ADHD en ADD bij vrouwen, hoe voelt het en hoe ga je ermee om?

add symptomen vrouwen

Ben jij als vrouw dromerig, raak je regelmatig je spullen kwijt, heb je moeite met focus en kom je chronisch te laat? Dan zou het kunnen dat je ADD hebt. ADD symptomen bij vrouwen worden vaak niet herkend. Deels omdat het een aandoening is waarvan lang werd gedacht dat het alleen mannen treft. Maar ook wordt ADD bij vrouwen minder snel herkend omdat vrouwen de neiging en het vermogen hebben om de ADD symptomen te maskeren. Zelf kreeg ik de diagnose ADD (wat nu ADHD-I/onoplettendheid type wordt genoemd) pas toen ik 28 was.

Wil jij meer weten over ADD en ADHD? Ben of ken jij een AD(H)D vrouw? Dan is dit artikel voor jou geschreven. Je vindt hier info over symptomen bij ADD vrouwen, en tips om hiermee om te gaan. Het artikel eindigt met een beschrijving van situaties die jij als ADD vrouw vast herkent.

Update

De diagnose ADD wordt sinds 2021 officieel niet meer gegeven. Toch zijn er nog veel vrouwen die het label ADD hebben. Andere vrouwen met vergelijkbare symptomen krijgen nu de diagnose ADHD en er wordt binnen de DSM-5 (internationale lijst van ADHD criteria) gesproken van verschillende beelden, in plaats van subtypes : (1) overwegend onoplettend, (2) overwegend hyperactief of (3) gecombineerd type. ADD wordt in dit geval ‘ADHD, overwegend onoplettend type' of ADHD-I genoemd.

jose schrijver wandering minds
Zelf kreeg ik de diagnose ADD toen ik 28 was, en thuis zat met een burn-out

ADD en ADHD bij vrouwen

Ongeveer 3%-5% van de kinderen in Nederland heeft ADHD. Bij volwassenen ligt dat percentage tussen de 2% en 4%. Maar het zal je misschien niet verrassen… ADHD komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen! Ongeveer 2 tot 3 keer meer mannen worden gediagnosticeerd met ADHD dan vrouwen. Dit betekent dat ongeveer 25% tot 40% van de mensen met ADHD vrouwelijk is.

Voor ADD zijn de geslachtsverschillen minder uitgesproken dan voor ADHD. Er is geen exact percentage bekend, maar onderzoek suggereert dat ADD bij vrouwen iets vaker voorkomt dan bij mannen, hoewel de verhouding niet zo sterk uitgesproken is als bij ADHD. Het wordt geschat dat ongeveer 55% tot 60% van de mensen met ADD vrouwelijk is.

Waarom hebben meer vrouwen ADD?

Vrouwen krijgen vaker de diagnose ADD (het type waarbij je vooral last hebt van dromerigheid en aandachttekort), in plaats van het gecombineerde type ADHD. Maar natuurlijk zijn er ook vrouwen met het gecombineerde type. ADD is misschien wat minder opvallend voor anderen dan ADHD. Bij ADHD zie je vaak gedragsproblemen, zoals bij kinderen die heel druk zijn en moeite hebben met stilzitten, of die snel boos worden. Mannen met ADHD (en ook vrouwen met ADHD) zijn vaak erg onrustig, altijd bezig, onderbreken anderen tijdens gesprekken, kunnen niet stilzitten, praten veel, nemen snel beslissingen en hebben weinig geduld.

ADD symptomen bij vrouwen zijn vaak subtieler

De ADD-symptomen bij vrouwen zijn vaak wat subtieler voor de buitenwereld. ADD vrouwen hebben bijvoorbeeld moeite met focus en concentratie, letten vaak niet op details, zijn chaotisch en ongeorganiseerd, vinden het soms moeilijk om (langdurig) te luisteren en kunnen niet alles onthouden. Deze symptomen zijn makkelijker te maskeren. Maar dit betekent natuurlijk niet dat de vrouw met ADD het niet moeilijk heeft.

