heb je vragen over privacy en de bescherming van jouw (persoons)gegevens? Neem dan gerust contact op met José Schrijver, via [email protected].  

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 februari 2024

Algemeen

Wij informeren je graag over hoe jouw (persoons)gegevens door ons worden verwerkt en/ of gebruikt. Op deze manier voldoen wij aan onze verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en uit de Telecommunicatiewet. Bovendien weet jij op deze manier ook welke rechten jij hebt en ook hoe je die rechten kunt uitoefenen.

Deze verklaring is uitsluitend van toepassing op onze diensten. Wees je er daarom van bewust dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy- en/of cookiebeleid van andere genoemde organisaties en bedrijven op deze website www.wanderingminds.world (hierna: onze website).


De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij jou graag naar de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Persoonsgegevens: wat zijn het?

Een persoonsgegeven is informatie over een persoon, waarmee je die persoon kunt identificeren of waarmee je diegene kunt opsporen. Het kan rechtstreeks over die persoon gaan of in combinatie met andere informatie naar die persoon leiden. Belangrijk hierbij is dat gegevens van overledenen en bedrijven (eenmanszaak, VOF of maatschap uitgezonderd) geen persoonsgegevens zijn.

Gebruik (persoons)gegevens

Op onze website zijn verschillende plekken waar jij jouw bedrijfs- of persoonsgegevens kunt achterlaten. Ook als onze (mogelijk toekomstige) klant verzamelen wij een aantal van jouw (persoons)gegevens. Het is goed dat jij op de hoogte bent van wat er met deze (persoons)gegevens wordt gedaan, welke rechten jij hebt en hoe jij jouw wensen rondom jouw (persoons)gegevens kunt aangeven.


De persoonsgegevens die wij van jou ontvangen, behandelen wij vertrouwelijk zodat ze niet zomaar in verkeerde handen vallen. Het komt soms wel voor dat jouw (persoons)gegevens worden gedeeld met anderen, omdat zij ons ondersteunen in onze bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan onze bank of de hostingpartij.

Persoonsgegevens die ik kan verzamelen

Hieronder tref je een overzicht van de (persoons)gegevens die wij van jou kunnen verwerken. Die gegevens heb je zelf gegeven (via het contactformulier op de website bijvoorbeeld) of zijn af te leiden uit openbare registers of social media.

Let er op dat gegevens over jouw activiteiten op onze website, jouw internetbrowser en apparaat type, jouw IP-adres en jouw locatiegegevens eventueel ook worden verzameld mocht je die optie niet hebben uitgeschakeld in jouw browser en dat jouw IP-adres en locatiegegevens in sommige gevallen ook persoonsgegevens zijn.

 • jouw voor- en/of achternaam;
 • jouw adres- en/of postbusgegevens;
 • jouw e-mailadres en e-mailberichten aan ons;
 • jouw betaalgegevens;
 • jouw telefoonnummer (Huddle);
 • jouw inloggegevens (Huddle);
 • jouw website URL (Huddle);
 • jouw geboortedatum (Huddle);
 • jouw social media accountnamen;
 • jouw reacties op social media;

Waarom is het verwerken van persoonsgegevens nodig?

Persoonsgegevens verwerken is niet zomaar toegestaan. Dit mag onder de privacywetgeving alleen met een bepaald doel. Wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken omdat je deze persoonsgegevens zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier) verstrekt.

De doelen van de voorgenoemde verwerking van de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen, moeten gerechtvaardigd zijn. In de AVG zijn daarom zes grondslagen (doelen) vastgesteld:

 1. het algemeen belang;
 2. het gerechtvaardigd belang;
 3. vitale belangen;
 4. op basis van een overeenkomst;
 5. op basis van een wettelijke plicht;
 6. op basis van toestemming.
DoelGrondslag
Voor het afhandelen van jouw betalingOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail), als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voerenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
Om jouw (informatie)aanvraag in behandeling te kunnen nemenOmdat wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben
Om onze e-book te kunnen versturenOmdat je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven
Om jouw vraag (online) te kunnen beantwoordenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
Om het aanbod te verfijnen en een gerichter aanbod te kunnen makenOmdat wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben
Bij een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifteVoor het naleven van een wettelijke verplichting
Omdat wij graag een mooie review op onze kanalen laten zienOmdat jij hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.
Voor marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld een nieuwsbriefOmdat jij hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven
Om jou toegang te kunnen geven tot onze online leeromgevingOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken in principe geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van klanten, betrokkenen of websitebezoekers. Wel vragen wij, als je lid wordt van onze Facebook community, om 3 vragen te beantwoorden waarom je lid zou willen worden. De eerste vraag gaat over mentale gezondheid: “Waarom ben jij een Wandering Mind”. Dit vragen wij omdat wij de community een veilige plek willen houden met gelijkgestemden.

