ADHD en de Germaanse Geneeskunde als holistische benadering

germaanse geneeskunde adhd

Bij Wandering Minds staan wij altijd open voor nieuwe perspectieven en invalshoeken om het unieke brein, bijvoorbeeld met ADD, ADHD, autisme of HSP, beter te begrijpen. Kortgeleden ontdekte wij de Germaanse Geneeskunde, en deze visie op gezondheid en ziekte maakte ons nieuwsgierig. Daarom vandaag een blog over de Germaanse Geneneeskunde (German New Medicine), en hoe deze alternatieve geneeswijze kan bijdragen aan meer begrip over het AD(H)D-brein.

Wat is Germaanse Geneeskunde eigenlijk? Kunnen we deze geneeskunde benaderen vanuit wetenschappelijk perspectief? En hoe kan de kennis uit de Germaanse geneeskunde mogelijk een aanvullende rol spelen in het begrijpen en behandelen van ADHD? In dit artikel vind je antwoorden op deze vragen. Ook delen wij de beste boeken over de Germaanse Geneeskunde, mocht je je verder willen verdiepen.

Wat is Germaanse Geneeskunde?

Germaanse Geneeskunde, ook bekend als de Germanische Heilkunde of German New Medicine (GNM), is een alternatieve geneeskundige benadering die is ontwikkeld door de Duitse arts Dr. Ryke Geerd Hamer. Dr. Hamer introduceerde deze benadering in de jaren 1980 en stelde dat ziekten voortkomen uit specifieke psychische conflicten die de samenhang tussen de hersenen, organen en weefsels beïnvloeden. Volgens de Germaanse Geneeskunde is elk gezondheidsprobleem het gevolg van een onopgelost emotioneel conflict. In plaats van symptomen als kwaadaardig te beschouwen, ziet Hamer ze als doelgericht en betekenisvol.

Emotionele ervaringen zorgen voor fysieke gezondheidsproblemen

Dr. Hamer identificeerde specifieke “conflictparen” die gekoppeld zijn aan bepaalde ziekten. Deze conflicten zouden biologische veranderingen veroorzaken in het overeenkomstige orgaan of weefsel, wat leidt tot merkbare symptomen. Een kenmerkend aspect van de Germaanse Geneeskunde is de nadruk op de psycho-neuro-biologie, waarbij de emotionele ervaringen van een individu rechtstreeks verbonden zijn met fysieke gezondheidsproblemen. Deze benadering verschilt aanzienlijk van de gangbare medische opvattingen en heeft in de medische gemeenschap vaak kritiek en controverse opgeroepen.

De essentie van Germaanse Geneeskunde eenvoudig uitgelegd

De Germaanse Geneeskunde benadrukt dat elke zogenaamde ziekte een biologische betekenis heeft en dat de natuur ordelijk en zinvol is. In plaats van ziekten als willekeurig of kwaadaardig te beschouwen, pleit Hamer voor een begrip van de samenhang tussen psyche, hersenen en organen.

Bij de Germaanse Geneeskunde is het doel niet alleen om symptomen van een ziekte te onderdrukken. Het gaat er namelijk vanuit dat elke ziekte een reden heeft die begint met een emotioneel probleem. Stel je voor dat je stress hebt door een situatie, zoals verandering op het werk of problemen thuis. Germaanse Geneeskunde stelt dat deze stress de gezondheid beïnvloedt. Deze denkwijze zie je ook terug in andere benaderingen op ziekte. Je leest hier bijvoorbeeld over in ‘Waarom krijgen zebra's geen maagzweer?‘.

Lichaam en geest werken samen

De Germaanse Geneeskunde kijkt naar hoe de geest (psyche), het brein en het lichaam samenwerken. Het idee is dat als je een emotioneel probleem niet oplost, het lichaam reageert met ziekte. Bijvoorbeeld, als je veel zorgen hebt over iets, zegt de Germaanse Geneeskunde dat dit verbonden is met een specifiek deel van je lichaam dat ziek wordt.

In plaats van alleen medicijnen te gebruiken om de symptomen te verminderen, probeert Germaanse Geneeskunde het onderliggende emotionele conflict aan te pakken. Het idee is om te begrijpen waar de ziekte vandaan komt en hoe je ermee om kunt gaan. Het is als het oplossen van een puzzel om je beter te voelen.

De Wetenschap van verbindingen

De kern van Germaanse Geneeskunde ligt in het begrip van verbanden tussen de hersenen, organen en emotionele ervaringen. Dr. Hamer identificeerde “conflictparen” – specifieke emotionele conflicten die gekoppeld zijn aan bepaalde ziekten. Deze conflicten manifesteren zich in meetbare biologische veranderingen, en het begrijpen van deze verbanden is de sleutel tot de benadering van Germaanse Geneeskunde.