Rust in je hoofd: 25 eenvoudige gewoontes voor vrouwen met ADD

Lieve mede-Wandering Mind. Als vrouw met ADD, begrijp ik de uitdagingen waar je tegenaan loopt heel goed. Ruim 10 jaar geleden kreeg ik de diagnose, na jaren worstelen. Inmiddels heb ik grip op de chaos in mijn brein en in mijn leven, zonder medicatie. Eenvoudige gewoontes hebben mij enorm geholpen. Daarom besloot ik mijn 25 favoriete gewoontes te bundelen in een e-book. De oefeningen duren maximaal 15 minuten per dag, maar zijn levensveranderend. Ook deel ik mijn geheim waarmee je een nieuwe gewoonte wél volhoud.

Symptomen van vrouwen met ADHD

Vrouwen met ADHD vertonen vaak subtiele maar significante symptomen die kunnen verschillen van die bij mannen. Je kunt moeite hebben om je aandacht bij één taak te houden en je snel afgeleid voelen. Dit kan resulteren in problemen met het voltooien van taken en het organiseren van je leven. Daarnaast kun je impulsief gedrag vertonen, zoals het nemen van snelle beslissingen zonder over de consequenties na te denken. Emotionele uitdagingen, zoals stemmingswisselingen en overweldigende gevoelens van frustratie of stress, zijn ook veelvoorkomende symptomen bij vrouwen met ADHD. Het kan zijn dat je je vaak overweldigd voelt door je verantwoordelijkheden en moeite hebt om je te concentreren op belangrijke taken.

Symptomen van vrouwen met ADD

Als je ADD hebt, ervaar je vaak een voortdurend gevoel van verstrooidheid en moeite om je te concentreren op taken. Je kunt je gemakkelijk laten afleiden en hebt moeite om gedachten of informatie te organiseren. Dit kan leiden tot problemen met het op tijd komen, het bijhouden van afspraken en het voltooien van taken. Daarnaast kun je je vaak overweldigd voelen door je omgeving en moeite hebben om je gedachten en gevoelens te reguleren. Je kunt je snel gestrest voelen en worstelen met het vinden van effectieve copingstrategieën.

Samengevat:

 • Als je ADHD hebt als vrouw, kun je moeite hebben om je aandacht bij één taak te houden, je snel afgeleid voelen en impulsief gedrag vertonen. Emotionele uitdagingen, zoals stemmingswisselingen en stress, zijn ook veelvoorkomende symptomen. Het kan zijn dat je je vaak overweldigd voelt door je verantwoordelijkheden.
 • Als je een ADD-vrouw bent, ervaar je vaak een voortdurend gevoel van verstrooidheid, moeite met concentratie en organisatie, en kun je je gemakkelijk laten afleiden. Je voelt je vaak overweldigd door je omgeving en kunt moeite hebben om je gedachten en gevoelens te reguleren.

Mijn brein lijkt een radar te hebben voor afleidingen. Het is alsof ik altijd op de rand van verdwalen sta. Ook ben ik goed in veel dingen, maar het voltooien van projecten is soms een worsteling. Het is niet dat ik niet wil, het is gewoon dat mijn brein een andere snelweg lijkt te nemen. Ook is het soms eenzaam om te voelen dat niemand echt begrijpt hoe het is om in mijn hoofd te zitten, om de constante chaos te ervaren.

ADD vrouwen dromerig

Overzicht belangrijkste kenmerken ADD bij vrouwen

Twijfel jij of je als vrouw ADD of ADHD-I hebt? Misschien herken je je in de volgende kenmerken.

Aandachtsgerelateerde kenmerken:

 1. Verstrooidheid: Constante afleiding.
 2. Moeite met concentratie: Problemen met focussen.
 3. Organisatorische problemen: Moeite met plannen en structureren.
 4. Gemakkelijk afgeleid: Snel afdwalen van taken.
 5. Vergeetachtigheid: Moeite met onthouden van details.

