ADHD-diagnose & behandeling

Ontdek hier wat een ADHD-diagnose en behandeling voor jou kan betekenen.

Als jouw concentratieproblemen, impulsiviteit en de chaos in je hoofd jouw dagelijks leven erg verstoren, kun je laten onderzoeken of je misschien ADHD of ADD (ADHD-I) hebt. Op deze pagina ontdek je hoe dit werkt en wat je kunt verwachten. Voor een ADHD-diagnose en behandeling kun je terecht bij onze partner en sponsor Oh My Mood.

Voordelen ADHD-diagnose

Niet iedereen staat te springen om een diagnose, vaak vanwege angst voor stigmatisering. Ook bij Wandering Minds zijn we geen voorstander van stigmatisering. Toch biedt het stellen van een ADD- of ADHD-diagnose verschillende voordelen:

 • Duidelijkheid en begrip (voor jezelf en van jouw omgeving)
 • Extra steun en begeleiding bij studie/werk
 • Toegang tot behandelingen (soms vergoed door de zorgverzekering)

Wel of geen ADHD-medicatie?

Soms wordt gedacht dat het bij een ADHD-behandeling verplicht (of sterk aanbevolen) is om medicatie te gaan gebruiken. Dit is zeker niet overal het geval. Bij onze partner Oh My Mood wordt altijd eerst gekeken naar behandelmogelijkheden zonder medicatie. Denk hierbij aan het ontdekken en ontwikkelen van je positieve eigenschappen, leren omgaan met tegenslag, mindfulness, de invloed van levensstijl en altijd met een focus op zingeving en wat jij belangrijk vindt in het leven.

Waar kun je terecht voor een ADHD-diagnose en behandeling?

ADHD diagnose en behandeling Oh My Mood

De meeste GGZ-instellingen bieden een programma voor volwassenen met ADHD. Bij onze partner Oh My Mood kun je door heel het land (en online) een ADHD-diagnose laten stellen en een behandeling krijgen. Meestal zijn er geen wachtlijsten.

ADHD-behandeling bij Oh My Mood

Bij Oh My Mood begrijpen ze dat iedere persoon met ADHD uniek is en een behandeling vereist die even uniek is. De aanpak is persoonlijk, betrokken en volledig op maat gemaakt, omdat zij geloven in het aanpakken van de kern van de uitdagingen waarmee iemand te maken heeft, niet alleen de symptomen. Wat Oh My Mood onderscheidt, is de behoudende houding die zij hebben ten opzichte van medicatie. Zij zien medicatie als een hulpmiddel dat zorgvuldig en doordacht ingezet moet worden, niet als een standaardoplossing.

“Wij geloven in een transdiagnostische en holistische benadering. Dit betekent dat we kijken naar de gehele persoon en niet alleen naar de diagnose ADHD. Ons team van deskundigen werkt samen om niet alleen de geest, maar ook het lichaam en het algeheel welzijn te behandelen. Bij Oh My Mood staat de mens centraal, niet de stoornis. We zetten ons in voor een behandeling die empowerend werkt, de zelfredzaamheid vergroot en leidt tot duurzame verbeteringen in het leven van onze cliënten.”

– Jaime Essed, oprichter van Oh My Mood

Hoe werkt het laten stellen van een diagnose?

Intakefase

Het diagnosetraject begint met een vragenlijst, intakegesprek en screening. Dit is de intakefase. Tijdens de intakefase wordt beoordeeld of jouw klachten aanleiding geven om te denken aan ADHD of dat er mogelijk andere psychische aandoeningen zijn die deze klachten beter kunnen verklaren. Ook kan het zijn dat er aandoeningen blijken die eerst behandeling behoeven, voordat goed beoordeeld kan worden of er sprake is van ADHD, zoals verslaving of PTSS.

Blijkt hieruit dat de GGZ-instelling jou niet de behandeling kan bieden die je nodig hebt, dan doe zij er vanzelfsprekend alles aan om je zo snel mogelijk te helpen door je door te verwijzen naar een instelling die beter bij jouw hulpvraag past.

