ADD-medicatie voor volwassenen: overzicht en mijn ervaring

medicatie ADD volwassenen

Medicatie vormt een essentieel onderdeel van de behandeling voor volwassenen met ADD en ADHD. Dit artikel biedt een overzicht van de meest gangbare medicatieopties voor deze neurobiologische aandoeningen. Ook deel ik mijn persoonlijke ervaring met ADD-medicatie en lees je alles over mogelijke bijwerkingen.

Zoektocht ADHD en ADD-medicatie volwassenen

De zoektocht naar geschikte medicatie voor ADD en ADHD kan een uitdagend proces zijn, waarbij artsen en patiënten samenwerken om het meest effectieve behandelplan te vinden. Aangezien individuele reacties op medicatie sterk kunnen verschillen, is het vinden van de optimale dosering en toedieningsschema vaak een persoonlijke reis.

Bij mij duurde de zoektocht naar het juiste type en de juiste dosis medicatie een jaar. Na dit jaar besloot ik te stoppen met de zoektocht. Wat ik al verwachtte bleek waar: ADD medicatie is niets voor mij.
Dit jaar was een periode van ups en downs.

De eerste weken waarin ik een nieuw ADD medicijn gebruikte ervaarde ik de voordelen van de medicatie. Ik was blij dat ik me eindelijk voelde zoals anderen zich voelen. Maar na een tijdje (meestal rond de 6 weken na de start van het gebruik van een nieuw ADD medicijn) verminderde het effect of werden de bijwerkingen te sterk en/of nadelig. Na een jaar besloot ik te stoppen met de zoektocht naar ADD medicatie en mijn eigen zoektocht te starten naar een meer holistische oplossing van mijn ADD klachten.

ADHD en ADD medicatie volwassenen

Verschillende soorten ADD medicatie

Er bestaan verschillende soorten ADD-medicatie.

 • Stimulerende middelen (stimulantia). Al tientallen jaren worden stimulerende middelen ingezet om ADD te behandelen. Deze geneesmiddelen helpen je bij de concentratie en het negeren van afleiding. Voorbeelden van stimulerende medicatie bij ADD zijn Ritalin (methylfenidaat), Concerta en dextro-amfetamine. Stimulantia werken bij 50-70% van de mensen op alle ADHD-symptomen (PsyQ, 2020). Het middel, wanneer het werkt, zorgt ervoor dat je je rustiger, energieker en helderder voelt. Ook heb je meer overzicht, kun je beter luisteren en dingen beter onthouden. Helaas hebben stimulantia vaak ook vervelende bijwerkingen.
 • Niet-stimulerende middelen. Voor patiënten waarbij stimulerende middelen niet werken of onaangename bijwerkingen veroorzaken, zijn er de niet-stimulerende ADD-middelen. Deze medicijnen kunnen symptomen zoals concentratie en impulsbeheersing verbeteren. Een bekend voorbeeld van een niet-stimulerend ADD middel is Strattera.
 • Antidepressiva. Veel mensen met ADD hebben ook last van depressie, angst en/of bipolaire stoornis. Soms worden antidepressiva ingezet bij de behandeling van AD(H)D, zoals Welbutrin (bron: WebMD).

ADD-medicijnen zorgen voor verhoging van neurotransmitters in de hersenen

Parnassia heeft een iets andere groepering en beschrijft drie hoofdtypen ADHD medicijnen, op basis van hoe zij werken op de neurotransmitters:

 1. Psychostimulantia: Deze medicijnen, zoals Methylfenidaat en (LIS)dexamfetamine, verhogen het niveau van dopamine en/of noradrenaline in de hersenen. Dit helpt bij het verbeteren van de concentratie en het verminderen van hyperactiviteit en impulsiviteit.
 2. Atomoxetine: Dit medicijn werkt voornamelijk op het noradrenalineniveau. Het helpt bij het verminderen van impulsiviteit en hyperactiviteit en verbetert de concentratie.
 3. Bupropion: Dit medicijn is een dopaminerg antidepressivum. Het kan helpen bij het verminderen van ADHD-symptomen door de activiteit van dopamine in de hersenen te verhogen.

