ADHD, ADD en vriendschappen: de uitdagingen en tips

ADDen vriendschappen

Vriendschappen met iemand met ADD of ADHD kunnen zowel verrijkend als uitdagend zijn. Maar hoe ga je er het beste mee om als je zelf ADD hebt en moeite hebt met vriendschappen, of als één van jouw goede vrienden ADD heeft.

In dit artikel vind je waardevolle tips voor zowel de volwassene met ADD, als de vriend(en) daarvan. Ook beantwoorden we de meest gestelde vragen over ADD en vriendschap. Met de juiste tools, kennis en begrip kun je namelijk juist een hele mooie band opbouwen als één van beide vrienden ADD heeft.

In dit artikel spreken we vooral over ADD, maar de informatie en tips zijn ook waardevol als je te maken hebt met ADHD.

ADD in vriendschap: de positieve kanten en de uitdagingen

Iemand met ADD in vriendschap is meestal authentiek, meelevend en creatief. Ze hebben een unieke kijk op de wereld en zijn in staat om diepgang en originaliteit toe te voegen aan vriendschappelijke interacties. Ze zijn vaak empathisch en gevoelig voor de emoties van anderen, waardoor ze goede luisteraars kunnen zijn en in staat zijn om sterke emotionele banden te ontwikkelen.

Vanwege de uitdagingen in concentratie, organisatie en planning kunnen mensen met ADD soms afspraken vergeten of impulsief reageren, wat frustratie kan veroorzaken bij vrienden. Ze kunnen moeite hebben met het bijhouden van afspraken, het volgen van gesprekken en het organiseren van activiteiten, wat kan leiden tot gevoelens van onbegrip en teleurstelling in vriendschappen. Ook kan de ADD'er zich onbegrepen voelen, omdat zij vaak een andere kijk hebben op de wereld dan mensen zonder ADD. Misvattingen over luiheid en gebrek aan motivatie kunnen ook voor wrijving zorgen in vriendschappen met iemand met ADD, waardoor ze zich nog meer onbegrepen kunnen voelen.

Ik was als ADD'er (zonder diagnose) op een bepaalde manier een hele goede vriendin. Ik kan goed luisteren en ben daarnaast altijd enthousiast en geïnteresseerd in de ander. Maar ik denk dat mijn vriendinnen unaniem zullen bevestigen dat ik gedurende onze vriendschap regelmatig afspraken ben vergeten of dubbele afspraken had. Dit leidde vooral op de middelbare school, toen ik nog geen diagnose had, tot enorme frustraties. Ook wanneer mijn vriendinnen bijvoorbeeld op me moesten wachten omdat ik weer eens wat kwijt was of mijn tas niet snel kon inpakken, spatte de frustratie eraf.

Toen ik een burn-out kreeg, gevolgd door de diagnose ADD viel ook voor mijn vrienden veel op zijn plek.
Inmiddels gaat het dankzij cognitieve therapie, Mindfulness en aanpassingen in mijn voeding en leefstijl een stuk beter. Afspraken zet ik meteen in mijn agenda, ik zeg niet impulsief ‘ja' op alles, maar ik denk eerst goed na of ik het echt wil en ook kan en ik raak (bijna) geen spullen meer kwijt.

ADHD en vriendschappen: kwaliteiten en uitdagingen

Ook bij vriendschap met iemand met ADHD kunnen zowel verrijkende als uitdagende aspecten naar voren komen. Mensen met ADHD zijn vaak energiek, enthousiast en creatief, waardoor ze levendigheid en spontaniteit toevoegen aan vriendschappen. Hun impulsieve en avontuurlijke aard kan nieuwe perspectieven en mogelijkheden introduceren.

Echter, frustraties kunnen ontstaan doordat mensen met ADHD moeite hebben met het bijhouden van afspraken, luisteren zonder afgeleid te raken en het volgen van plannen. Dit kan leiden tot gevoelens van onbegrip en irritatie bij vrienden, vooral als ze het gevoel hebben dat hun behoeften niet worden erkend of constant onderbroken worden in gesprekken of activiteiten. Voor vrienden zonder ADHD kan het soms uitdagend zijn om de impulsiviteit en afleidbaarheid van hun vrienden met ADHD te begrijpen en mee om te gaan.