Ik worstel met de constante angst om te falen en ben er vaak van overtuigd dat ik het niet goed genoeg doe. Ik probeer zo hard om mijn best te doen, maar soms voelt het alsof mijn best gewoon niet genoeg is. Ik twijfel voortdurend aan mijn beslissingen en capaciteiten. Mijn gebrek aan zelfverrouwen voelt soms verlammend.

Emotionele kenmerken:

 1. Overweldigd voelen: Gevoel van stress en angst.
 2. Stemmingsschommelingen: Wisselende emoties.
 3. Overgevoeligheid: Sterke reacties op prikkels.
 4. Emotionele impulsiviteit: Ongecontroleerde emotionele reacties.
 5. Laag zelfbeeld: Negatieve zelfperceptie.

Organisatorische kenmerken:

 1. Moeite met tijdmanagement: Problemen met plannen van activiteiten.
 2. Ongeorganiseerdheid: Chaos in dagelijkse taken.
 3. Procrastinatie: Uitstellen van taken.
 4. Verlies van spullen: Vaak dingen kwijtraken.
 5. Onvoltooide taken: Veel projecten blijven onaf.

Elke dag is een gevecht om mijn aandacht te richten op de taken die voor me liggen. Het is uitputtend. De eenvoudigste taken, zoals het opvolgen van instructies, kunnen een enorme strijd zijn. Het constant verliezen van dingen, van sleutels tot belangrijke documenten, brengt me tot waanzin. Ik wou dat ik niet altijd het gevoel had dat ik achterloop, maar het lijkt alsof de wereld altijd sneller beweegt dan ik.

Interpersoonlijke kenmerken:

 1. Sociale terugtrekking: Vermijden van sociale interacties.
 2. Communicatieproblemen: Moeite met effectieve communicatie.
 3. Relatieproblemen: Struggles in relaties door onoplettendheid.
 4. Overmatig praten: Veel praten zonder pauzes.
 5. Gevoel van isolement: Het gevoel hebben er niet bij te horen.

Andere symptomen van ADD bij vrouwen

Naast de meer bekende symptomen zoals concentratieproblemen en verstrooidheid, ervaar je als vrouw met ADD ook andere uitdagingen. Hyperfocus is een veelvoorkomend verschijnsel waarbij je je zo diep kunt concentreren op een taak dat je moeite hebt om je aandacht te verplaatsen. Dit kan leiden tot het negeren van belangrijke verplichtingen en tijdverlies. Lage zelfwaardering, afwijzingsgevoeligheid en onzekerheid komen ook veel voor, waarbij je moeite hebt om je eigen waarde te erkennen. Het streven naar perfectie is een ander kenmerkend symptoom, waarbij je vaak buitensporige druk op jezelf legt. Tot slot neig je als vrouw met ADD mogelijk naar het maskeren van je symptomen, wat kan leiden tot een gebrek aan begrip van je uitdagingen door anderen.

Wil je met andere vrouwen praten die ADD hebben? Word lid van onze community! Er is zelfs een speciale besloten communitygroep voor vrouwen, waarin je kunt praten over AD(H)D, hormonen, de overgang en meer.

Gevolgschade ADD bij vrouwen

Als je als vrouw (vermoedelijk) ADD hebt, heb je mogelijk last van gevolgschade. Gevolgschade verwijst naar de negatieve effecten die je ondervindt vanwege je uitdagingen. In het geval van ADD bij vrouwen, kan gevolgschade zich manifesteren in verschillende aspecten van je leven, zoals relaties en werk. Deze gevolgen kunnen variëren van miscommunicatie en stress op het werk tot conflicten in relaties en uitdagingen in teamwork. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste gevolgschade die je als vrouw met ADD kunt ervaren, met inzichten in hoe deze uitdagingen je dagelijks leven kan beïnvloeden.

