ADD en relaties: Tips voor partners en volwassenen met ADD of ADHD

ADD en relaties en ADHD frustraties bindingsangst

Het onderhouden van een relatie met iemand met ADD of ADHD brengt unieke uitdagingen met zich mee. Dit artikel biedt inzichten en praktische tips voor zowel de persoon met ADD als hun partner. Ontdek hoe vergelijkbare dynamieken kunnen spelen in relaties met hooggevoelige partners, ook bekend als HSP. Leer hoe begrip en aanpassing de sleutel kunnen zijn tot een bloeiende relatie, ongeacht de uitdagingen die zich voordoen.

Frustraties in ADD-relaties: Impact van onbegrip

ADD-symptomen zoals stemmingswisselingen, impulsiviteit, concentratieproblemen en vergeetachtigheid kunnen bronnen van frustratie zijn. De frustratie kan zowel bij de persoon met ADD als bij hun partner merkbaar zijn. Dit kan leiden tot gevoelens van onbegrip en spanningen in de relatie. Zeker wanneer je nog geen hulp hebt gehad bij het omgaan met ADD symtpomen, bijvoorbeeld tijdens een ADHD-behandeling, kunnen frustraties optreden in relaties.

Wil je over relaties praten met andere (partners van) ADHD'ers? Word lid van onze community.

Onderzoek naar ADHD en relaties

Wetenschappelijk onderzoek heeft verschillende inzichten opgeleverd over de relatie tussen ADHD/ADD en relaties. Terwijl sommige studies suggereren dat ADHD kan leiden tot een groter aantal romantische partners op jonge leeftijd, tonen andere onderzoeken aan dat ADHD in verband kan worden gebracht met problemen in intieme relaties op volwassen leeftijd.

 • Een recent kleinschalig onderzoek (2020) onder adolescenten tussen 13-18 jaar met ADHD onthulde interessante bevindingen. Het toonde aan dat adolescenten met ADHD over het algemeen meer romantische partners hadden en gemiddeld twee jaar eerder seksueel actief waren dan hun leeftijdsgenoten. Opmerkelijk genoeg werd er echter geen significant verschil waargenomen in relatiekwaliteit tussen de groepen (Bron: PubMed, Reserach Gate).
 • Een ander onderzoek richtte zich op de langetermijneffecten van hyperactiviteit op sociale relaties. Dit onderzoek volgde jongens van 6 tot 7 jaar tot de leeftijd van 27 jaar en ontdekte dat ADHD gepaard ging met problemen in intieme relaties op volwassen leeftijd. Het concludeerde dat het risico op onbevredigende sociale relaties vooral bij volwassenen ligt die nog steeds kenmerken van ADHD vertonen (Bron: NCBI).
 • Bovendien associeerde een studie van de Vrije Universiteit van Amsterdam ADHD bij volwassenen met een verhoogd risico op scheiding of het niet aangaan van een huwelijk. Het onderzoek onthulde ook een tendens naar een kleiner netwerk van familieleden en emotionele eenzaamheid onder degenen met een ADHD-diagnose(Bron: VU Amsterdam).
add relaties frustraties geen aandacht afgeleid

Frustraties binnen ADHD/ADD relaties en tips voor de partner en AD(H)D'er

Frustraties binnen relaties waarin een van beide partners ADHD heeft, zijn een veelvoorkomend onderwerp binnen de Wandering Minds Community. In het boek ADHD relaties beschrijft Melissa Orlov uitgebreid in welke 6 stappen je je relatie met een partner met ADHD of ADD kunt verbeteren. In dit artikel ontdek je de belangrijkste knelpunten binnen ADD en relaties, en vind je tips voor zowel de partner als de volwassene met ADHD.

Het is duidelijk dat het hebben van een relatie met ADHD/ADD zijn eigen uitdagingen met zich meebrengt. Hieronder belichten we enkele van deze frustraties en bieden we advies voor zowel de partner als de persoon met ADHD.

Frustratie: snel afgeleid zijn

Een van de kenmerken van ADD die vaak tot frustratie leidt in relaties is het snel afgeleid zijn. Als partner van iemand met ADD kun je het gevoel hebben dat jouw partner niet luistert wanneer je praat of afspraken niet nakomt. Dit kan resulteren in gevoelens van onbegrip, ongewenst zijn of genegeerd worden. Misschien triggert het ook afwijzingsgevoeligheid. Maar in werkelijkheid houdt je partner waarschijnlijk veel van je en wil hij/zij niets liever dan naar je luisteren. Het probleem is, dat hij/zij te veel wordt afgeleid door geluiden, gedachten of externe prikkels.

Tip voor de partner

Het is belangrijk voor de partner om te beseffen dat de afleiding geen teken van onwil is, maar eerder het gevolg van een neurologische afwijking. Samen zoeken naar oplossingen, zoals het verminderen van afleidende prikkels tijdens gesprekken, kan helpen. Het is ook essentieel om rustig je gevoelens te uiten, aangezien het opkroppen ervan later tot woede kan leiden. Fysiek contact tijdens het praten kan ook helpen, en sommige mensen met ADD vinden het gemakkelijker om te communiceren tijdens activiteiten zoals wandelen.