ADD en eenzaamheid

Veel mensen met ADD herkennen het gevoel van eenzaamheid. De unieke manier waarop ze de wereld ervaren kan soms leiden tot het gevoel niet helemaal begrepen te worden door anderen, en omgekeerd. Dit gevoel van anders-zijn kan resulteren in een gevoel van vervreemding en eenzaamheid, waarbij de persoon met ADD het idee heeft dat ze niet volledig aansluiten bij anderen of zichzelf niet kunnen zijn. Deze ervaring van eenzaamheid kan verder versterkt worden door moeilijkheden in het aangaan en onderhouden van sociale relaties, veroorzaakt door symptomen zoals vergeetachtigheid, impulsiviteit en afleidbaarheid. Het is belangrijk voor mensen met ADD om te weten dat ze niet alleen zijn in deze ervaringen en dat er manieren zijn om verbinding te vinden en een gevoel van gemeenschap op te bouwen, bijvoorbeeld door het zoeken van steun bij gelijkgestemden en het ontwikkelen van coping-strategieën om sociale interacties te vergemakkelijken.

Moeilijk verbinding aangaan met anderen

Voor iemand met ADD kan het moeilijk zijn om echte verbinding aan te gaan vanwege verschillende factoren. Allereerst kunnen de symptomen van ADD, zoals moeite met concentratie, impulsiviteit en afleidbaarheid, interfereren met de capaciteit om diepgaande gesprekken te voeren en zich volledig te engageren in sociale interacties. Dit kan ervoor zorgen dat de persoon met ADD zich oppervlakkig voelt in hun relaties en het gevoel hebben dat ze niet in staat zijn om echt begrepen te worden door anderen. Bovendien kunnen gevoelens van schaamte of onzekerheid over hun symptomen hen ervan weerhouden om openlijk over hun ervaringen te praten en zich kwetsbaar op te stellen in vriendschappen. Daarnaast kunnen misvattingen en stigma's rondom ADD ervoor zorgen dat de persoon met ADD zich geïsoleerd voelt en het idee heeft dat ze niet volledig geaccepteerd worden door hun omgeving. Deze combinatie van factoren kan het moeilijk maken voor iemand met ADD om diepe en betekenisvolle verbindingen aan te gaan in hun vriendschappen.

Afwijzingsgevoeligheid in vriendschap

Afwijzingsgevoeligheid is een veelvoorkomende ervaring bij mensen met ADD en kan een significante invloed hebben op hun vriendschappen. Door symptomen zoals impulsiviteit en vergeetachtigheid kunnen ze zichzelf soms in situaties brengen waarin ze onbedoeld anderen teleurstellen of afspraken missen, wat kan leiden tot gevoelens van schaamte en angst voor afwijzing. Deze angst kan hen ervan weerhouden om zich volledig open te stellen in vriendschappen uit angst voor veroordeling of afwijzing. Hierdoor kunnen ze zich terugtrekken of defensief worden, wat de verbinding met vrienden kan belemmeren. Het is belangrijk voor vrienden om geduldig en begripvol te zijn, en om open communicatie te bevorderen om misverstanden te voorkomen en de band te versterken. Hier lees je meer over afwijzingsgevoeligheid bij ADHD.

Moeite hebben met ‘small talk'

Voor mensen met ADD kan het vermijden van oppervlakkige gesprekken zoals small talk een bijkomend aspect zijn van hun vriendschapsdynamiek. Het gebrek aan interesse in alledaagse, oppervlakkige onderwerpen kan hen het gevoel geven dat ze zich niet kunnen verbinden met anderen op een manier die voor hen betekenisvol is. Dit kan leiden tot gevoelens van vervreemding en eenzaamheid, vooral in sociale situaties waarin small talk de norm is. Het kan ook leiden tot misverstanden bij vrienden die misschien denken dat de persoon met ADD ongeïnteresseerd is of niet betrokken bij het gesprek. Het is belangrijk voor mensen met ADD om vrienden te vinden die hun behoefte aan diepgaande gesprekken begrijpen en respecteren, en om manieren te vinden om verbinding te maken die passen bij hun persoonlijke communicatiestijl en interesses. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat ze actief zoeken naar gelijkgestemde individuen met wie ze diepgaande gesprekken kunnen voeren, of dat ze alternatieve manieren ontwikkelen om zich te uiten en zich verbonden te voelen in hun vriendschappen.