Wij hebben ook geen intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Hoelang jouw gegevens bewaard worden

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn:

PersoonsgegevensTermijnReden
Voor- en achternaam7 jaar (Belastingwetgeving) of zolang je staat ingeschreven op onze mailinglist.Om aan onze wettelijke verplichting te voldoen
Adres- en/of postbusgegevens7 jaar (Belastingwetgeving)Om aan onze wettelijke verplichting te voldoen
TelefoonnummerZolang de overeenkomst loopt en tot maximaal 1 jaar nadat de overeenkomst is gestoptOm contact met je te kunnen opnemen
Betaalgegevens7 jaar (Belastingwetgeving)Om aan onze wettelijke verplichting te voldoen
Betaalgegevens ontvangen via Plug & PayPlug & Pay bewaard deze gegevens onbeperkt, wij verwijderen de gegevens na datum van royement tenzij wij de gegevens langer moeten bewaren vanwege de Belastingwetgeving.Om aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen.
MailadresZolang de overeenkomst loopt en tot maximaal 1 jaar nadat onze overeenkomst is gestoptOm jou te kunnen informeren of contact met je kunnen opnemen na het invullen van een online contactformulier
(Mail)berichtenZolang de overeenkomst loopt en tot maximaal 1 jaar nadat onze overeenkomst is gestopt, tenzij noodzakelijk voor de Belastingwetgeving.Om gegevens van jou te kunnen terugvinden
Inloggegevens HuddleHuddle bewaard deze gegevens onbeperkt, wijzelf verwijderen de gegevens na datum van royement tenzij wij de gegevens langer moeten bewaren vanwege de Belastingwetgeving.Om gegevens van jou te kunnen terugvinden, om uitvoering te geven aan de overeenkomst
Reactie op social media (Instagram, Pinterest, FaceBook, LinkedIn, YouTube)Onbepaalde tijdAls je op een post reageert blijft de reactie staan zolang de post online staat. Dit is voor onbepaalde tijd, tenzij jij zelf beslist dat jouw reactie moet worden verwijderd. Bij het verwijderen van een reactie worden alle persoonlijke gegevens verwijderd. Er wordt niets gedaan met de ontvangen reacties, die zien wij alleen als enthousiaste betrokkenheid bij een post.
Reactie op blogOnbepaalde tijdAls je op een artikel reageert blijft de reactie staan zolang het artikel online staat. Dit is voor onbepaalde tijd, tenzij jij zelf beslist dat jouw reactie moet worden verwijderd. Bij het verwijderen van een reactie worden alle persoonlijke gegevens verwijderd. Er wordt niets gedaan met de ontvangen reacties, die zien wij alleen als enthousiaste betrokkenheid bij een artikel.
Social media accountnamenVoor onbepaalde tijd, tenzij jij deze gegevens zelf verwijdertOm te kunnen reageren op jouw reactie op social media accounts
Overige persoonsgegevens die je actief verstrektZolang de overeenkomst loopt en tot maximaal 1 jaar nadat onze overeenkomst is gestopt.Nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst
Internetbrowser en apparaat type26 maanden (anoniem)  Jouw gedrag op onze website wordt geanalyseerd om daarmee onze website te verbeteren en onze aanbod af te stemmen op jouw voorkeur (geanonimiseerd)
IP-adres26 maanden (anoniem)  Jouw gedrag op onze website wordt geanalyseerd om daarmee onze website te verbeteren en onze aanbod af te stemmen op jouw voorkeur (geanonimiseerd)
Locatiegegevens26 maanden (anoniem)  Jouw gedrag op onze website wordt geanalyseerd om daarmee onze website te verbeteren en onze aanbod af te stemmen op jouw voorkeur (geanonimiseerd)

Gegevens delen met derden/anderen

Jouw gegevens worden niet verkocht aan derden en jouw informatie wordt uitsluitend verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (verwerkers), sluiten wij in ieder geval een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven wel verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met derden die zelf verantwoordelijk zijn voor verwerking (zogenaamde verwerkingsverantwoordelijken), hoeven wij geen overeenkomst af te sluiten.

Facebook Targeting methoden en toestemming

De website maakt gebruik van de Facebook Pixel voor ons online aanbod. Met jouw toestemming, op basis van de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, onder a) van de GDPR, gebruiken wij de zogenaamde “Facebook pixel”. Deze pixel wordt geëxploiteerd door Facebook (Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland).