Diagnostisch onderzoek

Na de initiële intake wordt bij verdenking van ADHD verder diagnostisch onderzoek ingezet. Dit onderzoek wordt alleen uitgevoerd als er geen aanwijzingen zijn voor overmatig gebruik van middelen zoals alcohol of drugs. Het diagnostische proces omvat een indicatiegesprek gevolgd door een uitgebreid diagnostisch interview. Bovendien wordt er een interview gehouden met een persoon uit je kindertijd die je goed kent, zoals een ouder, verzorger of ander familielid. Dit is cruciaal om inzicht te krijgen in je gedrag en eventuele problemen tijdens die periode. Ook worden schoolrapporten en eerdere onderzoeksverslagen opgevraagd om het diagnostisch proces te ondersteunen.

Eventueel vervolgonderzoek

Indien nodig wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd om eventuele bijkomende psychische problemen te identificeren die de symptomen kunnen verklaren of die samenhangen met ADHD (bekend als ‘co-morbiditeit'). Oh My Mood heeft een non-stigmatiserende houding. Er wordt gekeken naar jou als individu, in plaats van (alleen) naar de labels.

Terugkoppeling

Tijdens een follow-upgesprek worden alle bevindingen besproken en wordt er een gepersonaliseerd advies gegeven. Na afloop van het gesprek ontvang je een rapport met de onderzoeksresultaten.

Behandeling

Als dat nodig blijkt, kan een psychologische behandeling worden aangeboden, die zich richt op het omgaan met klachten. Deze behandeling bestaat uit twee cruciale delen. Allereerst omvat een workshop, eventueel online, een diepgaande verkenning van ADHD en zijn invloed op het dagelijks leven. Hier leer je niet alleen over de aard van ADHD, maar ook hoe je op een constructieve wijze kunt omgaan met de symptomen en hoe je jouw sterke punten kunt benutten. Daarnaast omvat de individuele behandeling, parallel aan de workshop, een meer gerichte bespreking van de onderwerpen die in de workshop zijn behandeld en die specifiek op jou van toepassing zijn. Hier is ook ruimte om te werken aan eventuele bijkomende psychische problemen die naast ADHD kunnen spelen.

Behandeling

Behandelingen bij Oh My Mood zijn onderscheidend ten opzichte van de meeste GGZ-instellingen. Zij werken met een non-stigmatiserende houding. Daarnaast zijn de behandelingen transdiagnostisch, holistisch, cultuursensitief en multidisciplinair. Waar de één baat heeft bij mindfulness of buitentherapie, ligt bij de ander de behoefte bij traumatherapie of art therapy. Maar denk ook aan het verbeteren van executieve functies zoals planning, organisatie en impulsbeheersing.

Op basis van jouw behoeften wordt er een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan ziet er voor iedereen anders uit, maar kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Individuele gesprekken (fysiek, online of buiten)
 • Online workshops
 • Leefstijladvies
 • Workshops over mindfulness, mindset, zelfcompassie, emotionele balans en veerkracht

Kosten en vergoeding zorgverzekeraar

Een diagnose en behandelingstraject bij Oh My Mood wordt gedeeltelijk vergoed door jouw zorgverzekeraar (vaak is dit 70% in de basisverzekering). Houd wel altijd rekening met je eigen bijdrage en eigen risico. Het eigen risico bedraagt € 385 euro per jaar (in 2024), tenzij je een hoger eigen risico hebt gekozen. Je betaalt dus zelf de eerste € 385 euro. Pas daarna betaalt jouw zorgverzekeraar de kosten. Als je dit jaar al andere zorgkosten hebt gemaakt, betaal je geen (of minder) eigen risico.

Om onverwachte kosten naderhand te voorkomen, is het aanbevolen om vooraf je zorgverzekeraar te vragen naar de exacte voorwaarden en vergoeding voordat je een GGZ-behandeling start.