Voor mij persoonlijk is het altijd een uitdaging geweest om langdurig te verblijven in gezelschap dat zich voornamelijk bezighoudt met oppervlakkige gesprekken, zoals small talk. Praten over onderwerpen die voor mij niet veel betekenis hebben, kost me moeite. Ik merk dat mijn interesse snel verslapt en ik afdwaal tijdens dit soort gesprekken. Het kost me dan ook veel energie om uit beleefdheid toch mee te praten. Op de middelbare school overkwam me dit regelmatig, en het bracht gevoelens van schaamte en het gevoel anders te zijn met zich mee.

Maar nadat ik gediagnosticeerd werd met ADD en steeds meer mensen met vergelijkbare ervaringen ontmoette, begon ik te realiseren dat er geen reden is om me te schamen voor bepaalde kenmerken van ADD. Ik leerde dat het volledig accepteren van mezelf, inclusief mijn unieke eigenschappen, me in staat stelde om de juiste mensen aan te trekken in mijn leven. Nu zorg ik ervoor dat ik mezelf bescherm tegen te veel small talk en in plaats daarvan actief op zoek ga naar mensen met wie ik betekenisvolle gesprekken kan voeren en leuke activiteiten kan delen.

Sociale onhandigheid

Sociale onhandigheid kan een significante rol spelen in vriendschappen voor mensen met ADD. De uitdagingen die gepaard gaan met sociale interacties, zoals moeite hebben met het begrijpen van sociale cues en het interpreteren van non-verbale communicatie, kunnen leiden tot gevoelens van ongemak en onzekerheid in sociale situaties. Dit kan het voor mensen met ADD moeilijk maken om zich volledig op hun gemak te voelen in vriendschappen en om effectief te communiceren met hun vrienden. Deze sociale onhandigheid kan soms ook leiden tot misverstanden en conflicten, omdat vrienden mogelijk niet altijd begrijpen waarom de persoon met ADD zich op een bepaalde manier gedraagt.

Sociale druk en verwachtingen

Het ervaren van overweldiging door sociale verwachtingen kan een uitdaging vormen voor mensen met ADD in hun vriendschappen. De druk om te voldoen aan de verwachtingen van anderen en om te balanceren tussen sociale verplichtingen kan stress en angst veroorzaken. Mensen met ADD kunnen zich overweldigd voelen door de complexiteit van sociale interacties en het gevoel hebben dat ze constant tekortschieten. Deze overweldiging kan leiden tot vermijdingsgedrag, waarbij ze zich terugtrekken uit sociale situaties om zichzelf te beschermen tegen de stress. Dit kan op zijn beurt invloed hebben op hun vriendschappen, omdat vrienden mogelijk niet altijd begrijpen waarom de persoon met ADD zich terugtrekt of niet aanwezig is bij sociale evenementen. Het is belangrijk voor vrienden om zich bewust te zijn van deze uitdagingen en om empathisch en ondersteunend te zijn. Het bieden van een luisterend oor, het tonen van begrip en het aanmoedigen van zelfzorg kunnen allemaal helpen bij het verlichten van de druk die mensen met ADD ervaren in hun vriendschappen.

Veel gestelde vragen over ADD en vriendschap

Voor iemand met ADD kan het aangaan en behouden van vriendschappen dus een ware uitdaging zijn. Ook in onze community wordt er veel gesproken over vriendschap. Eenzaamheid, onzekerheid in vriendschap en geen vriendschappen kunnen aanhouden, zijn geen uitzondering. Hier volgen de meest gestelde vragen over ADD en vriendschappen, zowel vanuit het perspectief van het individu met ADD, als de vriend(in).

Hoe kan ik mijn vriendschappen behouden en versterken ondanks mijn ADD?

