ADHD en structuur; tips voor minder chaos

adhd en structuur en routine

ADHD, oftewel Attention Deficit Hyperactivity Disorder, is een neurologische aandoening die zich bij volwassenen kan manifesteren als een uitdaging in het behouden van focus, het beheersen van impulsiviteit en het omgaan met afleidingen. Structuur speelt een cruciale rol in het beheersen van deze symptomen. Maar voor volwassenen met ADHD kan het aanbrengen van structuur een complexe en soms tegenstrijdige onderneming zijn.

Wat deze uitdaging nog complexer maakt, is het feit dat structuur geen ‘one-size-fits-all' oplossing is. Elk individu met ADHD heeft zijn of haar eigen unieke behoeften als het gaat om het organiseren van het dagelijks leven. Het begrijpen van deze behoeften en het vinden van een benadering die bij jou past, kan een transformerende stap zijn op de weg naar meer zelfbeheersing en persoonlijk succes.

Wat is de relatie tussen ADHD en structuur? En hoe zorg je ervoor dat structuur vóór je werkt in plaats van tegen je werkt? Je leest het hier! In dit artikel vind je niet alleen tips om op jouw eigen manier structuur aan te brengen in je leven als volwassene met ADHD, maar ook waarom structuur cruciaal is voor mensen met ADHD.

Toen ik twee jaar geleden in therapie was voor mijn ADD, merkte ik dat ik een haat-liefde verhouding had met structuur. Enerzijds had ik enorm behoefte aan structuur. Maar als die structuur me werd opgelegd, en deze structuur beviel me niet, worstelde ik enorm. Ik kon me enorm gevangen voelen in structuur, maar soms wilde ik me er juist aan vastgrijpen.

adhd structuur volwassenen

ADHD en structuur, waarom is het belangrijk?

Structuur is een term die je veel hoort binnen de wereld van ADHD. Maar wat is structuur eigenlijk? Een gestructureerde omgeving of een gestructureerd leven is er één die georganiseerd en voorspelbaar is. In een voorspelbare, gestructureerde omgeving weet je precies wat je kunt verwachten. Dit zorgt voor veiligheid en duidelijkheid.

Waarom is structuur lastig voor ADHD volwassenen?

Structuur kan voor mensen met ADHD een uitdaging vormen vanwege de aard van de aandoening. ADHD wordt gekenmerkt door symptomen zoals moeite met concentreren, impulsiviteit en hyperactiviteit. Deze symptomen kunnen het lastig maken om taken te plannen, prioriteiten te stellen en zich aan routines te houden. Het brein van iemand met ADHD kan snel afgeleid raken door prikkels in de omgeving, waardoor het behouden van focus moeilijk is. Bovendien kan impulsiviteit leiden tot het nemen van ondoordachte beslissingen zonder rekening te houden met toekomstige consequenties. Dit alles kan het opzetten en handhaven van structuur bemoeilijken. Echter, met de juiste ondersteuning, strategieën en begrip van de specifieke behoeften van mensen met ADHD, kunnen ze leren om structuur effectief te integreren in hun dagelijks leven en zo beter omgaan met de uitdagingen die de stoornis met zich meebrengt.

Structuur is essentieel als je ADHD hebt

Structuur is weliswaar een uitdaging voor mensen met ADHD, maar het is ook van essentieel belang. Structuur biedt voorspelbaarheid en organisatie, wat helpt bij het verminderen van chaos en stress in het dagelijks leven. Het stelt mensen met ADHD in staat om hun tijd effectiever te beheren, hun doelen te bereiken en taken op een georganiseerde manier af te handelen. Zonder structuur kunnen de symptomen van ADHD, zoals vergeetachtigheid en impulsiviteit, leiden tot moeilijkheden op school, op het werk en in persoonlijke relaties. Daarom is het ontwikkelen van structuur en het aanleren van vaardigheden voor time management en planning van cruciaal belang voor het bevorderen van succes en welzijn bij mensen met ADHD.