Heb je vragen of zorgen over de kosten en vergoedingen? Neem contact op met je zorgverzekeraar.

Via onderstaande button ontdek je wat de kosten en vergoedingen zijn van een diagnose en behandeling bij Oh My Mood.

Lang riep ik ‘ik ben tegen labels en diagnoses. Ik heb namelijk geen stoornis, mijn brein werkt anders!’. Hier sta ik nog steeds achter. Maar tóch is het laten stellen van een ADHD-diagnose voor mij heel waardevol geweest. Het gaf me namelijk de mogelijkheid om de juiste behandeling te krijgen, ik kreeg extra tijd en begeleiding tijdens mijn studie, mijn prestatiebeurs werd toch nog omzet in een gift terwijl ik eigenlijk te lang studeerde én ik kreeg meer begrip van mijn omgeving, maar ook vooral voor mezelf.

Ik ben heel blij met het partnership tussen Wandering Minds en Oh My Mood, omdat we dezelfde visie hebben: Grip krijgen op ADHD is mogelijk zonder medicatie, dankzij de juiste behandeling en het aanpassen van je leefstijl. Ik vind het fijn dat ik de mensen met een Wandering Mind die op zoek zijn naar bevestiging en/of een behandeling nu kan doorverwijzen voor diagnostiek en verzekerde zorg. “