Gevolgschade in relaties:

 1. Miscommunicatie: Problemen in relaties door gebrek aan effectieve communicatie.
 2. Onoplettendheid: Vergeten van belangrijke datums en gebeurtenissen.
 3. Onbedoelde kwetsbaarheid: Gevoel van verwaarlozing door aandachtsgebrek.
 4. Conflicten: Vaker ruzies door onoplettendheid en impulsiviteit.
 5. Terugtrekking: Sociale isolatie door moeite met relaties.

Gevolgschade op het werk:

 1. Werkgerelateerde fouten: Onvolledige taken door concentratieproblemen.
 2. Moeite met planning: Problemen met deadlines en projectbeheer.
 3. Uitdagingen in teamwork: Moeite met samenwerken en communiceren.
 4. Verstoorde loopbaanontwikkeling: Belemmering van professionele groei door organisatorische problemen.
 5. Stress op de werkplek: Verhoogde stressniveaus door voortdurende uitdagingen in prestatie.

ADD vrouw of gewoon wat ‘lastige karaktereigenschappen'?

Als een meisje of een vrouw bepaalde kenmerken vertoont die bij ADD horen, wordt dit niet altijd gezien als een probleem, maar eerder als een karaktereigenschap. Ze is bijvoorbeeld een dagdromer, vergeetachtig, ruimdenkend of gewoon chaotisch. Hier wordt soms wat luchtig over gedacht. Maar dit wil niet zeggen dat de vrouw geen uitdagingen ervaart. Het wordt alleen niet zo herkend door de buitenwereld.

Late diagnose

Veel vrouwen hebben misschien geen idee dat ze ADD symptomen hebben. De diagnose ADD komt daardoor bij vrouwen vaak pas op latere leeftijd, wanneer ze tegen problemen aanloopt. Zelf werd ik bijvoorbeeld pas op 28-jarige leeftijd gediagnosticeerd met ADD. In onze community melden zich regelmatig vrouwen van boven de 50, die nu pas een diagnose krijgen.

Kort filmpje over ADD bij vrouwen

Meer kennis en bewustzijn over ADD bij vrouwen

Gelukkig is er een toenemend bewustzijn als het gaat om ADD symptomen bij volwassenen en kinderen, zowel bij vrouwen als bij mannen. Doordat er steeds meer bekend wordt over ADD, kunnen ook vrouwen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Zelf kreeg ik een burn-out op 28-jarige leeftijd. Tijdens deze periode werd ik gediagnosticeerd met ADD. Lees hier mijn hele verhaal.

Ben jij een vrouw met ADD?

Misschien ben jij op deze pagina terecht gekomen omdat je twijfelt of je ADD hebt. Je herkent je wellicht in de hierboven genoemde symptomen, maar er zijn nog meer kenmerken. Je voelt je bijvoorbeeld regelmatig overweldigd, overprikkeld en uitgeput. Dit kan zorgen voor psychische problemen, problemen in energie, een laag zelfbeeld en/of chronische stress. Een vrouw met ADD kan het gevoel hebben dat haar leven uit de hand loopt. Dagelijkse simpele taken kunnen een enorme uitdaging zijn voor ADD vrouwen.

Net zoals mannen, kunnen vrouwen bijvoorb het gevoel hebben overweldigd, overprikkeld en uitgeput te zijn. Dit kan zorgen voor psychische problemen, problemen in energie, een laag zelfbeeld en/of chronische stress. Een vrouw met ADD kan het gevoel hebben dat haar leven uit de hand loopt. Dagelijkse simpele taken kunnen een enorme uitdaging zijn voor ADD vrouwen.

Een vrouw met ADD kan goed dagdromen en is vaak creatief. Waar ze moeite mee heeft, is overzicht, plannen & organiseren, details en concentratie. Een vrouw met ADD is, net zoals een man of vrouw met HSP, snel overprikkeld.

Wil je met andere vrouwen praten die ADD hebben? Word lid van onze community! Er is zelfs een speciale besloten communitygroep voor vrouwen, waarin je kunt praten over AD(H)D, hormonen, de overgang en meer.

symptomen add vrouwen ervaringen

Ervaringen uit het leven van een ADD vrouw

Herken jij je in de symptomen van ADD bij vrouwen? Dan zijn meeste van de volgende situaties vast herkenbaar voor je.