Structuur voor de alleenstaande ADHD'er

In een situatie waarin iemand alleen woont en ADHD heeft, blijft de behoefte aan structuur van groot belang. Zelfs zonder de dynamiek van een gezinsleven kunnen de symptomen van ADHD, zoals concentratieproblemen en impulsiviteit, de dagelijkse activiteiten bemoeilijken. Het creëren van structuur in een individuele omgeving kan helpen om deze uitdagingen aan te pakken en een gevoel van orde en controle te bieden.

Dit betekent vaak het instellen van persoonlijke routines en het gebruik van hulpmiddelen zoals planners of herinneringsapps. Het organiseren van dagelijkse taken en verantwoordelijkheden kan helpen om focus te behouden en doelen te bereiken. Het is ook belangrijk om regelmatig tijd in te plannen voor zelfreflectie en zelfzorg, omdat dit kan helpen om stress te verminderen en de algehele welzijn te verbeteren.

Hoewel de uitdagingen anders kunnen zijn dan in een gezinssituatie, blijft het belang van structuur cruciaal voor individuen met ADHD die alleen wonen. Het biedt een basis voor succes en helpt om de impact van ADHD op het dagelijks leven te minimaliseren. Het vinden van de juiste balans tussen structuur en flexibiliteit is ook hier van groot belang, zodat er ruimte blijft voor spontaniteit en persoonlijke groei.

Structuurtips voor alleenstaanden met ADHD

 • Persoonlijke planner: Gebruik een persoonlijke ADHD planner of digitale agenda om je dagelijkse taken en afspraken te organiseren. Stel herinneringen in om je te helpen op schema te blijven.
 • Routines instellen: Ontwikkel vaste routines voor belangrijke dagelijkse activiteiten, zoals ochtend- en avondroutines. Deze routines helpen om een gevoel van regelmaat en structuur te creëren.
 • Prioriteiten stellen: Leer prioriteiten te stellen en focus te leggen op de belangrijkste taken. Maak gebruik van lijsten om je taken te ordenen op basis van urgentie en belangrijkheid.
 • Zelfzorg inplannen: Reserveer tijd in je agenda voor zelfzorg en ontspanning. Dit helpt om stress te verminderen en je energieniveau op peil te houden.
 • Hulp zoeken indien nodig: Wees niet bang om professionele hulp te zoeken, zoals therapie of coaching, om effectieve strategieën voor structuur en time management te ontwikkelen. Het kan ook nuttig zijn om steun te zoeken bij vrienden of familieleden.

Structuur in het gezinsleven met ADD of ADHD

In gezinnen waarin een of meerdere gezinsleden ADHD hebben, kan het implementeren van structuur van onschatbare waarde zijn. ADHD kan leiden tot uitdagingen op het gebied van organisatie, tijdmanagement en impulsbeheersing, wat de dagelijkse routines en het gezinsleven kan beïnvloeden. Het opzetten van een duidelijke en consistente structuur kan helpen om deze uitdagingen te minimaliseren. Dit betekent niet dat elk moment van de dag strak gepland moet zijn, maar eerder dat er een stabiele basis wordt gecreëerd waarop gezinsleden kunnen bouwen. Door routines te implementeren, takenlijsten te gebruiken en open communicatie te bevorderen, kan het gezin samenwerken om de impact van ADHD te verminderen en een harmonieuzer gezinsleven te creëren waarin iedereen zich ondersteund en begrepen voelt. Het is belangrijk om flexibel te blijven en aanpassingen te maken op basis van de behoeften van elk gezinslid, terwijl je tegelijkertijd streeft naar een gezonde balans tussen structuur en spontaniteit.