José Schrijver, oprichtster van Wandering Minds

Veel gestelde vragen

 1. Wat zijn de symptomen van ADHD en ADD?
  Symptomen van ADHD omvatten vaak moeite met concentreren, impulsiviteit en hyperactiviteit. Maar ook onrust, vergeetachtigheid, ‘druk zijn', en moeite hebben met plannen, organiseren en het volgen van instructies. Mensen met ADHD kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met het voltooien van taken, hebben moeite met stilzitten of hebben de neiging om snel afgeleid te raken. Deze symptomen kunnen variëren in ernst en kunnen een aanzienlijke invloed hebben op het dagelijks functioneren van een individu. ADD (ADHD-I) wordt vooral gekenmerkt door onoplettendheid. Hier lees je meer over ADHD-symptomen en hier lees je meer over de kenmerken van ADD.
 2. Ik herken me meer in de symptomen van ADD. Wat is het verschil tussen ADHD en ADD?
  De diagnose ADD wordt officieel niet meer gegeven. Binnen de DSM-5 (internationale lijst van ADHD criteria) wordt tegenwoordig gesproken van verschillende beelden/subtypes, namelijk: (1) overwegend onoplettend, (2) overwegend hyperactief of (3) gecombineerd type. Wat voorheen ADD was, wordt in dit geval ‘ADHD, overwegend onoplettend beeld' genoemd, oftewel ADHD-I (afgeleid van ADHD Inattentive Type). Het voornaamste verschil tussen ADD en ADHD is dat ADD verwijst naar de aandachtsproblemen zonder de hyperactieve of impulsieve symptomen die aanwezig zijn bij ADHD. Met andere woorden, ADD wordt gekenmerkt door moeite met concentreren, terwijl ADHD zowel symptomen van onoplettendheid als hyperactiviteit-impulsiviteit omvat.
 3. Wat zijn de mogelijke oorzaken van ADHD en ADD?
  De precieze oorzaken van ADHD zijn niet volledig begrepen, maar genetica, omgevingsfactoren, neurobiologie en problemen tijdens de zwangerschap en geboorte kunnen allemaal een rol spelen.
 4. Hoe wordt ADHD gediagnosticeerd?
  ADHD wordt gediagnosticeerd volgens de criteria van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). Het diagnostisch proces begint met een intakefase, waarbij een vragenlijst, intakegesprek en screening worden uitgevoerd om te beoordelen of de klachten wijzen op ADHD of mogelijk op andere psychische aandoeningen die de symptomen beter kunnen verklaren. Indien nodig wordt er verder diagnostisch onderzoek ingezet, bestaande uit een indicatiegesprek, een diagnostisch interview en input van iemand die jou goed kent uit je kindertijd. Dit kan een ouder, verzorger of ander familielid zijn. Daarnaast wordt er gevraagd naar schoolrapporten en eventuele eerdere onderzoeksverslagen. Indien nodig kan er aanvullend onderzoek plaatsvinden om eventuele comorbiditeit te onderzoeken. Na afronding van het onderzoek wordt er een terugkoppelingsgesprek gevoerd waarin alle resultaten worden besproken en een advies op maat wordt gegeven. De cliënt ontvangt na afloop een rapportage van het onderzoek.
 5. Wie kan ADHD diagnosticeren?
  Gekwalificeerde professionals, zoals psychiaters, psychologen en soms huisartsen, zijn bevoegd om ADHD te diagnosticeren. Deze professionals hebben meestal training en ervaring in het beoordelen van ADHD en het uitvoeren van diagnostische procedures.
 6. Wat gebeurt er tijdens een ADHD-beoordeling?
  Tijdens een ADHD-beoordeling worden vaak vragen gesteld over de symptomen, de levensgeschiedenis en het functioneren van een individu. Soms worden er ook tests uitgevoerd, zoals neuropsychologische tests, om de cognitieve functies te evalueren. Observaties van gedrag in verschillende omgevingen kunnen ook worden opgenomen in de beoordeling.
 7. Zijn er specifieke tests voor ADHD?
  Ja, er zijn specifieke tests die kunnen worden gebruikt bij de diagnose van ADHD, zoals neuropsychologische tests en IQ-tests. Deze tests kunnen helpen bij het evalueren van verschillende aspecten van cognitie en gedrag die verband houden met ADHD-symptomen.
 8. Hoe lang duurt het voordat je de diagnose krijgt?
  De tijd die nodig is om een diagnose van ADHD te stellen kan variëren. Het proces kan meerdere afspraken en enkele weken tot maanden duren, afhankelijk van factoren zoals de beschikbaarheid van professionals en eventuele wachttijden voor afspraken of tests.
 9. Zijn er alternatieve verklaringen voor mijn symptomen?
  Ja, symptomen die lijken op die van ADHD kunnen soms worden veroorzaakt door andere aandoeningen of factoren, zoals stress, depressie, angststoornissen of slaaptekort. Het is belangrijk om deze mogelijkheden te overwegen tijdens de beoordeling van ADHD.
 10. Wat zijn de behandelingsopties voor ADHD?
  Behandelingsopties voor ADHD omvatten vaak een combinatie van medicatie, therapie en gedragsinterventies. Medicijnen zoals stimulantia kunnen worden voorgeschreven om symptomen te verminderen, terwijl therapieën zoals cognitieve gedragstherapie kunnen helpen bij het aanleren van copingstrategieën. Maar tegenwoordig ligt er ook steeds meer nadruk op ondersteunende educatieve strategieën en aanpassingen in levensstijl.
 11. Welke therapieën worden vaak gebruikt als onderdeel van de behandeling van ADHD?
  Gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie, oudertrainingen en sociale vaardigheidstraining zijn allemaal veel voorkomende therapieën die worden gebruikt bij de behandeling van ADHD. Maar bij sommige GGZ-aanbieders bestaat een behandeling ook uit online workshops en trainingen zoals Mindfulness en trainingen op het gebied van mindset, compassie en het opbouwen van veerkracht. In sommige gevallen wordt traumatherapie ingezet.
 12. Hoe lang duurt de behandeling van ADHD?
  De duur van de behandeling van ADHD kan variëren afhankelijk van de individuele behoeften en respons op behandeling. Sommige mensen hebben langdurige behandeling nodig, terwijl anderen mogelijk slechts tijdelijke ondersteuning nodig hebben.
 13. Hoe effectief zijn medicijnen bij de behandeling van ADHD?
  Medicijnen voor ADHD kunnen effectief zijn bij het verminderen van symptomen zoals hyperactiviteit, impulsiviteit en aandachtsproblemen. Ze werken echter niet voor iedereen en de effectiviteit kan variëren. Ook kun je last krijgen van bijwerkingen. Enkele mogelijke bijwerkingen van ADHD-medicatie zijn slapeloosheid, verminderde eetlust, hoofdpijn, nervositeit en prikkelbaarheid. Maar ook kun je last krijgen van een versnelde hartslag, leverproblemen en black-outs. Het is belangrijk om deze bijwerkingen met een arts te bespreken.
 14. Zijn er levensstijlaanpassingen die kunnen helpen bij het omgaan met ADHD-symptomen?
  Ja, regelmatige lichaamsbeweging, gezonde voeding, voldoende slaap, stressmanagement technieken en het vermijden van stimulerende middelen kunnen allemaal helpen bij het omgaan met ADHD-symptomen. Op deze website vind je veel informatie en tips.
 15. Hoe kan ik omgaan met ADHD op school/werk?
  Omgaan met ADHD op school of werk kan inhouden dat men gebruik maakt van verschillende strategieën, zoals het plannen van taken, het stellen van realistische doelen, het gebruik van herinneringen en het zoeken naar aanpassingen zoals extra tijd voor opdrachten of speciale werkplekaanpassingen.
 16. Hoe beïnvloedt ADHD mijn dagelijks leven op lange termijn?
  Onbehandelde ADHD kan op lange termijn invloed hebben op diverse aspecten van het leven, zoals relaties, werkprestaties en gezondheid. Mensen met ADHD kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met het handhaven van relaties, het behalen van academische of professionele doelen en het omgaan met stress. Met de juiste behandeling en ondersteuning kunnen mensen met ADHD echter vaak succesvol leren omgaan met hun symptomen en een bevredigend leven leiden.
 17. Zijn er comorbide aandoeningen die vaak voorkomen bij mensen met ADHD?
  Ja, veel voorkomende comorbide aandoeningen bij ADHD zijn onder andere angststoornissen, depressie, leerstoornissen en gedragsstoornissen.
 18. Wat zijn de langetermijneffecten van ADHD en de behandeling ervan?
  De langetermijneffecten van ADHD en de behandeling ervan kunnen variëren, maar het effect kan invloed hebben op educatieve prestaties, werkgelegenheid, relaties en algemeen welzijn. Het is belangrijk om een gezonde levensstijl te handhaven en regelmatig contact te houden met zorgverleners om de beste uitkomsten te bevorderen.