De Facebook-pixel stelt ons in staat om Facebook-advertenties weer te geven aan bezoekers van de website die interesse hebben getoond in onze online aanbod, bepaalde producten of onderwerpen. Wij streven ernaar om advertenties aan te passen aan de potentiële interesse van websitebezoekers, met als doel een meer relevante en minder opdringerige advertentie-ervaring te bieden. De pixel helpt ook bij het meten van de werkingsgraad van onze Facebook-advertenties en het opstellen van statistieken.

Als onze website wordt bezocht en jij hiervoor toestemming hebt gegeven, wordt de Facebook-pixel automatisch geïntegreerd in de pagina, en kan er een cookie op jouw apparaat worden opgeslagen. Als je ingelogd bent bij Facebook, wordt het bezoek aan onze site opgeslagen in jouw Facebook-profiel. Deze gegevens zijn anoniem en identificeren de gebruiker niet. Facebook bewaart en verwerkt deze gegevens volgens hun privacybeleid. Als gegevens moeten worden vergeleken met Facebook, worden deze eerst gecodeerd in de browser en vervolgens via een beveiligde verbinding naar Facebook verzonden.

De omvang en verwerking van gegevens zijn in overeenstemming met de richtlijnen van Facebook omtrent het gebruik van gegevens.

Basisinformatie over Facebook-advertenties is hier te vinden. Voor meer informatie over de Facebook Pixel en de functies ervan, kun je terecht op de helpdesk van Facebook, die vind je hier. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverzameling van de Facebook Pixel en het gebruik van gegevens voor Facebook-advertenties. Bezoek daarvoor de specifieke webpagina van Facebook en volg de richtlijnen voor instellingen van op gebruikers gebaseerde reclame, die vind je hier.

De instellingen zijn platformonafhankelijk en gelden op alle eindapparaten (bijvoorbeeld: mobiel of desktop).

Affiliatepartners

Op onze website tref je soms affiliatelinks aan. Je gaat dan door het klikken op de link op onze site, via onze site, naar de site van onze affiliatepartner(s). De privacy-cookieverklaring van die partij geldt in die gevallen. Wij raden je dan ook aan om die goed door te lezen. Wij wijzen je altijd duidelijk op het feit dat je onze site verlaat en naar de site van onze affiliatepartner gaat. 

Met de volgende derden delen wij persoonsgegevens:

DerdeCategorieDoel delenWelke gegevens
Website provider SitegroundVerwerkerVoor het hosten van onze websiteVersleutelde gegevens
Hostingpartij  SitegroundVerwerkerVoor het back-uppen van onze websiteVolledige back-up website
E-mailprovider  SitegroundVerwerkerVoor het hosten van E-mailsVersleutelde gegevens
Bank KnabVerwerkingsverantwoordelijkeOm betalingen voor ons te genererenBankrekeningnummer, (bedrijfs)naam
Boekhoudprogramma E-boekhoudenVerwerkingsverantwoordelijkeOm onze boekhouding te doenBankrekeningnummer, (bedrijfs)naam, naam, mailadres, adres
Betaalprovider Mollie via Plug & PayVerwerkingsverantwoordelijkeOm betalingen te ontvangenBankrekeningnummer, (bedrijfs)naam, naam, mailadres, adres
Nieuwsbrief provider Active CampaignVerwerkingsverantwoordelijkeOm onze mailings te verzendenNaam, mailadres
HuddleVerwerkingsverantwoordelijkeOm onze digitale leeromgeving in te hostenNaam, mailadres en overige gegevens die je zelf verstrekt
Onze boekhouderVerwerkerOm ons te ondersteunen in onze boekhoudingBankrekeningnummer, (bedrijfs)naam, naam, mailadres, adres
Onze webbouwerVerwerkerOm onze site up to date te houden en te onderhoudenNaam, mailadres, eventuele inloggegevens
Onze VAVerwerkerOm ons te ondersteunen bij de bedrijfsvoeringBankrekeningnummer, (bedrijfs)naam, naam, mailadres, adres en eventuele overige gegevens die je ons verstrekt
Plug & PayVerwerkingsverantwoordelijkeOm online betalingen te kunnen ontvangenBankrekeningnummer, (bedrijfs)naam, adresgegevens, mailadres

Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen wij er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten (het gebruik van social media ansich bijvoorbeeld). Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, is een verwerkersovereenkomst gesloten. De Partijen zijn aangesloten bij het EU-US Dataprivacy framework van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Jouw recht tot het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, tenzij verwijderen wettelijk gezien (nog) niet mag (bijvoorbeeld Belastingverplichting). Dergelijke verzoeken kun je mailen naar ons.  Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op je verzoek reageren. Als jouw verzoek buitenproportioneel of zeer specifiek is, dan kan de termijn worden verlengd met 2 maanden.