Wist je dat steeds meer mensen kiezen voor natuurlijke alternatieven voor medicatie? Ontdek hier bijvoorbeeld wat de 100% natuurlijke LTO3 -formule van Natuurlijk Presteren voor jou kan betekenen.

ADD-medicatie via de huisarts of psychiater?

Behandeling van ADHD bij volwassenen met medicatie vereist expertise en nauwkeurige zorg. Het voorschrijven van medicatie en de opvolging ervan moet in eerste instantie worden uitgevoerd door een psychiater of een arts met ervaring in ADHD-diagnose en -behandeling. Pas nadat ADHD adequaat is behandeld, inclusief medicatie en andere interventies, en eventuele bijkomende aandoeningen zijn gestabiliseerd, kan de huisarts in de eerstelijnszorg de medicatie voorschrijven en het verdere verloop van de behandeling monitoren. Het is daarom belangrijk dat huisartsen worden bijgeschoold over de behandeling van ADHD bij volwassenen (Bron: Federatie Medisch Specialisten).

ADD medicatie volwassenen concerta strattera methylfenidaat ritalin

Meest gebruikte ADD-medicatie

Richtlijnendatabase, eigendom van de Federatie van Medische Specialisten, geeft de volgende aanbevelingen als het gaat om de meest gebruikte vormen ADD-medicatie. Methylfenidaat en dexamfetamine worden vaak als eerste voorgeschreven. Vooral langwerkende varianten van deze medicijnen zijn handig omdat je ze minder vaak hoeft in te nemen en er minder kans is op misbruik. Andere medicijnen zoals atomoxetine en bupropion worden ook genoemd, maar als tweede of derde keus. Voordat je huisarts of psychiater deze medicijnen voorschrijft, is het belangrijk dat je een volledig medisch onderzoek krijgt, inclusief het controleren van je hartgezondheid en of je problemen hebt met drugs of alcohol.

Methylfenidaat zoals Ritalin

Ritalin is een merknaam (misschien wel het bekendste merk ADD-medicatie), en dit middel heeft de werkzame stof methylfenidaat. Dit middel behoort tot de stimulantia, het is een amfetamine-achtige stoff. Methylfenidaat remt de heropname van neurotransmitters in de synaps (een schakelcel voor signalen in de hersenen). Deze ADD-medicatie valt onder de Opiumwet, dus ieder recept wordt gecontroleerd door de apotheek en de Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid. Samen met dextro-amfetamine werkt methylfenidaat (Ritalin en de langwerkende vorm Concerta) goed tegen de ADD-symptomen. Ritalin werkt 2-4 uur.

Ritalin werkte goed bij mij, maar de positieve effecten wogen niet op tegen de bijwerkingen. Ik had een enorm hoge hartslag, viel kilo's af (wat in mijn geval niet gewenst is) en ik was dagelijks een paar uur van slag van de rebound. Daarnaast gaf het me een droge huid en had ik regelmatig pijn op mijn borst.

Dextro-amfetamine

Als methylfenidaat niet of onvoldoende werkt, of er worden te veel bijwerkingen ervaren, kan Dextro-amfetamine worden geprobeerd. Dextro-amfetamine – ook wel dexamfetamine genoemd – werkt iets anders dan methylfenidaat. Dit middel remt niet de heropname van neurotransmitters zoals dopamine en noradrenaline, maar bevordert de afgifte van deze neurotransmitters. Dextro-amfetamine werkt langer dan Ritalin, namelijk 4-5 uur. Dit betekent nog steeds dat je op een dag regelmatig een nieuwe pil moet innemen, en dit is niet zo gunstig voor sommige mensen met ADD. Je hebt ook langwerkende ADD-medicatie.

De eerste weken was ik een groot fan van dexamfetamine. Ik voelde me blij en gefocust. Het had zeker een positief effect op mijn ADD symptomen. Helaas had ik op een gegeven moment bloed in mijn ontlasting en later zelfs witte ontlasting, en moest ik na een bloedtest per direct stoppen.