Een aantal situaties die herkenbaar zijn voor ADD vrouwen:

 • Je bent de hele dag moe, maar kunt 's avonds moeilijk in slaap komen.
 • Gedachten razen door je lichaam en geest; het lijkt wel alsof je je hoofd niet kunt ‘uitzetten'.
 • Je bureau ligt vol met stapels papieren. Hoewel je zo je best doet om op te ruimen, krijg je het niet voor elkaar om het ook opgeruimd te houden.
 • Van je administratie maak je een zooitje. Je vergeet misschien wel belangrijke rekeningen te betalen, of je kunt een belangrijk document niet meer terugvinden.
 • Een drukke omgeving, zoals een kantoor of een drukke tram, maakt je vermoeid. Je raakt snel overprikkeld door geuren, geluiden en te veel mensen in één ruimte.
 • Wanneer je aan het werk bent en je zit er lekker in, kun je moeilijk stoppen. Je vergeet de tijd, en gaat vaak over je eigen grenzen.
 • Je zit op de WC en realiseert je dat je vergeten bent nieuw toiletpapier te kopen. Oeps.
ADD symptomen vrouwen spullen kwijtraken

Nog meer mogelijke ervaringen van ADD vrouwen

 • Een ADD-vrouw voelt zich vaak ‘anders', en doet heel erg haar best om ‘normaal' te zijn, om erbij te horen, en om aardig gevonden te worden. Of misschien hoop je wel dat niemand je opmerkt.
 • Je hebt afwisseling nodig, anders raak je verveelt, maar als je teveel afwisseling hebt, gaat het ook mis. Eigenlijk heb je rust, ritme en regelmaat nodig, maar tegelijkertijd vind je dit super saai.
 • Je houdt misschien wel van feestjes en sociale gelegenheden, want je bent een open en sociale vrouw, maar je kunt je ook ineens overweldigd en verlegen voelen. Soms ben je helemaal niet op je gemak in een groep.
 • Tijdens gesprekken dwalen je gedachten af, tenzij het onderwerp echt heel interessant is voor jou.
 • Je vindt het lastig om vriendschappen te onderhouden, of je ervaart problemen in je relatie.
 • Omgaan met geld is een uitdaging. Soms loop je achter met het betalen van rekeningen.
 • Wanneer je iets koopt, doe je uitgebreid onderzoek. Hier kun je jezelf uren zo niet dagen in verliezen.
 • Als mensen spontaan bij je op de stoep staan schaam je je, want je huis is zo rommelig en ongeorganiseerd.
add vrouwen rommelig huis

Of herken jij je hierin als ADD vrouw?

 • Je zou zo graag willen dat je een betere vriend, partner of moeder kon zijn. Regelmatig baal je van jezelf, omdat je weer eens een dubbele afspraak hebt gemaakt, te laat komt of een verjaardag bent vergeten.
 • Gedurende je leven hebben mensen je verteld dat je ongemotiveerd of ongeïnteresseerd was. Diep van binnen weet je dat het je wel interesseert, en dat je juist altijd heel erg je best doet.
 • Je raakt overweldigd in een supermarkt, en je vindt het moeilijk om te beslissen wat je moet kopen. Je vergeet regelmatig iets.
 • Het lijkt alsof je de hele dag reageert op wat er gebeurt in je leven, in plaats van dat je jouw leven zelf in de hand hebt. Er komt geen einde aan alles wat je moet doen van jezelf.
 • Het is frustrerend dat je je doelen niet bereikt in het leven, terwijl je weet dat je intelligent genoeg bent. Mensen in je omgeving vragen zich af waarom je er maar niet komt, want ‘je bent zo slim!'.
 • Je wil zo graag je potentie benutten, en het maakt je verdrietig en gefrustreerd dat dit niet lukt.
 • Emotioneel kun je raken van de kleinste dingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld omdat je al lang over je grenzen bent, en overprikkeld.
 • Ontspannen is moeilijk voor je.