5 biologische natuurwetten germaanse geneeskunde

De vijf biologische natuurwetten

In de Germaanse Geneeskunde wordt uitgegaan van vijf biologische natuurwetten:

 1. Eerste wet (IJzeren Regel van Kanker):
  • Ziekten beginnen met een onverwachte schok die de psyche, het brein en een orgaan tegelijkertijd beïnvloedt.
  • Het soort conflict bepaalt welk orgaan wordt getroffen en welk deel van de hersenen het proces beheerst.
 2. Tweede wet:
  • Elke ziekte doorloopt twee fasen, afhankelijk van de oplossing van het oorspronkelijke conflict.
  • Veranderingen in het vegetatieve ritme (sympathicotonia en vagotonia) onderscheiden deze fasen.
 3. Derde wet (Ontogenetisch systeem van tumoren):
  • Organen worden gecontroleerd door specifieke delen van de hersenen, afhankelijk van de embryonale kiemlagen waaruit ze zijn ontstaan.
  • Specifieke biologische conflicten horen bij bepaalde stadia van evolutionaire ontwikkeling.
 4. Vierde wet:
  • Microben zijn nuttig tijdens de genezingsfase en veroorzaken geen ziekten.
  • “Infecties” treden op tijdens de tweede fase van een biologisch programma, waarin microben worden gebruikt voor genezing.
 5. Vijfde wet (Quintessence):
  • Elke “ziekte” is eigenlijk een biologisch programma van de natuur dat organismen helpt bij onverwachte stress.
  • Natuur is ordelijk en alles heeft een betekenis; er zijn geen willekeurige fouten in het systeem.

In de Germaanse Geneeskunde zegt men dus dat ziektes ontstaan door onverwachte emotionele schokken. Deze schokken beïnvloeden de geest, het brein en specifieke organen tegelijkertijd. Elke ziekte doorloopt twee fasen, waarin het lichaam eerst actief het conflict probeert op te lossen en later herstelt. Organen worden gecontroleerd door bepaalde delen van de hersenen, en microben helpen eigenlijk bij het genezingsproces. Het idee is dus, dat ziekten eigenlijk natuurlijke programma's zijn om ons te helpen omgaan met stress, en begrip van deze processen is belangrijk voor genezing.

ADHD begrijpen vanuit de Germaanse Geneeskunde

In het geval van ADHD suggereert Germaanse Geneeskunde dat specifieke emotionele conflicten kunnen bijdragen aan de symptomen van de aandoening. Conflicten zoals gevoelens van onmacht, overbelasting of onderwaardering kunnen volgens deze benadering een directe invloed hebben op het brein en resulteren in aandachtsproblemen en hyperactiviteit.

Het resultaat van scheiding of verlies van (fysiek) contact

Een biologisch conflict van scheiding, ervaren als verlies van (fysiek) contact of de wens om iemand te scheiden, leidt tot specifieke reacties op hersen- en orgaanniveau volgens de Germaanse Geneeskunde. Op het niveau van de hersenen en organen komt een scheiding conflict overeen met de opperhuid, de bekleding van de melkkanalen en het periosteum (vlies rond botten). De controle van de linkerzijde van het lichaam en de linkerborst wordt geregeld vanuit de rechterzijde van de sensorische cortex, en vice versa.

De constellatie van de (post)sensorische cortex, beïnvloed door scheiding conflicten, manifesteert zich als kortetermijngeheugenverlies. Het doel van dit geheugenverlies is om de herinnering aan de scheiding te blokkeren, waardoor het individu beter kan omgaan met de emotionele impact van de scheiding. De mate van kortetermijngeheugenverlies is evenredig met de intensiteit van de conflicten (Bron: German New Medicine).

ADHD en ADD vanuit de Germaanse Geneeskunde

Wanneer kinderen een slecht kortetermijngeheugen en concentratieproblemen hebben, wordt dit tegenwoordig beschouwd als een van de symptomen van ADD (Aandachtstekortstoornis). Of ADHD (Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit), als het kind tegelijkertijd hyperactief is. Vanuit het perspectief van de Germaanse Geneeskunde duidt de samenloop van geheugen- en concentratieproblemen en hyperactiviteit op twee samenvallende constellaties: de ene is gerelateerd aan conflicten van scheiding, de andere aan conflicten van vastlopen. Vaak beginnen leerproblemen na de scheiding van een van de ouders of beide, na een verhuizing of een verandering van school waarbij afscheid wordt genomen van klasgenoten en vrienden. Of de symptomen ontstaan na de geboorte van een nieuw broertje of zusje die meer aandacht krijgt, na de terugkeer van de moeder naar het werk, of wanneer de ouders constant ruziën of te druk zijn om tijd door te brengen met hun kind (Bron: German New Medicine).

Deze visie heeft overeenkomsten met de visie op ADD van Gabor Maté, zoals hij beschrijft in ‘Het Verstrooide Brein‘. Ook Gerphil Kerkhof spreekt over AD(H)D als gevolg van trauma in de online cursus ADhD van binnenuit.

germaanse geneeskunde voor adhd

ADHD oplossen met behulp van de Germaanse Geneeskunde

De Germaanse Geneeskunde kan bijdragen aan het herstel of het beter leren omgaan met symptomen van ADD en ADHD.