Tips voor de ADD'er / HSP

Als je zelf ADD hebt of hooggevoelig bent, kan het nuttig zijn om tijdens gesprekken regelmatig te herhalen wat je partner zegt om geconcentreerd te blijven en je partner zich gehoord te laten voelen. Als je merkt dat je afdwaalt tijdens een lang gesprek, leg dan rustig uit dat je een korte pauze nodig hebt en later graag verder wilt praten.

Mijn partner heeft ADD en is vergeetachtig en ongeorganiseerd

Frustratie: vergeetachtigheid als symptoom van ADD

Een veelvoorkomende bron van frustratie in relaties met iemand met ADD is de neiging tot vergeetachtigheid. Het bijhouden van een agenda en het nakomen van afspraken zijn meestal geen sterke punten van iemand met ADD. Het kan gebeuren dat basistaken worden vergeten, zoals het meenemen van toiletpapier of het onthouden van een gepland etentje. Deze vergeetachtigheid kan leiden tot gevoelens van onzekerheid bij de persoon met ADD en tot een gevoel van alleen gelaten worden bij de partner. Misschien voel je je als partner niet serieus genomen.

Tips voor de partner

Het is belangrijk voor de partner om te begrijpen dat vergeetachtigheid geen teken van onverschilligheid of ongemotiveerdheid is, maar een symptoom van ADD dat voortkomt uit een neurologische afwijking. Neem echter niet alle taken van je partner over en word geen coach. Samen strategieën ontwikkelen om dingen beter te onthouden, zoals het gebruik van een gezamenlijke weekplanner of het maken en afvinken van boodschappenlijstjes, kan helpen.

Tips voor de persoon met ADD: Verbeter je geheugen

Als ADD'er is het mogelijk om strategieën te ontwikkelen om vergeetachtigheid te verminderen. Een ADD-coach kan hierbij helpen, maar je kunt ook zelf aan de slag. Leer om alles meteen op te schrijven in een (ADD) agenda, maak to-do lijsten en gebruik je telefoon voor het bijhouden van boodschappenlijstjes. Leg aan je partner uit waar deze vergeetachtigheid vandaan komt en benadruk dat het niets te maken heeft met luiheid of onverschilligheid. Zorg ook goed voor jezelf door gezond te eten en voldoende te slapen, wat essentieel is voor een goed geheugen.

ADD en relatie tips partner met ADD

ADD frustratie: Gebrek aan aandacht voor de partner

Het fenomeen van hyperfocus bij iemand met ADD kan ertoe leiden dat diegene volledig opgaat in een activiteit. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens het lezen of scrollen op de telefoon. Op deze momenten is er geen aandacht voor de partner, wat tot frustraties in de relatie kan leiden.

Tip voor de partner

Probeer begripvol te zijn en neem het niet persoonlijk wanneer je partner in een staat van hyperfocus is. Zoek samen naar compromissen en manieren om verbinding te behouden, zoals het plannen van speciale momenten waarop jullie samen quality time doorbrengen. Open communicatie en geduld zijn essentieel voor het omgaan met deze uitdagingen.

Tip voor de ADD'er

Als je merkt dat je in de hyperfocus zit terwijl je partner behoefte heeft aan aandacht, besef dan dat dit kan leiden tot gevoelens van onbelangrijkheid bij je partner. Hoewel hyperfocus nuttig kan zijn om dingen gedaan te krijgen, is het belangrijk om ook tijd vrij te maken voor verbinding in de relatie. Overweeg bijvoorbeeld het instellen van een wekker om te voorkomen dat je te diep in een activiteit duikt en maak afspraken met je partner over specifieke tijden waarop je volledige aandacht hebt voor elkaar.

In het boek ADHD relaties beschrijft Melissa Orlov uitgebreid in welke 6 stappen je je relatie met een partner met ADHD of ADD kunt verbeteren.

partner met add is rommelig en ongeorganiseerd

ADD-relatiefrustratie: Rommeligheid en gebrek aan organisatie

Vaak vertoont iemand met ADD rommelig gedrag en is hij of zij ongeorganiseerd, vooral als er nog geen coaching heeft plaatsgevonden om met de symptomen om te gaan. Klusjes worden vergeten, taken blijven onafgemaakt liggen, rekeningen worden te laat betaald en spullen slingeren door het hele huis. Het zoeken naar autosleutels of het vergeten ervan bij het verlaten van het huis zijn gebruikelijke scenario's. Dit kan stress en tijd- en geldverspilling veroorzaken. De partner van de ADD'er kan gaan klagen, terwijl de ADD'er zich gecontroleerd of als een kind behandeld kan voelen.

Tips voor de partner van de rommelige ADD'er

Begrijp dat de rommeligheid en het gebrek aan organisatie niet opzettelijk zijn, maar voortkomen uit de moeite die je partner heeft met het verwerken van prikkels. Praat openlijk over de problemen en je gevoelens hierover voordat je samen oplossingen zoekt. Overweeg om taken anders te verdelen, waarbij jij bijvoorbeeld de administratieve taken op je neemt terwijl je partner zich richt op andere huishoudelijke taken. Wanneer frustratie ontstaat, communiceer dit rustig en vanuit je eigen gevoel, vermijd beschuldigingen.

add symptomen relatie rommel

Tips voor de ADD'er in de relatie

Ontwikkel strategieën om beter te kunnen organiseren en opruimen. Plan bijvoorbeeld elke ochtend een korte opruimsessie voordat je naar je werk gaat. Bewaar belangrijke items op vaste plekken, zoals sleutels aan een haakje in de gang. Maak gebruik van herinneringen, zoals briefjes op de deur, om belangrijke zaken niet te vergeten. Het plannen van huishoudelijke taken in je agenda kan ook helpen. Overweeg coaching om deze strategieën effectief toe te passen. Op deze website vind je verder veel tips, bijvoorbeeld voor het bijhouden van je huishouden. Via je huisarts kun je eventueel terecht bij een GGZ-instelling, als je behoefte hebt aan een ADHD-behandeling.

