ADD en burn-out: Hoe ADD symptomen tot uitputting leiden

add en burn out gevolg

Het aantal mensen dat uitvalt met een burn-out stijgt, en onder hen zijn ook steeds meer mensen met (onbehandelde) ADHD of ADD. Maar waarom lijken mensen met een Wandering Mind vatbaarder te zijn voor burn-out? Hier lees je meer.

De symptomen van ADD (ADHD-I)

ADD, tegenwoordig ADHD-I genoemd, wordt gekenmerkt door een scala aan symptomen. Mensen met ADD ervaren bijvoorbeeld moeite met concentreren, zijn snel afgeleid en hebben regelmatig last van vergeetachtigheid. Daarnaast kunnen ze dromerig en chaotisch overkomen, worstelen met het organiseren van hun leven en hebben ze soms moeite met het volbrengen van taken. Ook overprikkeling, stemmingswisselingen en piekeren komen veel voor onder kinderen en volwassenen met ADD. Deze symptomen kunnen leiden tot frustratie en spanning in het dagelijks leven.

Pas op 28-jarige leeftijd werd bij mij ADD gediagnosticeerd. Ik was namelijk vastgelopen, en zat thuis met een burn-out. Na vele medische en psychologische onderzoeken, bleek dat ADD (en het maskeren ervan) misschien wel de grootste oorzaak was van mijn burn-out.

Onbehandelde ADD

ADD, vooral bij vrouwen, valt minder op dan ADHD. Daarom wordt de diagnose regelmatig gemist, of pas op late leeftijd gesteld. Dit kan voor problemen zorgen. Als ADD onbehandeld blijft, kan dit leiden tot een scala aan uitdagingen en complicaties op verschillende gebieden van het leven. Enkele van de mogelijke gevolgen van onbehandelde ADD zijn:

 • Problemen met functioneren: Mensen met onbehandelde ADD kunnen moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse taken. Denk aan het behouden van focus, organiseren van taken en het voltooien van projecten. Mensen met onbehandelde ADD kunnen onderpresteren op school of op het werk vanwege concentratieproblemen, vergeetachtigheid en impulsiviteit. Dit kan leiden tot lagere prestaties, demotivatie en zelfs werkloosheid. Maar ook tot persoonlijke problemen.
 • Relatieproblemen: De symptomen van ADD, zoals vergeetachtigheid, impulsiviteit en onoplettendheid, kunnen leiden tot spanningen in relaties. Partners, familieleden en vrienden kunnen gefrustreerd raken door het onvermogen van de persoon met ADD om hun aandacht te richten of hun verantwoordelijkheden na te komen.
 • Emotionele problemen: Onbehandelde ADD kan leiden tot emotionele instabiliteit, stemmingswisselingen en zelfs depressie. Het constant worstelen met het beheersen van gedachten en impulsen kan een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld en het algemene welzijn.
 • Risico op verslavingen: Sommige mensen met onbehandelde ADD kunnen vatbaarder zijn voor verslavingen. Denk daarbij aan overmatig gebruik van alcohol, drugs of gokken, als een manier om met de symptomen om te gaan of zich beter te voelen.
 • Gezondheidscomplicaties: De chronische stress en spanningen die gepaard gaan met onbehandelde ADD kunnen leiden tot fysieke gezondheidsproblemen. Denk aan slaapstoornissen, spijsverteringsproblemen, hartproblemen en een verzwakt immuunsysteem.
onbehandelde ADD en burnout

Burn-out: het resultaat van overbelasting (door ADD)

Een burn-out is het resultaat van langdurige overbelasting, zowel fysiek als mentaal. Het lichaam raakt uitgeput, en het vermogen om te herstellen wordt aangetast. Mensen met een burn-out ervaren vaak een gevoel van totale uitputting. Vaak gaat dit gepaard met emotionele symptomen zoals prikkelbaarheid, neerslachtigheid en gevoelens van wanhoop. Als je onbehandelde ADD hebt, heb je jezelf waarschijnlijk jarenlang overbelast.

Hoe voelt een burn-out?

Een burn-out kan een complexe en slopende ervaring zijn die zich op verschillende manieren manifesteert, zowel fysiek als mentaal. Mensen beschrijven een burn-out vaak als een gevoel van totale uitputting, alsof alle energie uit hun lichaam is verdwenen. Ze kunnen zich mentaal uitgeput voelen, met moeite om zich te concentreren, helder te denken of beslissingen te nemen.