Langwerkende ADD-medicatie

Langwerkende medicatie voor ADD met methylfenidaat of dexamfetamine bestaan in verschillende vormen, en de bekendste is misschien wel Concerta. Maar ook Equasym, Methylfenidaat Retard Sandoz, Dexamfetamine Retard, Mylan of Regenboog zijn langwerkende ADD-medicijnen. Langwerkende medicatie met methylfenidaat of dexamfetamine werken tussen de 6-12 uur. Deze medicijnen hoef je dus maar 2 keer per dag in te nemen

Ik probeerde een paar maanden lang Methylfenidaat Retard van de Regenboog apotheek. Jammer genoeg kreeg ik last van bijwerkingen, zoals gewichtsverlies, een hoge hartslag, nervositeit, en een droge mond en huid. Ook ervoer ik een sterke terugslag – de bekende rebound – wanneer het effect van het medicijn afnam.

In het begin was ik erg enthousiast over Dexamfetamine Retard. Ik kon me goed concentreren en voelde me energiek. Maar na verloop van tijd merkte ik dat ik mijn spontaniteit verloor. Op een gegeven moment negeerde ik zelfs verkeerslichten tijdens het fietsen, alsof het me niet kon schelen. Ik voelde me alsof mijn emoties werden uitgeschakeld. Toen ik een keer in de trein per ongeluk vergat uit te stappen, besloot ik samen met mijn arts te stoppen. Het was teleurstellend, want in het begin leken de resultaten veelbelovend.

medicijnen ADD ritalin concerta strattera

Bijwerkingen van ADD-medicatie

ADHD-medicijnen kunnen bijwerkingen veroorzaken, waaronder klachten wanneer de medicatie is uitgewerkt. Tijdelijke verergering van ADHD-symptomen is ook mogelijk.

Mogelijke bijwerkingen van ADHD-medicijnen zijn onder meer verminderde eetlust, gewichtsverlies, buikpijn, misselijkheid, slaapproblemen, hoofdpijn, duizeligheid, prikkelbaarheid, nervositeit, angst, somberheid, verminderd libido, tandenknarsen, snelle hartslag, hoge bloeddruk, toename van ADHD-symptomen en onbedoelde bewegingen (tics), zoals kuchen, knipperen met de ogen of hoofdschudden. De meeste bijwerkingen verminderen na 1 tot 2 weken.

Het gebruik van ADHD-medicatie vergroot het risico op psychose, hartaanval, beroerte en ontsteking van bloedvaten in de hersenen. Op de website van Apotheek.nl vind je per medicijn informatie over de specifieke bijwerkingen.

Het is momenteel niet duidelijk hoelang de effecten van ADHD-medicatie aanhouden en of het veilig is om ze gedurende lange tijd te blijven gebruiken. Ook kunnen

Wanneer geen ADD-medicatie gebruiken?

Er zijn bepaalde omstandigheden waarin het gebruik van deze medicijnen niet wordt aanbevolen. Dit geldt bijvoorbeeld als je een hart- of vaataandoening hebt, zoals een hoge bloeddruk, hartfalen, of als je geboren bent met een hartprobleem. Ook als er in je familie gevallen zijn geweest van plotselinge hartstilstand op jonge leeftijd, als je last hebt van een hoge oogdruk (glaucoom), ernstige angst, depressie of verslavingsproblemen, of als je bepaalde medicijnen gebruikt, zoals moclobemide (Bron: Thuisarts).

Voordat je gaat beginnen met ADD-medicatie

Voorafgaand aan het starten van medicatie bij volwassenen met ADHD is een grondig onderzoek nodig. Dit omvat een psychiatrisch onderzoek, een sociale anamnese en een somatisch onderzoek, waaronder:

 • Evaluatie van de medische voorgeschiedenis, inclusief cardiovasculaire symptomen en contra-indicaties voor medicijnen.
 • Controle van de pols, bloeddruk en gewicht.
 • Analyse van de familiegeschiedenis met betrekking tot hart- en vaatziekten.
 • Indien nodig, een elektrocardiogram (ECG) om cardiovasculaire risico's te beoordelen.
 • Evaluatie van het risico op misbruik van medicijnen.

Medicamenteuze behandeling voor volwassenen met ADHD moet altijd worden gecombineerd met een uitgebreid behandelprogramma dat zich richt op psychologische, gedragsmatige en educatieve of beroepsmatige problemen.

Hoe moet je de ADD-medicatie gebruiken?