ADD partner is impulsief en doet gevaarlijk

Als impulsiviteit voor relatieproblemen zorgt

Een veelvoorkomend kenmerk van ADD en ADHD is impulsiviteit. Volwassenen met ADD handelen vaak zonder er eerst over na te denken. Dit kan zich uiten in impulsieve uitgaven, risicovol gedrag zoals onveilige seks of te hard rijden, en onhandige opmerkingen tijdens sociale interacties. Het voordringen in een rij is ook geen uitzondering en kan irritatie veroorzaken.

Omgaan met impulsiviteit bij jouw partner

Het kan zowel voor jou als voor je partner prettig zijn als de persoon met ADD zichzelf beter leert beheersen en leert om anders te reageren op impulsen. Moedig je partner aan om hulp te zoeken, zeker wanneer het impulsieve gedrag uit de hand loopt. Naast het zoeken naar professionele hulp en het aanmoedigen van zelfbeheersing bij de persoon met ADD, is het voor jou als partner belangrijk om begripvol en ondersteunend te zijn. Communiceer openlijk over de impact van impulsief gedrag op jullie relatie en benadruk dat je samen aan oplossingen wilt werken. Het kan helpen om gezamenlijk financiële doelen te stellen en een budgetplan op te stellen om impulsieve uitgaven te beperken. Daarnaast is het waardevol om duidelijke afspraken te maken over risicovol gedrag en samen manieren te vinden om hiermee om te gaan.

Tips voor de impulsieve ADD'er

Zelfbeheersing is een vaardigheid die je kunt ontwikkelen, eventueel met psychologische hulp. Belangrijk is om impulsen te herkennen, zoals de drang om te winkelen na het zien van een advertentie of een opkomende gedachte. Bewustwording van deze impulsen stelt je in staat om te kiezen hoe je ermee omgaat. Mindfulness training kan hierbij helpen. Als je gevoelig bent voor impulsieve uitgaven, overweeg dan om alleen contant geld mee te nemen. Vermijd reclameprikkels en gebruik bijvoorbeeld de tijd tijdens tv-reclames om huishoudelijke taken te doen.

add in relatie uitstelgedrag frustratie

Als uitstelgedrag voor relatieproblemen zorgt

Uitstelgedrag kan een enorme bron van stress zijn in relaties waar een van de partners ADD heeft of hooggevoelig is. Voor mensen met ADD komt dit gedrag vaak in extreme mate voor, wat kan leiden tot een chaotische levensstijl en problemen in de relatie.

Tips om met uitstelgedrag van jouw partner om te gaan

Het is essentieel om openlijk over je gevoelens te communiceren en frustraties niet op te kroppen. Bied ondersteuning aan je partner door samen manieren te vinden om taken op te splitsen en stap voor stap aan te pakken. Neem echter nooit de taak volledig over, maar moedig je partner aan om zelfstandig te blijven en de verantwoordelijkheid te nemen.

Tips voor de ADD'er die uitstelgedrag vertoont

Uitstelgedrag kan een serieus probleem zijn, die je niet alleen belemmert in je relaties maar ook in andere levensgebieden, zoals op je werk. Gelukkig zijn er tal van strategieen om je uitstelgedrag de baas te worden. Gebruik bijvoorbeeld visuele hulpmiddelen zoals kleurrijke post-its of digitale planningstools, om taken overzichtelijk te maken. Verdeel grote taken in kleinere, haalbare doelen en stel realistische deadlines. Creëer een stimulerende werkplek zonder afleidingen en probeer time-managementtechnieken zoals de Pomodoro-methode. Betrek je partner bij je doelen en wees vriendelijk voor jezelf als het soms niet lukt, en focus op vooruitgang in plaats van perfectie.

Als je serieus aan de slag wil met je uitstelgedrag, is het ook belangrijk om negatieve overtuigingen aan te pakken. Ook het leren over jouw dopamine-werking (het beloningssysteem in de hersene) helpt.

add en relaties stemmingswisselingen

Omgaan met stemmingswisselingen in ADD/HSP relaties

Mensen met ADD ervaren vaak intense emoties en gedachten, net zoals hooggevoelige volwassenen. Dit kan leiden tot plotselinge stemmingswisselingen zoals woede, enthousiasme en angst. Deze ups en downs kunnen uitdagend zijn voor zowel henzelf als hun partner.

Hoe ga je om met de stemmingswisselingen van jouw partner met ADD of HSP?