Tips voor Gezinnen met ADHD:

 • Gezinsagenda: Houd een gedeelde gezinsagenda bij waarin alle belangrijke afspraken, taken en evenementen worden genoteerd. Zorg ervoor dat deze agenda zichtbaar is voor alle gezinsleden, zodat iedereen op de hoogte is van de planning. Veel gezinnen gebruiken een groot planbord.
 • Dagelijkse routines: Stel vaste dagelijkse routines in, zoals vaste bedtijden en maaltijdtijden. Routines bieden voorspelbaarheid en helpen gezinsleden met ADHD om beter te plannen en zich voor te bereiden.
 • Taken verdelen: Verdeel huishoudelijke taken en verantwoordelijkheden eerlijk onder de gezinsleden. Maak gebruik van kleurcodes of checklists om de taken visueel te organiseren en ervoor te zorgen dat iedereen weet wat er van hen wordt verwacht.
 • Open communicatie: Moedig open en eerlijke communicatie aan binnen het gezin. Geef gezinsleden de ruimte om hun gevoelens en behoeften te uiten, zodat eventuele problemen met structuur of planning kunnen worden aangepakt.
 • Flexibiliteit: Wees flexibel en pas de structuur aan op basis van de individuele behoeften van gezinsleden. Wat voor de een werkt, werkt mogelijk niet voor de ander. Experimenteer met verschillende benaderingen en pas ze aan om de beste resultaten te behalen.
adhd en structuur

Structuur, routines & planning: De Sleutel tot Succes met ADHD

Structuur, routines en een goede planning zijn als lijm voor mensen met ADHD. Ze voorkomen dat het leven uit elkaar valt. Een goede planning zorgt ervoor dat je precies weet wat je moet doen en helpt je je doelen te bereiken. Routines bieden duidelijkheid en stabiliteit. Dankzij routines weet je precies waar je aan toe bent.

Een succesvolle dag met ADHD heeft een zekere mate van structuur nodig. Als je helemaal geen structuur hebt, vlieg je door het leven, vergeet je van alles, negeer je belangrijke taken en vertoon je waarschijnlijk uitstelgedrag. Heel veel volwassenen met een Wandering Mind hebben eigenlijk continu last van uitstelgedrag. Daarom is onze cursus ‘Kick out Uitstelgedrag' met Jasper Buitenhuis zo populair.

Haalt structuur spontaniteit en creativiteit uit je leven?

Een veelvoorkomende zorg onder volwassenen met ADHD is de vrees dat structuur spontaniteit en creativiteit zal onderdrukken. Deze zorgen zijn begrijpelijk, want wie wil er nu in een strak keurslijf leven? Het goede nieuws is dat structuur en vrijheid niet wederzijds exclusief hoeven te zijn. In feite kunnen ze elkaar aanvullen.

Het aanbrengen van structuur in mijn leven vond ik vroeger lastig. Tijdens de ADHD groepstraining bij PsyQ kregen we de opdracht om onze week te plannen. “Maar waar is nog ruimte voor spontaniteit?”, dacht ik. “Hoe kan mijn creativiteit tot uiting komen als ik me aan een schema moet houden?”. Nu weet ik dat het tegendeel waar is. Als je de dingen die je moet doen goed plant en structureert, creëer je juist meer tijd en ruimte voor creativiteit en spontaniteit.
Vroeger ging veel van mijn tijd verloren aan zelfkritiek en problemen oplossen die ik had kunnen voorkomen. Nu ik mijn leven wat structuur heb gegeven, blijft er tijd over.

Het aanbrengen van structuur in je leven biedt een kader waarbinnen spontaniteit en creativiteit kunnen gedijen. Door je taken en verantwoordelijkheden te organiseren, ontstaat er ruimte voor onverwachte avonturen en inspiratie. Het is belangrijk om structuur te zien als een hulpmiddel dat je ondersteunt bij het bereiken van je doelen, zonder dat het je vrijheid beperkt. Met de juiste balans kun je zowel de voordelen van structuur als de vreugde van spontane momenten in je leven ervaren.