Jouw rechten tot intrekken, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Beveiligen

Wij nemen altijd adequate en passende maatregelen om bijvoorbeeld misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw (persoons)gegevens tegen te gaan. Dit doen wij door onder meer fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen te nemen.

Website en wifi

Onze website maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook betekent dit dat jouw verbinding met onze website privé is. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en aan het hangslotje in de adresbalk. Onze website beveiliging wordt regelmatig bijgewerkt. Verder maken wij altijd gebruik van enkel bekende beveiligde VPN-verbinding (Nord) en/of Wifi-netwerken, tenzij dit om een gewichtige reden niet kan.

Door ons gebruikte apparaten en systemen

Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Dit zijn een laptop en smartphone met een inlogbeveiliging door middel van een wachtwoord en/of vingerafdruk. Daarnaast zijn de door ons gebruikte systemen ook beveiligd met een wachtwoord en/of toegangscode.

Geen fysieke kopieën

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën door ons gemaakt.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Geen goede beveiliging of misbruik van jouw gegevens?

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de persoonsgegevens, neem dan contact op met ons.

Jouw recht tot indienen klacht

Wij willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, als je van mening bent dat wij niet voldoen aan de privacyregelgeving als bedoeld in de AVG. Een klacht indienen kun je hier doen bij de AP.  

Wijzigingen

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze privacyverklaring. Deze versie is van 22 februari 2024 en als er wijzigingen zijn in de privacyverklaring, plaatsen wij hiervan steeds de nieuwste versie op onze website. Als de wijzigingen directe gevolgen voor jou hebben, zullen wij jou zoveel mogelijk rechtstreeks informeren.

Cookies

Onze website gebruikt diverse cookies. Door het hebben van deze cookieverklaring, voldoen wij niet alleen aan de verplichtingen uit de Telecommunicatiewet & Cookiewet (toekomstige e-Privacy verordening), maar weet jij ook precies hoe jij met deze cookies kunt omgaan.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen er met name voor dat onze website naar behoren werkt. Cookies onthouden bijvoorbeeld jouw instellingen en met cookies kan ook onze website worden geoptimaliseerd.

Functionele, analytische cookies (niet geanonimiseerd) en tracking cookies

Onze website maakt gebruik van functionele cookies en analytische cookies (niet geanonimiseerd).

Bij het plaatsen van de functionele cookies hoeft er geen toestemming van jou te worden gevraagd, zij maken geen inbreuk op jouw privacy en er worden geen persoonsgegevens mee verzameld.

De analytische cookies (niet geanonimiseerd) geven inzicht in het gebruik van onze website. Bij het plaatsen van analytische cookies vragen wij jouw toestemming via een cookiebar.

Onze website maakt ook nog gebruik van tracking cookies. Daar wordt toestemming voor gevraagd via de cookiebanner.

Onze website maakt verder geen gebruik van andere cookies.

Met behulp van een permanente cookie kan onze website jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. Dit is een functionele cookie. Onze website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kan onze website dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van onze website je met jouw bezoek aan onze website hebt bekeken. Dit is een zogenaamde functionele cookie. Onze website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Met behulp van een site improvement cookie kunnen wij verschillende pagina’s van onze website testen. Dit is een zogenaamde functionele cookie. Wij plaatsen ze om te zien welke pagina het best wordt bezocht. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van de bezoekers.

Analytische cookies: Google

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Dit wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google in elk geval niet toegestaan de via onze website verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten. De bewaartermijn is 26 maanden. Meer informatie lees je hier.


De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, buiten de EER dus. Google is aangesloten bij het EU-US Dataprivacy framework van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Trackingcookies (advertentiecookies)

Onze website maakt ook gebruik van trackingcookies, om jou een gepersonaliseerde en relevante gebruikerservaring te bieden. Deze cookies worden geplaatst door derde partijen, waaronder adverteerders en advertentienetwerken, om bepaalde advertenties af te stemmen op jouw interesses op basis van jouw online activiteiten.

De informatie die wordt verzameld door de trackingcookies stelt adverteerders in staat om gerichte advertenties weer te geven op onze website en mogelijk ook op andere websites die je bezoekt. Trackingcookies kunnen bijvoorbeeld informatie bevatten over jouw browsegeschiedenis, de pagina's die je hebt bezocht en de links die je hebt gevolgd.