Als je een hooggevoelige partner hebt met ADD is het belangrijk om open te blijven communiceren zonder verwijten. Spreek uit wat de stemmingswisselingen van jouw partner met je doen, zonder overdreven te reageren. Probeer empathie te hebben, maar leg wel duidelijk uit hoe de stemmingswisselingen jou beïnvloeden. Zo kunnen jullie samen tot oplossingen komen. Misschien kun je je partner ondersteunen bij het ontwikkelen van strategieën om de stemmingswisselingen beter te beheersen.

Tips om met je stemmingswisselingen om te gaan in relatie

Stemmingswisselingen kunnen zowel voor jezelf als voor je omgeving vervelend zijn. En dus ook voor je partner, die mogelijk niet volledig begrijpt wat je doormaakt. Probeer rustig uit te leggen hoe je je voelt en wat je nodig hebt van je partner. Bedenk dat je partner geen therapeut is en dat jullie in de relatie gelijkwaardig zijn. Als je merkt dat je te veel druk legt op je partner of dat je partner te veel wordt beïnvloed door jouw stemmingswisselingen, overweeg dan professionele hulp van een ADD-coach of een psycholoog.

Stemmingswisselingen kunnen worden aangepakt door een evenwicht te vinden in levensstijl en routines. Denk aan het handhaven van een gezond voedingspatroon, regelmatige lichaamsbeweging, voldoende slaap en het beoefenen van ontspanningstechnieken zoals yoga en meditatie. Daarnaast kan het verhogen van serotonine niveaus in de hersenen, een neurotransmitter die verband houdt met stemming en welzijn, helpen bij het stabiliseren van stemmingen. Dit kan worden bereikt door middel van een uitgebalanceerd dieet, voldoende zonlicht, en in sommige gevallen, met behulp van natuurlijke serotonineverhogende supplementen zoals de populaire Serobooster.

add symptomen relatie adhd

Meer tips bij ADD en HSP in relaties

Relatieproblemen hebben diverse oorzaken, waarbij factoren zoals stress, persoonlijk ongemak, piekeren, en angst een rol spelen. Deze emotionele en psychologische uitdagingen kunnen leiden tot communicatieproblemen, onopgeloste conflicten, en andere relationele struikelblokken. Het vinden van balans en het aanpakken van deze dieperliggende problemen kan cruciaal zijn om een gezonde en duurzame relatie op te bouwen.

Mindfulness, een praktijk gericht op het bewustzijn van het huidige moment zonder oordeel, kan aanzienlijk bijdragen aan het verbeteren van relaties. Door mindfulness te beoefenen, ontwikkelen partners een dieper begrip voor zichzelf en elkaar, waardoor communicatie en empathie toenemen. Het stelt hen in staat om zich bewust te worden van automatische reacties en patronen binnen de relatie, en biedt tools om op een meer bedachtzame en compassievolle manier te reageren. Dit kan leiden tot een grotere verbondenheid, meer intimiteit en een betere emotionele stabiliteit binnen de relatie. Als aanvullende bron is “Verslaafd aan de Liefde” van Jan Geurtz een aanbevolen boek, waarin hij diep ingaat op de dynamiek van liefdesrelaties.

partner met ADD relatie

Deel jouw ervaring en praat met anderen

In een relatie met iemand die ADD heeft of hooggevoelig is, kunnen obstakels en uitdagingen ons uit balans brengen. Maar uitdagingen bieden ook altijd kansen voor groei en verbinding. Door open communicatie, begrip en empathie kunnen partners elkaar ondersteunen en samenwerken om tegenslagen te overwinnen en de band te versterken.

Heb jij een relatie (gehad) met iemand die ADD heeft of een HSP is? Of heb je zelf last van deze kenmerken en loop je tegen problemen aan? Ik ben benieuwd hoe jij jouw relatie ervaart. Misschien heb je tips vanuit de praktijk. Deel je ervaringen onder dit blog, of praat mee in onze fijne community.

Dit artikel bevat gesponsorde content. Wanneer je een product koopt via een link, ontvangen wij een commissie en daarmee steun je Wandering Minds: super bedankt daarvoor! Dit maakt het mogelijk voor ons om aan onze missie te blijven werken: content te ontwikkelen die Wandering Minds helpt zich beter te voelen en het beter te doen. Natuurlijk promoten wij alleen producten waar we achter staan en betaal jij niets extra’s. Regelmatig mogen wij korting geven: houd de website en socials in de gaten of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Hey, mooi brein!

Verlang jij naar rust in je hoofd en plezier en betekenis in je leven? Volg ons in social medialand en ontdek nog meer tips, verhalen en een bron van inspiratie voor jouw unieke brein. In onze community komen creatieve, eigen-wijze en unieke breinen samen om te ontwarren, ontdekken en samen te groeien. Deel jouw ervaringen en verhalen, stel een vraag en vind antwoorden van experts en ervaringsdeskundigen. Ontdek je ware ik, omarm de chaos en geniet van de avonturen van ons dwalende brein.

28 gedachten over “ADD en relaties: Tips voor partners en volwassenen met ADD of ADHD”

 1. Echt zo herkenbaar, ik heb het aan al mijn vrienden familie en kennissen doorgestuurd. Zo komt er hopelijk meer inzicht openheid en tolerantie en een beter leven voor iedereen.

  1. Wat een interessant en verhelderende uitleg.

   Ik heb zelf ADD in combinatie met andere problematiek. Het is fijn om te lezen dat het geen afwijkend gedrag is.