Lees verder

Succesvolle ADDers en ADHD Richard Branson

Bekende en succesvolle mensen met ADHD, in Nederland en daarbuiten

Succesvolle ADD'ers en ADHD'ers: ze zijn er genoeg! In de wereld van ondernemerschap, entertainment, sport en wetenschap hebben diverse invloedrijke persoonlijkheden met ADHD of ADD bewezen dat neurologische diversiteit geen belemmering vormt voor buitengewoon succes, maar eerder een krachtige troef kan zijn. Hier ontdek je hoe bekende Nederlanders en internationale beroemdheden met ADHD uitblinken in…

Lees meer…
sigma vrouwen add autisme
adhd werk kwaliteiten

ADHD is geen probleem: kwaliteiten van de Wandering Mind op de werkvloer

In de serie ‘ADHD is geen probleem' gaan we op zoek naar andere perspectieven op het ADHD-brein. Vandaag gaan we in op de kwaliteiten van volwassenen met een neurodivers brein op de werkvloer. Want ondanks dat ADHD nog vaak als een stoornis wordt gezien die problemen veroorzaakt op de werkvloer, brengt neurodiversiteit juist heel veel voordelen…

Lees meer…

Ontvang onze nieuwsbrief en ontdek tips, verhalen en wijsheden voor een fijn leven met jouw Wandering Mind

Mis niets!

15585
Scroll naar boven