Wij delen geen persoonlijk identificeerbare informatie met adverteerders zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Door onze website te blijven gebruiken, stem je in met het gebruik van advertentiecookies zoals beschreven in deze privacy-cookieverklaring. Je hebt de mogelijkheid om trackingcookies te weigeren of te beheren via jouw browserinstellingen, zoals later in deze privacy-cookieverklaring wordt uitgelegd.

Let ook op dat het uitschakelen van trackingcookies van invloed kan zijn op de manier waarop je de advertenties ervaart. Het kan bovendien ook van invloed zijn op de relevantie van de advertenties die je ziet. Het is ook niet altijd zo dat je helemaal geen advertenties meer ziet.

Facebook Retargeting

Onze website maakt gebruik van Facebook Retargeting via een Facebook-pixel om de kwaliteit van het bezoekersverkeer vanuit Facebook te beoordelen. Deze pixel maakt gebruik van een stukje code dat afkomstig is van Facebook zelf. Door deze code worden cookies geplaatst op jouw apparaat. Het is belangrijk op te merken dat wij geen controle hebben over deze cookies, omdat ze afkomstig zijn van Facebook.

Voor meer informatie over hoe Facebook omgaat met de (persoons-)gegevens die via deze cookies worden verwerkt, raden wij je aan om de privacyverklaring van Facebook te lezen. Houd er rekening mee dat deze verklaring regelmatig kan worden gewijzigd. De laatste versie lees je hier.

Afspelen video’s YouTube

Op een aantal pagina’s van deze website of in de Huddle, staan YouTube-video’s. Als je deze video’s bekijkt, dan plaatst YouTube cookies. YouTube verzamelt hiermee gegevens. De cookies worden door YouTube ingesteld om gebruikersvoorkeuren bij te houden voor YouTube-video’s die zijn ingesloten; het kan ook bepalen of de websitebezoeker de nieuwe of oude versie van de YouTube-interface gebruikt. Als je onze website bezoekt, dan vragen wij jouw toestemming voor het plaatsen van cookies door YouTube.  Meer informatie lees je hier.

Google rECAPTHCA

Daarnaast gebruikt onze website Google reCAPTCHA om spam-inzendingen te voorkomen. Als eerste controleert reCAPTCHA of er al eerder een cookie van Google is geplaatst op jouw device. Vervolgens wordt er een cookie toegevoegd aan je browser en er wordt een volledige snapshot gemaakt van het browservenster. Elke pixel wordt daarbij vastgelegd. Voor een goede analyse verzamelt Google browser- en gebruikersinformatie, deze omvat onder meer:

 • Cookies die Google de laatste 6 maanden plaatste;
 • Hoeveel muisklikken je in de browser maakt;
 • Jouw scrolgedrag;
 • Het CSS van de webpagina;
 • De systeemdatum en -tijd;
 • Het IP-adres;
 • Of je bent ingelogd in je Google account;
 • De ingestelde taal van je browser;
 • Geïnstalleerde invoegtoepassingen in je browser;
 • Alle Javascript-objecten;
 • De snelheid waarmee je het formulier invult.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, buiten de EER dus. Google is aangesloten bij het EU-US Dataprivacy framework van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wij hebben Google ook hier niet toegestaan de via onze website verkregen informatie te gebruiken voor andere (Google) diensten. De bewaartermijn is 26 maanden en wij hebben hier geen invloed op. Meer informatie hierover lees je in het privacy beleid van Google.

Cookies weigeren, blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies weigeren, je kunt cookies blokkeren en je kunt je afmelden voor cookies. Dit doe je door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt cookies altijd eenvoudig blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je jouw internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. 

Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheden de helpfunctie van je browser. Want hoe je de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser.

Raadpleeg als nodig de helpfunctie van jouw browser of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan:

Let wel op: als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettige gebruik van onze website. Wees je er dus van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je onze website helemaal niet meer kunt bezoeken.

Onvoorziene cookies

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in deze verklaring? Laat het ons dan weten per mail. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Opt-out

Over het gebruik van bovenstaande cookies, wordt op onze website (waar nodig) toestemming gevraagd. Als je niet wilt dat jouw gegevens getrackt worden, dan raden wij je aan om geen toestemming te geven (opt-out) of om privacy-bevorderende browser-plug-ins te installeren.

Wijzigingen

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Deze versie is van 22 februari 2024 en als er wijzigingen zijn, plaatsen wij hiervan steeds de nieuwste versie op onze website.


 

Ontvang onze nieuwsbrief en ontdek tips, verhalen en wijsheden voor een fijn leven met jouw Wandering Mind

Mis niets!

15585
Scroll naar boven