Om vriendschappen te behouden en te versterken met ADD, is het belangrijk om open te communiceren over je uitdagingen en behoeften. Gebruik strategieën zoals het bijhouden van afspraken in een agenda, het stellen van herinneringen en het actief werken aan concentratie en planning vaardigheden. Wees eerlijk naar jezelf en anderen over wat je wel en niet kunt, en zoek vrienden die begrip tonen voor je situatie.

Hoe kan ik omgaan met het gevoel van eenzaamheid dat soms gepaard gaat met ADD?

Het gevoel van eenzaamheid bij ADD komt vaak voort uit het gevoel anders te zijn dan anderen en moeite te hebben met sociale interacties. Het is belangrijk om te onthouden dat je niet alleen bent en dat er mensen zijn die je begrijpen. Zoek steun bij vrienden, familie of supportgroepen voor mensen met ADD. Het kan ook helpen om activiteiten te ondernemen die je leuk vindt en waar je gelijkgestemde mensen kunt ontmoeten.

Hoe kan ik mijn vriendschappen versterken als ik ADD heb?

Om vriendschappen te versterken met ADD, is het essentieel om open en eerlijk te communiceren met je vrienden over je uitdagingen en behoeften. Het is ook handig om strategieën te ontwikkelen om afspraken bij te houden, zoals het gebruik van agenda's, herinneringen en timers. Bovendien is het belangrijk om actief te werken aan het verbeteren van je concentratie en planning vaardigheden, mogelijk met professionele hulp of zelfhulpmethoden.

Hoe kan ik mijn vrienden uitleggen wat ADD voor mij betekent?

Het uitleggen van ADD aan vrienden kan een uitdaging zijn, maar het is belangrijk om open en eerlijk te zijn over hoe het jou beïnvloedt. Vertel hen over de symptomen die je ervaart, zoals moeite met concentreren, impulsiviteit of vergeetachtigheid, en hoe dit van invloed is op je dagelijks leven en je vriendschappen. Geef ook concrete voorbeelden en vraag om begrip en steun.

Hoe kan ik omgaan met de frustraties die mijn ADD veroorzaakt in mijn vriendschappen?

Frustraties zijn een normaal onderdeel van vriendschappen, vooral als ADD-symptomen de interacties beïnvloeden. Het is belangrijk om deze gevoelens te erkennen en te accepteren, maar ook om constructief ermee om te gaan. Praat openlijk met je vrienden over je ervaringen en gevoelens, zoek samen naar oplossingen en werk aan het verbeteren van je vaardigheden om met ADD om te gaan.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn ADD mijn vriendschappen niet negatief beïnvloedt?

Het is mogelijk om je ADD te beheren en tegelijkertijd sterke vriendschappen te onderhouden. Dit vereist echter bewuste inspanningen en strategieën zoals het bijhouden van afspraken, het stellen van grenzen en het communiceren van je behoeften aan je vrienden. Werk ook aan zelfacceptatie en begrijp dat je ADD slechts een aspect van jezelf is en niet je hele identiteit definieert.

Wat kan ik doen als mijn vriend(in) met ADD regelmatig afspraken vergeet of te laat komt?

Als je vriend(in) regelmatig afspraken vergeet of te laat komt vanwege ADD, is het belangrijk om geduldig te blijven en begripvol te zijn. Communiceer openlijk over hoe dit gedrag je beïnvloedt en zoek samen naar praktische oplossingen, zoals het instellen van herinneringen op hun telefoon of het plannen van activiteiten op een manier die hen helpt beter bij te blijven.

Hoe kan ik mijn vriend(in) met ADD beter begrijpen en ondersteunen?

Om je vriend(in) met ADD beter te begrijpen en te ondersteunen, is het waardevol om meer te leren over de symptomen en uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Luister actief naar hun ervaringen, toon empathie en bied praktische hulp wanneer dat nodig is, zonder hen te betuttelen. Moedig ook open communicatie aan en respecteer hun grenzen.

Is het normaal om me soms gefrustreerd te voelen in vriendschappen met iemand met ADD?