Emotionele conflicten decoderen en oplossen

Een cruciaal aspect van Germaanse Geneeskunde is het individueel decoderen en oplossen van emotionele conflicten. Dit houdt in dat mensen met ADHD, samen met professionals, hun persoonlijke geschiedenis en emoties verkennen om potentiële triggers voor ADHD-symptomen te identificeren. Door deze conflicten te begrijpen, wordt het mogelijk om effectieve copingmechanismen te ontwikkelen en stress te verminderen. Het behandelingsproces zou dan gericht zijn op het ondersteunen van het individu bij het verwerken en oplossen van de emotionele conflicten die verband houden met ADHD. Dit kan mogelijk betrekking hebben op psychotherapie of counseling om de emotionele aspecten van de ervaringen aan te pakken.

Synergie met traditionele behandelingen

Belangrijk is te benadrukken dat Germaanse Geneeskunde niet bedoeld is als vervanging voor traditionele ADHD-behandelingen, maar eerder als een aanvulling. Een geïntegreerde aanpak, waarbij medische professionals samenwerken met beoefenaars van Germaanse Geneeskunde, kan een uitgebreid behandelplan bieden dat zowel biologische als emotionele aspecten aanpakt.

Boeken over de Germaanse Geneeskunde

Wil je meer ontdekken over de Germaanse Geneeskunde? Hier zijn een aantal boeken over dit onderwerp:

Van symptoombestrijding naar het aanpakken van onderliggende oorzaken

Germaanse Geneeskunde opent de deur naar een diepgaand begrip van ADHD, waarbij de focus verschuift van symptoombestrijding naar het aanpakken van de onderliggende oorzaken. Door de wetenschap van verbindingen tussen emoties, hersenen en lichaam te omarmen, biedt deze benadering een holistische reis naar welzijn voor mensen met ADHD. Het is een reis die niet alleen gebaseerd is op medicatie, maar op het begrijpen en transformeren van emotionele conflicten voor een duurzame en diepgaande verbetering van de levenskwaliteit.

Heb jij ervaring met of kennis van de Germaanse Geneeskunde?

Ondanks de beperkte wetenschappelijke onderbouwing van de Germaanse Geneeskunde kan deze zienswijze bijdragen aan het beter begrijpen van ADHD en het zoeken naar oorzaken en oplossingen. Wij vinden het altijd interessant om nieuwe perspectieven te ontdekken. Heb jij ervaring met de Germaanse Geneeskunde? Dan nodig ik je graag uit om je ervaringen en perspectieven te delen in onze community. Het delen van verhalen kan anderen inspireren en een gevoel van verbondenheid creëren.

Hey, mooi brein!

Verlang jij naar rust in je hoofd en plezier en betekenis in je leven? Volg ons in social medialand en ontdek nog meer tips, verhalen en een bron van inspiratie voor jouw unieke brein. In onze community komen creatieve, eigen-wijze en unieke breinen samen om te ontwarren, ontdekken en samen te groeien. Deel jouw ervaringen en verhalen, stel een vraag en vind antwoorden van experts en ervaringsdeskundigen. Ontdek je ware ik, omarm de chaos en geniet van de avonturen van ons dwalende brein.

2 gedachten over “ADHD en de Germaanse Geneeskunde als holistische benadering”

 1. Wat interessant! Ik werk sinds dit jaar als copywriter voor iemand die opleidingen faciliteert voor mensen die geïnteresseerd zijn in Germaanse Geneeskunde. Ik had even gekeken in de AD(H)D sectie omdat ik zelf ook denk AD(H)D te hebben. Mijn psycholoog heeft me geadviseerd het wel te laten testen, maar ik ben niet zo dol op tests. Wel weet ik dat ik als jong kind (rond 4) gescheiden ben geweest omdat mijn moeder depressief was en geprobeerd had een einde aan haar leven te maken. Ze ging toen naar een psychiatrische inrichting en wilde mij toen een paar maanden niet zien (vanwege schaamte, ze wilde mijn zusje wel zien). Ze was toen al gescheiden van mijn vader, dus we kwamen bij mijn oom en tante terecht. Dit sluit dus wel aan op die ervaring.

  Dat geeft wel wat stof tot nadenken.

  Ik ben overigens ook een 3/5 projector :)!

  1. Oh wauw, dit zou volgens de Germaanse Geneeskunde wel inzicht geven in waar problematiek vandaan komt inderdaad. Wat een heftig verhaal trouwens. Heb je het gevoel dat je dit trauma al voor een deel verwerkt hebt?

   Wat leuk dat je ook een 3/5 projector bent! Ben je daar al lang achter? Een uitdagend HD profiel, maar tegelijkertijd leuk en lekker divers en avontuurlijk. Ik heb op Instagram wel eens een poll gemaakt, een groot deel was projector, maar ook veel reflectors en manigens. Interessant 🙂

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ontvang onze nieuwsbrief en ontdek tips, verhalen en wijsheden voor een fijn leven met jouw Wandering Mind

Mis niets!

15585
Scroll naar boven