Het is belangrijk dat jij begrijpt hoe je de medicatie voor ADHD moet gebruiken. De arts zal je adviseren om te beginnen met een lage dosis en deze langzaam te verhogen om te zien hoe je erop reageert. Tijdens de behandeling is het cruciaal om regelmatig met je behandelaar te praten over eventuele veranderingen in symptomen of bijwerkingen, zodat de medicatie indien nodig kan worden aangepast.

Hoe in te nemen?

Zorg ervoor dat je goed begrijpt hoe je de medicatie moet innemen, inclusief dosering en mogelijke bijwerkingen. Vraag gerust om geschreven instructies of beeldmateriaal als dit helpt. Het is ook belangrijk dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor je gezondheid, inclusief het innemen van de medicatie zoals voorgeschreven.

Op tijd innemen

Om te helpen herinneren aan het innemen van de medicatie, kun je gebruikmaken van klokalarmen en pillendozen met notities. Probeer een vaste routine te ontwikkelen, bijvoorbeeld na de maaltijd of na het tandenpoetsen. Zorg ervoor dat je behandelaar goed op de hoogte is van jouw behoeften en reageert op jouw specifieke situatie.

ADD medicatie ritalin dextro amfetamine bijwerkingen

ADD-medicijnen zijn slechts een deel van de behandeling.

Naast medicijngebruik is het ook belangrijk om te werken aan psychologische en gedragsveranderingen. Het is essentieel dat je dokter goed weet hoe de medicijnen werken en hoe je ze het beste kunt gebruiken. Het is een goed idee om langzaam te beginnen met een lage dosis en deze geleidelijk te verhogen. En het is belangrijk om regelmatig je gewicht, bloeddruk en eventuele bijwerkingen in de gaten te houden (Bron: Richtlijnendatabase).

ADD-medicatie gebruiken zonder diagnose

Sommige mensen willen ADD-medicatie gebruiken zonder diagnose en recept van de huisarts. Ritalin is bijvoorbeeld populair onder studenten. Dit wordt afgeraden. Het gebruik van ADD-medicatie zonder een officiële diagnose en voorschrift is niet alleen onverstandig, maar ook illegaal en potentieel gevaarlijk. ADD-medicatie, zoals stimulerende middelen, wordt voorgeschreven na een grondige evaluatie en diagnose door een gekwalificeerde medische professional, zoals een psychiater of huisarts. Dit proces omvat het beoordelen van symptomen, medische geschiedenis en andere relevante factoren om te bepalen of medicatie passend en veilig is. Gelukkig zijn er natuurlijke supplementen die helpen bij concentratieproblemen, zoals Alfa Focus. Ook Clearly Not Coffee wordt steeds populairder, als hulpmiddel bij concentratie.

ADD zonder medicatie mogelijk?

De behandeling van ADD zonder medicatie is een haalbare optie die vaak wordt overwogen, vooral door mensen die terughoudend zijn om medicijnen te gebruiken of die ernstige bijwerkingen willen vermijden. Het vinden van de juiste aanpak vereist wat experimenten en tijd, maar door samen te werken met professionals en open te staan voor verschillende benaderingen, kun je als volwassene met ADD een behandeling vinden die het beste bij je past. Bij onze Partner GGZ, Oh My Mood, wordt altijd eerst naar behandelmogelijkheden zonder medicatie gekeken.

Er zijn verschillende benaderingen die kunnen helpen bij het beheren van de symptomen van ADD:

Therapie

Psychotherapie, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), traumatherapie of ADHD-specifieke gedragstherapie, biedt strategieën en vaardigheden om met de symptomen van ADD om te gaan. Deze benaderingen richten zich op het verbeteren van organisatie, time-management en impulscontrole.

Educatie

Leren over ADD en hoe het zich manifesteert, kan mensen helpen om de impact van de aandoening te begrijpen en manieren te vinden om ermee om te gaan. Dit omvat vaak het aanleren van stressmanagementtechnieken en het vergroten van zelfbewustzijn.

Coaching

ADD-coaches kunnen individuen helpen bij het identificeren van sterke punten en het ontwikkelen van strategieën om uitdagingen aan te pakken. Dit kan het opstellen van doelen, het creëren van routines en het implementeren van praktische oplossingen omvatten.