   Zelf ben ik vaak tegen de volgende problemen aangelopen. Ik heb veel gelezen over ADD en ben in therapie in verband met overige problematiek. Telkens wordt herhaald dat structuur, regelmaat en ritme belangrijk is. Ah fijn! Iets waar ik zelf iets mee kan. Daar kan ik iets mee.

   Maar helaas kwam ik vorig jaar in de ziektewet en viel elke vorm van regelmaat, structuur en ritme weg. Hierdoor voelde ik me volledig verloren. Nu, ongeveer een jaar later heb ik veel dingen zelf aangepakt. We gebruiken al een tijdje een plankalender, maar niet actief. Je kunt een plankalender aanschaffen maar als je hier niet actief mee bezig bent heeft het geen effect.

   Planning geeft rust. Structuur geeft overzicht. Wat opgeschreven is hoef je niet geforceerd te onthouden. Het enige wat je hoeft te doen is de kalender actief gebruiken. Dit werkt voor mij erg goed. En zoals in het artikel hierboven vermeld ‘het klinkt soms kinderachtig’ maar je hebt het nodig en dat is oké. Wij hebben een poetsschema voor het hele jaar. Teveel taken, betekend teveel in het hoofd en geen beweging in de handen. Tijdsbesef is lastig en de kalender is zowel een reminder als een mogelijkheid om terug te kijken.

   Tijdens het doorkijken van de reclamefolders maak ik een planning voor het eten zo heb ik direct een boodschappenlijstje. Wel moet ik zeggen dat mijn partner dit lijstje meestal afmaakt. Als ik blijf hangen en niet verder kom, leg ik het weg en kijk ik naar wat me wel is gelukt, ik doe erg mijn best om hier vrede mee te hebben. Het boodschappenlijstje overhandig ik netjes aan mijn partner. Boodschappen doen kost mij teveel energie en zuigt mij volledig leeg. Waarna ik de helft van het lijstje niet heb, en veel onnodige dingen wel heb. Ik prijs mezelf dan ook zeer gelukkig met een partner die graag boodschappen doet.

   De Sleutel liggen op een vaste plek. (Ik heb mijn partner in het verleden uitgelegd wat het met mij doet wanneer deze rondslingeren) Mijn telefoon geeft melding wanneer welk afval naar buiten moet. Dit kan dmv de RWM app of zelf in te stellen op de telefoon. Ook verteld mijn telefoon wanneer mijn favoriete tv programma begint.

   Voor mijn struggle met plannen heb ik ook wat kleine handigheidjes bedacht. Mijn telefoon verteld mij wanneer ik moet vertrekken om op tijd op mijn afspraak te zijn. Ik heb in tegenstelling tot veel ADD’ers eerder last van te vroeg dan van te laat komen. Dit heeft te maken met de onrust voorafgaande aan de afspraak/activiteit. Te vroeg zijn is in sommige situaties net zo onhandig als te laat komen, ook kostte met dit altijd onnodig veel tijd op een dag. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik niet eerder mag vertrekken dan wanneer mijn telefoon dit zegt. Of maak een lijstje met vaste rijstijden.

   Ik noem deze voorbeelden met een reden. Veel websites/ therapeuten geven het advies om structuur aan te brengen en te werken met een planning. Waar het soms een beetje misgaat is dat ik niet wist hoe dit moest. Een planning maken die voor mij werkt. Structuur inbrengen welke goed werkt voor mij maar ook stoppen wanneer het genoeg is.

   Ik heb er vrede mee dat wanneer ik een ruimte poets ik niet alles binnenstebuiten heb gekeerd. Ik heb het mijn doel bereikt om de volgende reden: het doel is klein in omvang. Het moment dat alle triggers zich wilde opdringen heb ik dit geremd. Bijvoorbeeld:
   Ik wil de slaapkamer stofzuigen en dweilen. Alles wat actief wordt: ramen slaapkamer, bed verschonen, wasmand legen, plankjes afstoffen etc. STOP! Het gevolg hiervan is dat alles straks overhoop ligt en overal een begin is gemaakt maar geen einde. Ik probeer me heel bewust bij mij doel te houden.

   Ik lees veel over ADD en merk dat vaak dat het me enthousiast maakt. Ik wil ermee aan de slag. Helaas is dit gevoel snel verdwenen en veroorzaakt het alleen hersenspinsels. Wat voor mij erg helpt is het beestje bij de naam noemen. Geef een voorbeeld situatie, en dan vooral niet in een perfecte situatie. Maar de situatie waarin alle triggers naar voren komen. Waar begin je? Wat is je vervolgstap? Waar eindig je/ wat is je doet?

   Bijvoorbeeld: Je wilt een boek lezen. Zorg voor een rustige omgeving. Zet de tv uit, zet je telefoon stil. Maar, de ADD’er laat het hier niet bij. De prikkels die wij voelen, vallen voor een niet ADD’er niet eens op. Om de zoveel tijd begint de koelkast zachtjes te brommen. 3 huizen verder blaft een hond. Telefoon trilt. Telefoon scherm licht op. De buurvrouw laat iets op de grond vallen. Er rijdt een auto door de straat, de autolampen schijnen door het huis. Buiten is een vogeltje wat telkens fluit met eenzelfde tussenstop. Gek hè, dan merk je pas wat er allemaal om je heen gebeurt.
   Belangrijker voor mij is rust brengen zodat ik me niet stoor aan deze prikkels. Ik help mezelf hiermee door bijvoorbeeld: ik zet mijn telefoon op stil, leg hem op een zachte ondergrond met het scherm naar beneden. Ik zet de radio heel zachtjes aan, zodat de vogeltjes/koelkast/buurvrouw/blaffende hond één worden met dit geluid. Ik zet de jaloezieën zodanig dat er gewoon daglicht naar binnen schijnt maar ik niet afleidt door alles wat buiten gebeurd.