Ja, het is normaal om af en toe gefrustreerd te zijn in vriendschappen met iemand met ADD, vooral als bepaalde symptomen zoals vergeetachtigheid of impulsiviteit de interacties beïnvloeden. Het is belangrijk om deze gevoelens openlijk te bespreken met je vriend(in), terwijl je tegelijkertijd begrip toont voor de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd.

Welke rol speelt begrip en communicatie in vriendschappen met ADD?

Begrip en communicatie spelen een cruciale rol in vriendschappen met ADD. Door open en eerlijk te communiceren, kunnen vrienden elkaars behoeften beter begrijpen en effectiever samenwerken om de vriendschap te versterken. Het tonen van begrip voor de unieke uitdagingen van ADD en het delen van verwachtingen kunnen helpen om misverstanden te voorkomen en de band tussen vrienden te versterken.

add vriendschap eenzaamheid

Verbeter je vriendschappen als ADD'er

Als ADD'er zijn er verschillende stappen die je kunt nemen om vriendschappen aan te gaan en te behouden:

 • Wees open over je ADD: Het delen van je diagnose en het uitleggen van hoe ADD jouw leven beïnvloedt, kan bijdragen aan begrip en empathie van je vrienden.
 • Gebruik hulpmiddelen: Maak gebruik van tools zoals agenda's, herinneringen en timers om afspraken en beloften bij te houden en te respecteren.
 • Werk aan jezelf: Investeer in zelfzorg en persoonlijke ontwikkeling door middel van therapie, medicatie, coaching of andere strategieën die je helpen om te gaan met de uitdagingen van ADD.
 • Communiceer duidelijk: Wees open en eerlijk over je behoeften, grenzen en uitdagingen in vriendschappen. Goede communicatie is essentieel voor het opbouwen en onderhouden van sterke relaties.
 • Wees een goede vriend: Toon interesse in anderen, luister actief, wees betrouwbaar en toon empathie. Investeer in de relaties door tijd en energie te steken in het onderhouden van contact en het delen van ervaringen.
 • Zoek gelijkgestemden: Zoek naar mensen die jou begrijpen en accepteren zoals je bent. Dit kunnen vrienden zijn die zelf ook ADD hebben of mensen die open staan voor diversiteit en begrip tonen voor jouw unieke perspectief.

Door deze stappen te volgen, kun je vriendschappen opbouwen en onderhouden die gebaseerd zijn op begrip, acceptatie en ondersteuning, ondanks de uitdagingen die ADD met zich meebrengt.

Zelf ben ik altijd eerlijk over mijn ADD-uitdagingen als ik nieuwe mensen ontmoet, of wanneer ik merk dat mijn symptomen voor problemen zorgen in een vriendschap. Ik heb gemerkt dat, wanneer ik zelf open ben, anderen dit ook zijn. Zo ontdek je dat eigenlijk iedereen wel tegen uitdagingen aanloopt. Ook heb ik geleerd hoe belangrijk het is om jezelf te zijn, en niet te maskeren in vriendschap.

Op praktisch gebied heeft het mij geholpen om mezelf aan te leren om afspraken direct in mijn agenda te zetten, anders gaat het fout. Herinneringen en timers kunnen ook helpen.

ADD en vriendschappen
Dit ben ik met één van mijn beste vrienden. Hij heeft ook ADHD. Soms de perfecte combinatie, soms ook helemaal niet 😉

Tips voor de vriend(in) of partner van de ADD'er

Als vriend(in) of partner van iemand met ADD zijn kennis en begrip essentieel om de vriendschap soepel te laten verlopen. Het is echter ook van belang om je eigen grenzen te bewaken en duidelijk aan te geven wat je nodig hebt. Goede communicatie en begrip voor elkaars situatie zijn de sleutel tot een sterke band.

Om je vriend(in) met ADD beter te begrijpen, kan het helpen om enige basiskennis over ADD te vergaren. Hoewel je mogelijk bepaalde kenmerken herkent, begrijp je wellicht niet volledig hun oorsprong. Bijvoorbeeld, wanneer iemand met ADD ongeïnteresseerd lijkt, kan dit te maken hebben met afleiding als gevolg van verschillende werking van neurotransmitters in hun hersenen. Door dit te begrijpen, wordt het gemakkelijker om compassie te voelen voor je vriend(in). Vragen stellen helpt natuurlijk ook.