Levensstijlaanpassingen

Dieetveranderingen, het verbeteren van slaapgewoonten, regelmatige lichaamsbeweging en stressmanagementtechnieken kunnen allemaal bijdragen aan het verminderen van ADD-symptomen.

Grip op ADD dankzij aanpassingen leefstijl

Als jij ook benieuwd bent hoe je balans kunt vinden in je leven met een label zoals AD(H)D, kan ik je het e-book “Stappenplan, de ADHD leefstijl” aanraden. Dit e-book staat boordevol wetenschappelijk onderbouwde informatie en tips voor kinderen en volwassenen met AD(H)D op het gebied van leefstijl en voeding.

Mindfulness en ontspanning

Mindfulness-meditatie, yoga en andere ontspanningstechnieken kunnen helpen bij het verminderen van stress en het vergroten van aandacht en concentratie.

medicijnen ADD ADHD

Wil jij starten met medicatie voor ADD?

Je hebt dit artikel gelezen, dus waarschijnlijk wil je weten wat medicijnen kunnen betekenen voor jouw ADD. Wanneer jij denkt dat medicatie je kan helpen bij je ADD-symptomen, kun je terecht bij je huisarts of bij een centrum dat gespecialiseerd is in ADHD, zoals Oh My Mood.

Bronnen

Apotheek.nl, belangrijk om te weten over methylfenidaat

Alles over Stimulantia

https://www.psyq.nl/adhd/vragen/wat-is-het-verschil-tussen-ritalin-methylfenidaat-dextro-amfetamine

ADHD medication options: stimulants, non-stimulants & more, ADDitude

Ik ben geen arts, en dit artikel is geschreven op basis van bronnen over ADD-medicijnen en mijn eigen ervaring.

Dit artikel bevat gesponsorde content. Wanneer je een product koopt via een link, ontvangen wij een commissie en daarmee steun je Wandering Minds: super bedankt daarvoor! Dit maakt het mogelijk voor ons om aan onze missie te blijven werken: content te ontwikkelen die Wandering Minds helpt zich beter te voelen en het beter te doen. Natuurlijk promoten wij alleen producten waar we achter staan en betaal jij niets extra’s. Regelmatig mogen wij korting geven: houd de website en socials in de gaten of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Hey, mooi brein!

Verlang jij naar rust in je hoofd en plezier en betekenis in je leven? Volg ons in social medialand en ontdek nog meer tips, verhalen en een bron van inspiratie voor jouw unieke brein. In onze community komen creatieve, eigen-wijze en unieke breinen samen om te ontwarren, ontdekken en samen te groeien. Deel jouw ervaringen en verhalen, stel een vraag en vind antwoorden van experts en ervaringsdeskundigen. Ontdek je ware ik, omarm de chaos en geniet van de avonturen van ons dwalende brein.

2 gedachten over “ADD-medicatie voor volwassenen: overzicht en mijn ervaring”

 1. Begrijp volkomen dat het zonder medicatie het super zou zijn dat het werkt. Alleen om in die meditatie te komen of naar de sportschool te gaan of de juiste voeding te nemen. Al die discipline dingen die helpen maar het is juist de discipline die mij steeds sloopt.
  Ik mediteer, ik sport, ik eet volgens een prachtig mooi schema fruit, goente, de hele week zilvervlies rijst, vis, kwark, eieren. Havermout etc…. Het zit al in me systeem maar het is het blijft discipline en dus als het niet lukt zit daar ook afwijzing of heel vaak een motivatie probleem. Dit door mijn add. Ik zit nog niet aan de medicijnen maar overweeg het wel!!!

  1. Ik snap wat je bedoelt Edwin. Het is ook heel lastig. Het klinkt bij jou als een dopamineprobleem (als discipline lastig is), misschien kun je daar iets in uitzoeken? Er is natuurlijk ook niks mis met (tijdelijk) medicatie gebruiken, als dat voor jou werkt. Als ik het zo lees, ben je al heel goed bezig! Ik hoop dat je een manier gaat vinden die voor jou werkt!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ontvang onze nieuwsbrief en ontdek tips, verhalen en wijsheden voor een fijn leven met jouw Wandering Mind

Mis niets!

15585
Scroll naar boven