   Wanneer er dan toch iets gebeurd wat door mijn gedachten komt probeer ik er humor in te brengen. Ik bedenk me weleens gekke taferelen over mijn buren. Dit zorgt ervoor dat het geen irritatie oplevert en ik het makkelijk kan laten.

   Ik heb veel gehad aan het artikel en hoop hiermee andere weer iets mee te geven van mijn ervaringen!

   Ik probeer er zoveel mogelijk uit te halen en zit nog volop in een leerproces. Want ondanks alle aanpassingen blijft elke dag een uitdaging, elk weekend een extra uitdaging. Maar zoals je leest ben ik begonnen met een struggle maar eindig ik met de uitdaging. Daag jezelf uit!

   Bedankt voor de ruimte voor reactie

   1. JoseSchrijver

    Wauw, Miranda, bedankt voor jouw uitgebreide reactie.
    Tof dat je jouw ervaringen en tips deelt, dankjewel!
    Hoelang weet jij al dat je ADD hebt? Heb je daar ook een coach voor (gehad), of vooral hulp bij de andere problematiek?

 2. Hoi José,

  Wat een leuk stuk.
  En wat mooi om te lezen als het goed met je gaat.
  Het lijkt mij heel vervelend wanneer je telkens het gevoel hebt om je te moeten verantwoorden. Dit is natuurlijk een aanname want ik heb geen ADD (Ik ben alleen een verschrikkelijke chaoot).

  En wat mooi dat je directe tips geeft om hier van beide kanten mee om te gaan.

  Ik denk dat jouw stukken heel erg kunnen bijdragen aan een stuk bewustwording en deel ze graag voor je.

  Groetjes!

  1. JoseSchrijver

   Heyy Spoortje, dat is lang geleden, leuk, bedankt voor je reactie en natuurlijk voor het delen 🙂
   Ik hoop dat met jou en je gezinnetje ook alles goed gaat.
   Haha, niks mis met een beetje chaotisch zijn toch. Ik vind het stiekem best grappig.
   Liefs!

 3. Wauw heel mooi Jose.. Hier kan ik me echt in vinden

  Helaas heb ik deze afgelopen week problemen in mijn relatie. Want mijn partner heeft ADD en weet ik niet waar ik moet beginnen of hoe ik ermee moet gaan omdat het te veel word of omdat het niet lukt.

  En om dit te lezen doet het me echt goed om erin te vinden.

  ( Is er ook een mogelijkheid voor een prive bericht) misschien kunt u mij daarbij helpen

  Groet Jael

  1. JoseSchrijver

   Hoi Jael,

   Wat vervelend voor jou/jullie, hopelijk kun je wat met mijn tips op deze website.
   Ik heb je bericht gezien en ook een mailtje teruggestuurt!

   Liefs,
   Jose

 4. Hee Jose,

  Ik moet zeggen dat ik mijn relatie met een ADD’er vooral eenzaam vind. Zelf ben ik HSP’er en we hebben daardoor best wat overeenkomsten. Maar het grote verschil is het kunnen maken en houden van verbinding. Voor mij is het gevoel van echt samen zijn ook als je niet samen bent heel erg belangrijk in een relatie. Mijn ADD’er trekt zich regelmatig voor langere periodes terug, en houd dan helemaal geen contact. Hij geeft aan dat hij wel degelijk behoefte heeft aan verbinding en onze relatie heel belangrijk vindt, maar zo voelt het niet. Als we elkaar zien is het meteen weer leuk en vertrouwd, maar in de periodes ertussen voel ik me vrijgezel en dat is pijnlijk ook al bedoelt mijn partner het niet zo. Ik heb nog steeds geen modus gevonden om hier mee om te gaan. Zijn er meer partners van ADD’ ers die hiermee kampen?

  Groet, Barbara

  1. Heyy Barbara, jeetje wat vervelend. Zijn jullie al lang samen?
   Heeft jouw partner wel hulp (gehad) bij de dingen waar hij tegenaan loopt, of waar jullie samen tegenaan lopen?
   Ik kan me best voorstellen dat het eenzaam is. Al ben ik zelf ook al jaren vrijgezel, en voel ik me nooit eenzaam. Maar ik denk dat het anders is wanneer je wel een partner hebt maar de verbinding soms niet voelt.
   Misschien is er iemand in de Facebook community die hier ervaring mee heeft https://www.facebook.com/groups/Wanderingminds.ADD.ADHD.HSP/

 5. Hee Jose,

  We zijn nu 3 jaar samen en mijn partner zegt geen behoefte aan hulp te hebben. Als het even niet goed met hem gaat trekt hij zich terug en wacht dan tot het weer over gaat. Dat kan een week duren maar soms ook langer dan een maand. Dan voor je input, ik meld me aan voor de Fb groep!