Hier zijn enkele tips om beter om te gaan met je vriend(in) met ADD:

 • Vergaar kennis over ADD om het beter te begrijpen.
 • Neem dingen niet persoonlijk op.
 • Begrijp dat het gedrag van iemand met ADD, zoals dromerigheid of afwezigheid, niet altijd een afspiegeling is van hun ware intenties.
 • Toon begrip voor de uitdagingen van ADD zonder je eigen grenzen te overschrijden. Spreek eventuele problemen uit, maar benadruk dat dit niets verandert aan je gevoelens voor je vriend(in).
 • Bied hulp en ondersteuning aan je vriend(in) met ADD.
 • Herinner hen aan afspraken en geef ruimte voor overwegingen bij impulsieve reacties.
 • Focus op de positieve eigenschappen van mensen met ADD, vooral in moeilijke momenten.
 • Organiseer activiteiten door concrete vragen te stellen en duidelijkheid te scheppen, en wees specifiek bij het uiten van eventuele zorgen, zonder te veroordelen.
add en vriendschappen

Sluit je aan bij onze community

Als je worstelt met vriendschappen vanwege ADD, weet dan dat je niet alleen bent. Of je nu zelf ADD hebt, een vriend(in) met ADD hebt, of gewoon geïnteresseerd bent in het onderwerp, jouw ervaringen en tips zijn waardevol. Sharing is caring, dus deel jouw verhaal, vragen of suggesties in de comments hieronder, of in onze community. Laten we samen leren en groeien.

In onze online community bieden we een ondersteunende omgeving voor het bespreken van alle aspecten van ADD en vriendschap. Hier kun je niet alleen meer leren, maar ook ervaringen delen en misschien zelfs nieuwe vrienden maken die begrijpen wat je doormaakt. Samen kunnen we sterker staan en bouwen aan betekenisvolle relaties, ondanks de uitdagingen die ADD met zich meebrengt.

Bronnen:

Do's & Don'ts in your friendship with ADD adults

Dit artikel bevat gesponsorde content. Wanneer je een product koopt via een link, ontvangen wij een commissie en daarmee steun je Wandering Minds: super bedankt daarvoor! Dit maakt het mogelijk voor ons om aan onze missie te blijven werken: content te ontwikkelen die Wandering Minds helpt zich beter te voelen en het beter te doen. Natuurlijk promoten wij alleen producten waar we achter staan en betaal jij niets extra’s. Regelmatig mogen wij korting geven: houd de website en socials in de gaten of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Hey, mooi brein!

Verlang jij naar rust in je hoofd en plezier en betekenis in je leven? Volg ons in social medialand en ontdek nog meer tips, verhalen en een bron van inspiratie voor jouw unieke brein. In onze community komen creatieve, eigen-wijze en unieke breinen samen om te ontwarren, ontdekken en samen te groeien. Deel jouw ervaringen en verhalen, stel een vraag en vind antwoorden van experts en ervaringsdeskundigen. Ontdek je ware ik, omarm de chaos en geniet van de avonturen van ons dwalende brein.

2 gedachten over “ADHD, ADD en vriendschappen: de uitdagingen en tips”

 1. wat een herkenbare dingen wat ik lees. Ik mis het begrip soms wat ik heb. Ik raak vriendschappen kwijt. En dat voelt erg eenzaam.

  1. Hi Jet, wat vervelend dat je je zo eenzaam voelt. Ik begrijp het, en weet hoe het voelt. Er zijn gelukkig echt heel veel mensen die jou (ons unieke brein) wel begrijpen. Ik hoop dat je die mensen ook gaat tegenkomen. Het begint denk ik allemaal bij het jezelf accepteren. Voel je ook welkom in onze community, daar zul je je zeker begrepen voelen. Je hoeft je niet meer alleen te voelen! Veel liefs, José

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ontvang onze nieuwsbrief en ontdek tips, verhalen en wijsheden voor een fijn leven met jouw Wandering Mind

Mis niets!

15585
Scroll naar boven