Emotioneel

Emotioneel kunnen mensen met een burn-out zich vaak leeg, machteloos en onverschillig voelen. Ze kunnen gevoelens van verdriet, frustratie, prikkelbaarheid of zelfs cynisme ervaren. Ook kunnen ze het gevoel hebben dat ze niet meer kunnen omgaan met de eisen van het dagelijks leven.

Fysiek

Fysieke symptomen kunnen zich manifesteren als vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, maagklachten, duizeligheid, slaapproblemen en een verzwakt immuunsysteem. Sommige mensen ervaren ook paniekaanvallen of hartkloppingen.

Uiteindelijk kan een burn-out iemand het gevoel geven vast te zitten in een donkere put, zonder hoop op verbetering. Het is een verlammende toestand die elk aspect van het leven beïnvloedt, waardoor zelfs simpele taken overweldigend lijken.

Hoe ontstaat een burn-out?

Een burn-out ontstaat meestal door langdurige stress en overbelasting, zowel op het werk als in het persoonlijke leven. Hoge werkbelasting en druk om te presteren zijn vaak de boosdoeners. Ook een gebrek aan steun van collega's of een verstoorde werk-privébalans kunnen bijdragen. Maar het kan ook voorkomen door onbehandelde ADD, omdat het verbergen van symptomen veel energie kost.

add stress burnout

Hoe onbehandelde ADHD en ADD tot burn-out leidt

Waarom hebben mensen met onbehandelde ADHD of ADD een groter risico op een burn-out? Een van de kernfactoren lijkt te liggen in de manier waarop ADD het dagelijks functioneren beïnvloedt. Moeite met concentreren en organiseren, gecombineerd met een overactief brein dat prikkels moeilijk kan verwerken, leidt tot chronische stress. Het maakt het lastig om te herstellen van dagelijkse uitdagingen.

Onbehandelde ADD maakt het lastig om stress te reguleren

Bij het ontstaan van burn-out speelt het individuele vermogen om met stress om te gaan een belangrijke rol. Als onbehandelde ADD'er, is het reguleren van stress lastiger voor je. En iemand die moeite heeft om stress te reguleren, loopt groter risico op het ontwikkelen van burn-out. Na verloop van tijd kan de voortdurende druk leiden tot uitputting van zowel fysieke als mentale energiereserves. Het lichaam en de geest krijgen geen kans om te herstellen. Hierdoor hoopt stress zich op, waarna symptomen van burn-out zich beginnen te manifesteren.

Maskeren en compenseren

Als je ADD hebt, zijn concentreren, organiseren en plannen een uitdaging. Zeker wanneer je nog niet behandeld bent. Om dit te verbloemen of compenseren, ga je misschien overcompenseren. Dat betekent dat je extra hard je best doet om te laten zien dat je wel goed functioneert, ook al voel je je van binnen anders. Misschien werk je extra lang door, neem je te veel taken op je, of vermijd je zelfs ontspanning omdat je denkt dat je altijd moet presteren.

Dit continue streven naar perfectie en het verbergen van je moeilijkheden kan enorm veel energie kosten. Je raakt uitgeput door de voortdurende druk die je jezelf oplegt. Op lange termijn kan dit leiden tot een burn-out, waarbij je je totaal uitgeput voelt, zowel lichamelijk als geestelijk. Het is als het ware alsof je al je energie hebt verbruikt en niet meer kunt opladen. Het maskeren van je moeilijkheden en het voortdurend overcompenseren kan dus een zware tol eisen en uiteindelijk tot een burn-out leiden.

Piekeren en slapeloosheid: een vicieuze cirkel

Mensen met onbehandelde ADD hebben vaak last van overmatig piekeren en slaapproblemen. Het constante gevoel van een ‘vol hoofd' maakt het moeilijk om tot rust te komen, waardoor slaap een uitdaging wordt. Een gebrek aan slaap verergert op zijn beurt de symptomen van ADHD of ADD, waardoor de stress en vermoeidheid toenemen.