Één van mijn manieren om om te gaan met mijn ADD, is het leven (en mezelf) soms met een korreltje zout nemen. ADD symptomen zorgen namelijk regelmatig voor grappige situaties……

add vrouwen stress en moeilijk ontspannen

Als vrouw de ADD diagnose, en nu?

Wanneer jij je herkent in bovenstaande situaties en in de algemene ADD kenmerken, kun je overwegen om je te laten testen. Een diagnose kan je enorm helpen. Veel vrouwen zijn opgelucht om te horen dat bepaalde dingen waar ze al zo lang mee worstelen, te wijten zijn aan ADD. Dit gold voor mij ook. Ik kreeg de diagnose toen ik een burn-out had, op 28-jarige leeftijd. Eindelijk begreep ik waarom ik moeite had met bepaalde dingen waar mensen zonder het label niet mee worstelde. De diagnose zorgde voor begrip en herkenning. En ik kon terecht bij de afdeling ADHD voor Volwassenen bij PsyQ.

Grip op ADD

Nu, bijna 10 jaar later, heb ik grotendeels grip op mijn ADD. Sterker nog: ik heb dit label bijna helemaal losgelaten. Mijn brein werkt anders dan gemiddeld, maar ik zie mezelf niet meer als iemand met een stoornis of een probleem. De afgelopen 10 jaar ontdekte ik steeds meer wie ik ben en wat ik nodig heb om gelukkig en gezond te zijn, en mijn potentieel te benutten.

Op deze website hoop ik anderen te kunnen inspireren om op een vergelijkbare ontdekkingstocht te gaan. Ik deel veel informatie, ervaringen en tips: dingen die mij enorm geholpen hebben. Denk aan voeding, supplementen, meditatie, therapie, mindfulness, yoga en fijne producten die helpen bij ontspanning, overprikkeling, zelfvertrouwen en meer.

Diagnose en behandeling van ADD voor vrouwen

Voor de behandeling van ADD, net zoals voor een diagnose, kun je terecht bij verschillende GGZ-instellingen. Een diagnose stellen voor ADD of ADHD kan terughoudendheid veroorzaken vanwege de angst voor stigmatisering, maar het biedt wel voordelen zoals duidelijkheid, begrip van jezelf en anderen, extra ondersteuning op het werk of op school, en toegang tot behandelingen, soms vergoed door de zorgverzekering.

Hey, mooi brein!

Verlang jij naar rust in je hoofd en plezier en betekenis in je leven? Volg ons in social medialand en ontdek nog meer tips, verhalen en een bron van inspiratie voor jouw unieke brein. In onze community komen creatieve, eigen-wijze en unieke breinen samen om te ontwarren, ontdekken en samen te groeien. Deel jouw ervaringen en verhalen, stel een vraag en vind antwoorden van experts en ervaringsdeskundigen. Ontdek je ware ik, omarm de chaos en geniet van de avonturen van ons dwalende brein.

8 gedachten over “ADHD en ADD bij vrouwen, hoe voelt het en hoe ga je ermee om?”

 1. Tranen met tuiten…. ik lees hierboven bij ieder puntje alsof dit over mij geschreven is, ik worstel al zolang met “Wat is er anders aan mij” en hier staat alles gewoonweg beschreven en wat het dan naar alle waarschijnlijkheid zal zijn. Nog steeds geen idee hoe ik dit nu verder kan aanpakken maar ik ben al blij dat ik niet de enigste in de wereld ben met deze “gebreken en gevoelens”

  1. Hi Debbie, wat fijn om te horen dat de informatie je helpt! Ik kan me heel goed herinneren hoe ik me voelde toen ik net wist dat ik ADD heb. De herkenning is zo fijn. ‘Scattered Minds’ (boek) is trouwens echt een aanrader!