  1. Hi Barbara,
   Wat jammer dat jouw partner geen behoefte heeft aan hulp.
   Vindt hij het niet vervelend dat hij jou hier verdriet mee doet, of heb je dit nooit naar hem uitgesproken?
   Welkom bij ‘de tribe’ 😀

  2. Hoi Jose,

   Inmiddels alweer 8 jaar een relatie met een partner waarbij 4 jaar geleden ook heel hoog had getest op ADD. Ik kan mij helemaal vinden in de bovenstaande tekst van barbara, en zou zo graag willen “praten” met een metgezel!

   Groetjes

    1. Hoi,

     Ik kan me evenals 200% vinden in de ervaringen van Barbara in haar relatie. In essentie ontbreekt ook deze emotionele verbinding bij ons, het gevoel van ‘ik hoor bij jou’, zeker wanneer we niet samen zijn Wanneer we niet samen zijn ben ik vooral eenzaam en voel ik me alsof wij geen echt koppel zijn of zo. Wanneer we dan na die moeilijkere periode elkaar weer zien gaat het na een gesprek meestal weer goed. Maar nadien volgt weer een mindere periode door omstandigheden waarbij hij zich terugtrekt en wij weinig contact hebben. En zo blijft dat doorgaan. Graag wou ik onze ervaringen en eventuele tips dan ook delen met elkaar. Ik zit intussen in de fb-groep.

     Vele groetjes en goeie moed aan iedereen die het hier moeilijk mee heeft!

  3. Hey Barbara/Jose,

   Ik zit een beetje in een soortgelijke situatie met iemand die ik nog niet zolang geleden heb leren kennen met ADD. Het ging een aantal weken héél goed samen, tot ze opeens door veel stress, problemen en gedachten in haar hoofd zo niet meer verder kon. Sindsdien heeft ze zich teruggetrokken. Zelf weet ik niet hoe ik hiermee moet omgaan, vandaar mijn berichtje naar jullie.

   Groetjes,

   1. Hi Amari,
    Wat vervelend dat jouw partner zich terugtrekt, ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om daarmee om te gaan.
    Hebben jullie hier al over proberen te praten? Heeft ze hulp bij haar ADD klachten?
    Liefs,
    Jose

 6. Ik lees steeds dat je als partner moet begrijpen dat het allemaal niet expres is en iemand er niets aan kan doen, maar daarmee wordt steeds maar aangenomen dat iemand die geen ADD heeft van elastiek is gemaakt en wel alle kanten op kan buigen in het belang van de relatie en de partner met ADD. En dat is niet zo. Ik ervaar zelf grote moeite en een gapende leegte doordat er totaal voorbij wordt gegaan aan mijn behoefte aan intimiteit. Een behoefte die toch in onze soort zit ingebakken. Dat Cassandraverhaal over de gevolgen van langdurige emotionele deprivatie etc. en de klachten die je daardoor kan ontwikkelen, past precies bij mij. Zijn ADDers misschien mensen die gewoon geen duurzame relatie moeten beginnen? Is dat niet eigenlijk veel passender? Is het eigenlijk wel de moeite waard om iets in stand te willen houden wat niet ‘meant to be’ is. Ik lijk werkelijk de enige te zijn die ermee zit dat er nauwelijks intimiteit is en die dit nodig lijkt te hebben in deze langdurige relatie met een ADDer.

  1. Hoi Cassandra,
   Wat vervelend dat je dit zo ervaart!
   De boodschap van dit artikel is zeker niet dat iemand met ADD er niets aan kan doen. Je kunt altijd aan jezelf werken, en wanneer je een stempel zoals ADD hebt lijkt me dit altijd een goed idee. Ook aan intimiteit kun je werken.
   “Zijn ADD’ers mensen die geen duurzame relatie moeten beginnen” vind ik een beetje generaliserend. Er zijn genoeg mensen met ADD die wel een mooie en duurzame relatie hebben. Mét uitdagingen, maar uitdagingen heb je in iedere relatie.
   Wil jouw partner geen hulp bij intimiteit? Misschien is relatietherapie een optie?
   Liefs,
   Jose

   1. De laatste reactie is me op het lijf geschreven; ook ik voel me vaak eenzaam in onze relatie en denk vaak; is this all there is?
    Wat ik erg moeilijk vindt, dat mijn vriend nooit over relatieproblemen of zijn ADD wil praten. Hij reageert heel afwijzend wanneer ik erover begin en er wordt niets opgelost.
    Hij is ook een charmante man en erg intelligent, avontuurlijk , maar uitjes of vakantie gaan altijd op zijn voorwaarden, vanwege de planning die hij nodig heeft en het continu bezig willen zijn. Door zijn hyperfocus is hij elke dag laat uit zijn werk, savonds moet de tv aan nieuws etc. Dwangmatig. Hij zal mij niet es innig vasthouden en warm zoenen en iets liefs zeggen. Ik ervaar door dit alles mijn relatie als erg oppervlakkig en mis intimiteit warmte
    Terwijl ik weet dat hij echt van mij houdt.
    Paula

 7. ben in tranen omdat ik me eindelijk eens begrepen voel..
  weet al langer dat ik add heb, maar ben nooit getest geweest want die test is belachelijk duur, en ben mijn kostbare tijd kwijt die ik nodig heb om chaotisch niks te kunnen doen.
  ik hoop dat ik hier wat tips kan vinden om beter met mijn hoofd om te kunnen gaan.
  .. nu ga ik vlug verder werken want helaas doe ik weer 3 dingen tegelijk die ik niet zou moeten doen..