Zelfbeeld en sociale druk: een innerlijke strijd

Voor velen met onbehandelde ADHD of ADD is het dagelijks leven een constante strijd tegen gevoelens van onzekerheid en zelftwijfel. Onzekerheid bij ADD kan voortkomen uit het ervaren van vele mislukkingen in het leven. Denk aan moeite hebben met het behouden van aandacht, het voltooien van taken of het nakomen van afspraken. Deze opeenstapeling van teleurstellingen kan leiden tot een gevoel van tekortschieten en twijfel aan eigen kunnen. Als reactie hierop proberen mensen met ADD soms krampachtig hun tekortkomingen te verbergen of te compenseren. Ze streven naar perfectie en proberen zichzelf te bewijzen door nog harder te werken. Dit kan leiden tot een constante staat van spanning en stress.

Als kind kreeg ik regelmatig te horen dat ik lui en ongemotiveerd was. Ik kwam regelmatig te laat, vergat afspraken en raakte van alles kwijt. Vrienden vonden me onbetrouwbaar, als ik weer eens een afspraak moest afzeggen omdat ik me had vergist in de datum. Hoe hard ik ook mijn best deed, het afmaken van studies en het behouden van een baan bleven een uitdaging. Ik werkte vaak onder mijn niveau, maar het lukte me niet om dit te veranderen. Maar ook simpele taken, zoals het op tijd betalen van een rekening, het opgeruimd houden van mijn huis en het doen van belastingaangifte, lukte me niet. De onzekerheid groeide. En daarmee de druk om te compenseren. Jarenlang was ik mezelf aan het uitputten, om maar niet door de mand te vallen.

Sociale verwachtingen

Sociale verwachtingen en druk vanuit de samenleving kunnen deze gevoelens versterken, waardoor je nog meer stress ervaart. Het gevoel niet te voldoen aan de normen en verwachtingen kan een diepe impact hebben op het zelfbeeld en de mentale gezondheid. En de stress die hiermee gepaard gaat, kan uiteindelijk tot burn-out leiden.

adhd add en burn out gevolg

Burn-out door langdurige overprikkeling

Als je last hebt van onbehandelde ADD, is het voor je hersenen lastig om prikkels te verwerken. Dit komt door neurologische verschillen in de hersenen, die het lastig maken om externe stimulatie effectief te reguleren. Overprikkeling bij mensen met ADD kan een belangrijke factor zijn in het ontstaan van burn-out. Door gevoeligheid voor externe prikkels zoals geluiden, geuren en emoties, kun je snel overweldigd raken. Het resultaat: je ervaart vermoeidheid, stress en irritatie. Sommigen vermijden deze prikkels, wat kan leiden tot isolatie. Terwijl anderen zichzelf juist blijven blootstellen aan prikkels zonder voldoende rust te nemen. Deze voortdurende overbelasting kan leiden tot chronische stress, uitputting en uiteindelijk tot een burn-out.

Intelligentie, hoogbegaafdheid en de hyperfocus

Hoge intelligentie, een hoog IQ en hoogbegaafdheid kunnen in combinatie met hyperfocus tot een burn-out leiden. De hyperfocus kan namelijk leiden tot obsessief gedrag en een sterke toewijding aan werk of projecten. Hierdoor ben je geneigd om overmatig veel tijd en energie te besteden aan jouw bezigheden. Als gevolg hiervan negeer je misschien de signalen van vermoeidheid, stress of overbelasting. Ook verwaarloos je jouw behoefte aan rust en ontspanning. Je bent zo gefocust op het behalen van succes en het leveren van prestaties dat je jezelf voorbij jouw grenzen duwt. Dit kan leiden tot chronische stress en uitputting.

Bovendien kan de druk om constant te presteren en te voldoen aan hoge verwachtingen groot zijn voor mensen met een hoog intellectueel vermogen. Deze constante druk, gecombineerd met de intense focus en de neiging om jezelf te overschatten, kan uiteindelijk leiden tot een burn-out. Je voelt je totaal uitgeput en overweldigd voelt, zowel mentaal als fysiek.

ADD en stress burnout

‘Ik? Stress? Nee joh!'

Als iemand met ADD ervaar je mogelijk continu stress en worstel je voortdurend, maar je realiseert je misschien niet dat dit het geval is. Omdat dit gevoel voor jou zo normaal is, merk je niet altijd op dat je constant onder druk staat en nooit echt herstelt. Het is alsof dit voor jou de normale gang van zaken is, waardoor het moeilijk is om te erkennen dat je eigenlijk gestrest bent en rust nodig hebt. Deze situatie kan ertoe leiden dat je onbewust blijft doorgaan, zonder de noodzakelijke rust te nemen die je lichaam en geest nodig hebben.