   Welkom bij de ‘Wandering Minds’-club ;D

 2. Bedankt voor al je helder uitleg. In korte tijd kreeg ik te horen goh heb je geen ADD en ik ging op onderzoek uit. Zo vreselijk herkenbaar dat ik er zo verdrietig van wordt. Loop al jaren te zoeken denk het steeds gevonden te hebben en dan toch weer niet. Het alleen voelen je onbegrepen voelen alsof ik van een andere planeet kom etc. En jij beschrijf mij hier gewoon. Weet nu niet zo goed wat mijn volgende stap is. Testen nodig? Het is overduidelijk. Gesprek huisarts wel/geen medicatie. Oh en ik ben 46 jaar en ben al ruim 23 jaar op zoek naar een antwoord 🙁 Beter laat dan nooit pfff

  1. Hi Jennifer, bedankt voor je reactie, ik zie je en ik snap je verdriet. Herkenbaar ook, van toen ik net de diagnose had.
   Een test/diagnose kan fijn zijn, als je hulp wil van de gevestigde instanties en/of als je medicatie wil gebruiken.
   Je komt natuurlijk ook heel ver met andere vormen van hulp/therapie en bijvoorbeeld het lezen van boeken.
   Voel je ook welkom in onze community als je met gelijkgestemden wil kletsen.
   Veel sterkte in jouw proces de komende tijd. Liefs, José

 3. Ik lees dit met tranen in mijn ogen, zo hopeloos opzoek naar iemand die mijn probleem begrijpt. Als ik dit door lees herken ik mijzelf hier helemaal in. Door de huisarts word ik van het kastje naar de muur gestuurd en krijg telkens niet de hulp die ik nodig ben.
  Dit geeft mij zo’n opluchting maar ik ben er nog lang niet en hoop snel rust in mijn leven te kunnen vinden. Fijn dat ik op deze pagina terecht ben gekomen.

  1. Hi Linda, wat fijn dat je hier terecht bent gekomen. Ik hoop dat je snel de juiste hulp gaat krijgen. Wees ook welkom in onze community, waar je met gelijkgestemden kan praten. Dat helpt ook enorm! Liefs, José

 4. Ontzettend verrast was ik toen ik deze beschrijving van ADD las, niet eerder heb ik deze kenmerken zo bij elkaar gezien, ze zijn zo herkenbaar! Zo’n 10 jaar geleden (ik ben nu 39) begon ik met kortere en langere periodes van therapie (systemisch werk en recenter EFT) gaandeweg ben ik erachter gekomen wat goed voor mij werkt: (niet te veel plannen, rekening houden met prikkels, bewust ademen, regelmatig bewegen) zo heb ik een heel routine aan dingen die ik ‘moet doen’ om me normaal-goed te voelen. Maar nu zijn ook andere dingen voor mij nu duidelijk geworden: gevoel van hyperactivieit (van binnen- andere typeren mij doorgaans als ‘rustig’ en met als gevolg uitputting, moeite hebben om me op gesprekken te focussen en mijn hele leven heel erg mijn best doen om me aan te passen en ‘normaal’ voor te doen. Met als gevolg uitputting en het gevoel geleefd te worden. Voor mij vallen nu de puzzelstukjes in elkaar en dat geeft me rust, ik hoef niet meer verder te graven in het verleden, te zoeken naar oorzaken en oplossingen om hier vanaf te komen. Blijkbaar hoort dit bij mij en dat is ok.

  1. Hi Muriel, wat fijn dat de puzzelstukjes op z’n plek vallen! En jouw verhaal is ook voor mij 100% herkenbaar.
   Systemisch werk en EFT zie ik steeds vaker voorbij komen. Is het effectief voor jou?
   Superfijn dat je een manier hebt gevonden wat voor jou werkt, well done! Bedankt voor het delen, veel liefs

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ontvang onze nieuwsbrief en ontdek tips, verhalen en wijsheden voor een fijn leven met jouw Wandering Mind

Mis niets!

15585
Scroll naar boven