 8. Mijn ex blijkt ADD te hebben en nu ik mij er verder over in lees merk ik dat ik veel dingen erg herken. Zijn ADD is voor mij nooit een probleem geweest, omdat ik mezelf in veel dingen herken. Zo “negeerde” wij elkaar op verjaardagen, omdat we zo opgingen in de gesprekken met andere mensen. We kwamen altijd standaard overal te laat. Niet omdat de een op de ander moest wachten, maar omdat we altijd te laat begonnen met onszelf klaar maken en van alles kwijt waren. We waren heel impulsief met geld uitgeven, maar kunnen beiden ook goed sparen. We hebben beide last van een hyperfocus en kunnen ergens volledig in op gaan. Ik voelde mij dan eigenlijk nooit vergeten, want ik ging mij dan focussen op iets anders of begreep dat hij zich ergens anders op focuste. We hadden beide veel tijd voor onszelf nodig. Onze relatie is stuk gegaan, nadat mijn vader is komen te overlijden. Ik heb me volledig gefocust op mijn vader en had totaal geen oog meer voor hem. Hij was elke dag bij mij en mijn familie en had geen tijd voor zichzelf en voelde zich door mij afgewezen. Dit is uiteindelijk de aanleiding geweest waardoor het uit is gegaan. Ik ga morgen contact opnemen met de huisarts om een test te laten doen. Ik vraag me of een relatie kan werken tussen twee mensen die ADD hebben. Het heeft twee jaar lang goed tussen ons gewerkt. Maar kan dit ook werken op de langere termijn?

  1. Hi Tirza,
   Bedankt voor het delen van jouw verhaal! Jammer dat het niet heeft gewerkt tussen jou en je ex.
   Ik denk dat het goed kan werken, een relatie tussen 2 mensen die allebei ADD hebben, juist omdat je elkaar zo goed begrijpt. Maar het is wel essentieel dat je beide werkt aan jezelf, om te leren omgaan met de ADD symptomen.
   Ik weet inmiddels zo’n 8 jaar dat ik ADD heb, en heb bijna geen last meer van de symptomen. Als ik iemand zou ontmoeten die ADD heeft en ook voldoende aan zichzelf heeft gewerkt, zie ik geen probleem!
   Maar als je allebei nog flink worstelt, ben je nog niet klaar voor een stabiele relatie lijkt me.
   Ik hoop dat je hier iets aan hebt. (ik ben trouwens geen relatie expert hoor, verre van, haha, maar dit is mijn inschatting).
   Ben je al lid van de Facebook community? Daar zitten een aantal mensen in die een relatie hebben met een ADD’er!
   Liefs,
   Jose

 9. Wel fijn eens te lezen van partners van mensen met ADD. En inderdaad krijg ik ook het gevoel vaak dat ik als partner overal rekening mee moet houden. Ik vind het een slap excuus dat je niet eens sorry kan zeggen vanwege een woedeuitbarsting van meneer waar ik vervolgens dagen lang last van heb.
  Is dat ook ADD? Niet communiceren omdat je geen woorden kan bedenken? Vind het lastig dat niet als dom en respectloos te zien, omdat ik zelf verbaal een stuk sterker ben en ook niet meteen kan knuffelen als dingen niet eerst besproken worden. Ik weet niet of ik dit volhoud. Sterkte iedereen die verbinding mist met hun partner ik begrijp heel goed wat jullie voelen.

 10. Wauw wat een herkenning en hoe pijnlijk ook fijn dat ik niet de enige ben.
  Ik heb nu bijna 3 jaar een relatie met iemand die ADD blijkt te hebben.
  Aan het begin was het fantastisch naarmate er stress aan haar kant kwam, werd het steeds minder leuk.
  Ik had het mezelf vaak verweten en gedacht dat ik gek was.
  Totdat ik met iemand in contact kwam die ook ADD heeft en bij mij het kwartje viel.
  Ik herken zo veel van wat iedereen hier schrijft.
  Ik heb nooit begrepen dat iemand geen sorry kan zeggen na lelijke dingen te hebben gezegd.
  Of dat gewoon compleet zijn vergeten …
  Idd heel veel rekening houden met en er komt maar bar weinig terug iig als er afstand is.
  Als we bij elkaar zijn gaat het goed.
  Ook ik weet niet hoe lang ik dit nog wil/ volhoud …
  Sterkte voor alle partners hier.
  Liefs ❤️

  1. Wat fijn dat je hier wat herkenning vindt! Het lijkt me inderdaad een pittige situatie. Neemt jouw partner wel verantwoordelijkheid, en werken jullie beide aan de relatie? Veel liefs, en mocht je willen kletsen met andere ADD’ers en partners, voel je welkom in onze community (op Facebook of in de Huddle). Liefs!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ontvang onze nieuwsbrief en ontdek tips, verhalen en wijsheden voor een fijn leven met jouw Wandering Mind

Mis niets!

15585
Scroll naar boven