Het lukt mij trouwens VEEL beter om structuur in mijn leven te hebben dankzij verschillende aanpassingen in mijn levensstijl. Wil jij ook grip op de chaos in je brein en in je leven door voeding en leefstijl aan te passen? 2 e-books helpen:

– De ADHD leefstijl
– 25 simpele gewoontes voor rust in je hoofd en grip op je leven

adhd en routine structuur

ADHD en structuur: maak het niet te groot

Sommige volwassenen met ADHD maken structuur te groot. Ze denken meteen dat ze iedere minuut van de dag moeten inplannen. Wat ik heb geleerd bij PsyQ, is dat ik juist zo min mogelijk moet plannen. Alles wat ik moet (of wil) doen, wilde ik voorheen in één dag proppen. Nu heb ik geleerd om maximaal twee grote taken per dag te plannen (het liefst één), en altijd ruimte vrij te laten voor spontaniteit (en/of ontspanning, creativiteit, etc.).

Mensen met ADHD hebben vaak de neiging om in extremen te denken, maar het aanbrengen van structuur hoeft niet ingewikkeld of verstikkend te zijn. Structuur moet houvast bieden, maar mag niet aanvoelen alsof je al je vrijheid verliest.

Tips voor structuur in het leven van de ADHD volwassene

Bijna iedere volwassene met ADHD is ervan overtuigd dat een zekere mate van structuur nodig is om goed te kunnen functioneren. Hier zijn enkele tips die jou kunnen helpen bij het aanbrengen van structuur, routines en planning in je leven:

 • Houd het simpel en begin klein: Begin bijvoorbeeld met het invoeren van een korte ochtend- en avondroutine. Geniet van je kopje koffie, schrijf je dagelijkse doelen op en reflecteer aan het einde van de dag op je prestaties.
 • Plan je dagen in blokken: Werk in blokken van een half uur of een uur, maar houd altijd ruimte vrij voor spontaniteit, ontspanning, creativiteit, en andere dingen waar je behoefte aan hebt.
 • Gebruik een fijne ADHD planagenda: Veel volwassenen met ADHD zijn visueel ingesteld. Kies een planner die bij je past en werk eventueel met kleuren en vormen.
 • Reken af met je uitstelgedrag
ADHD structuur volwassenen
 • Beperk jezelf tot maximaal 2 grote taken per dag: Plan de kleinere taken daar omheen om een gevoel van voldoening te ervaren.
 • Beschrijf jouw ideale dag: Visualiseer hoe zo'n dag eruitziet en implementeer elementen daarvan in je routines. Onthoud dat routines en structuur jou ondersteunen en je niet je vrijheid ontnemen.
 • Houd tijd bij: Gebruik timers om inzicht te krijgen in hoe lang taken daadwerkelijk duren, omdat volwassenen met ADHD vaak een slecht tijdsbesef hebben.
 • Gebruik checklists: Streep dagelijks af wat je hebt voltooid. Dit geeft niet alleen een overzicht van je taken, maar ook zelfvertrouwen.
 • Zoek hulp als je vastloopt: Overweeg om te praten met een ADHD coach, therapeut of psycholoog voor begeleiding.

Met welke ‘ADHD en structuur tip' ga jij aan de slag?

Ik hoop dat je iets hebt aan de informatie en tips uit dit artikel. Probeer verschillende strategieën uit en ontdek wat het beste voor jou werkt. Onthoud altijd dat structuur bedoeld is ter ondersteuning en niet als belemmering van je vrijheid moet worden ervaren.

Heb jij zelf een waardevolle tip? Deel het in de comments hieronder. Samen kunnen we bouwen aan een leven met meer structuur en succes, zelfs met ADHD!

ADD ADHD structuur volwassenen

Hey, mooi brein!

Verlang jij naar rust in je hoofd en plezier en betekenis in je leven? Volg ons in social medialand en ontdek nog meer tips, verhalen en een bron van inspiratie voor jouw unieke brein. In onze community komen creatieve, eigen-wijze en unieke breinen samen om te ontwarren, ontdekken en samen te groeien. Deel jouw ervaringen en verhalen, stel een vraag en vind antwoorden van experts en ervaringsdeskundigen. Ontdek je ware ik, omarm de chaos en geniet van de avonturen van ons dwalende brein.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ontvang onze nieuwsbrief en ontdek tips, verhalen en wijsheden voor een fijn leven met jouw Wandering Mind

Mis niets!

15585
Scroll naar boven