Ik kan me het moment nog herinneren waarop mijn fysiotherapeut zei ‘je hebt veel stress op het moment he?'. ‘Stress?', zei ik. Op dat moment had ik 3 leuke baantjes en studeerde ik in de avond. Ik genoot van alle leuke dingen die ik deed met vrienden. Dat mijn lichaam voortdurend in een staat van stress verkeerde, had ik niet in de gaten. Maar biologisch gezien was er wel stress aanwezig, en dat had natuurlijk (langetermijn)gevolgen.

Onderzoek naar het verband tussen ADHD/ADD en burn-out

Een onderzoek uitgevoerd in Zweden naar het verband tussen o.a. ADHD en burn-out, gaf inzichten. Opvallend was dat een aanzienlijk deel van de deelnemers met een burn-out ook ADHD of ADD bleek te hebben. Van alle deelnemers die langdurig ziek waren, bleek 24% ADHD te hebben. Het percentage dat ‘mogelijk ADHD' heeft, was zelfs groter. 56% van de deelnemers aan het onderzoek met een burn-out, had vermoedelijk ADHD (Brattberg, 2006). De conclusie was dat we te weinig praten over ADHD en PTSS, als we mensen helpen die last hebben van burn-out. Meer aandacht en onderzoek naar dit verband is nodig.

ADD en burn-out: en nu?

Hopelijk heeft dit artikel je inzichten gegeven in waar jouw uitdagingen vandaan komen. Als je last hebt van onbehandelde ADD is het dus helemaal niet zo gek als je symtpomen van burn-out ervaart. Bewustwording, acceptatie en zelfkennis zijn de eerste stappen richting heling.

Vind je het fijn om met andere mensen te praten die tegen dezelfde uitdagingen aanlopen? Of met mensen die al een stapje verder zijn in hun proces? In onze fijne community vind je veel volwassenen die last hebben van burn-out als gevolg van onbehandelde ADD. Als je meer wilt leren over ADD, verwijs ik je graag naar onze cursus ADhD van Binnenuit. In deze cursus leer je jezelf begrijpen en accepteren. De cursus is ontwikkeld door ADD en burn-out therapeut Gerphil Kerkhof. Voor een ADHD-behandeling kun je in heel Nederland terecht.

Hey, mooi brein!

Verlang jij naar rust in je hoofd en plezier en betekenis in je leven? Volg ons in social medialand en ontdek nog meer tips, verhalen en een bron van inspiratie voor jouw unieke brein. In onze community komen creatieve, eigen-wijze en unieke breinen samen om te ontwarren, ontdekken en samen te groeien. Deel jouw ervaringen en verhalen, stel een vraag en vind antwoorden van experts en ervaringsdeskundigen. Ontdek je ware ik, omarm de chaos en geniet van de avonturen van ons dwalende brein.

6 gedachten over “ADD en burn-out: Hoe ADD symptomen tot uitputting leiden”

 1. Fijn om te lezen omdat het zo herkenbaar is. Dit soort artikelen helpen mij om het meer te accepteren. Ik heb sinds oktober de diagnose ADHD (gecombibeerde type maar vooral ADD kenmerken) en zit nu met een burnout thuis. Ik herkende de stress ook niet echt en zeker geen burnout. Mijn lijf dacht daar op den duur anders over en gaf het al een hele tijd aan, maar ik schreef het toe aan de drukte op mijn werk. En maar weer doorgaan en er niet aan toegeven. Ik heb al coaching voor en na de diagnose. De diagnose, medicatie en inzichten die ik kreeg en vanuit mijn ADD ook meteen wilde begrijpen, verklaren en toe wilde passen, maakten dat mijn hoofd overstroomde en mijn lichaam op de rem deed trappen. Gevolg: mijn hoofd dat op een ochtend letterlijk duizelde en mijn lijf dat aanvoelt als dat van een bejaarde. Gelukkig heb ik een werkgever die mij tijd en ruimte geeft om mijn eigen ik weer terug te vinden en samen met mijn coach te werken aan mijn gedragspatronen en wat wel werkt.

 2. Anonieme jongvolwassen vrouw

  Ik vroeg me af of iemand weet of moeite met het huishouden ook kan komen door AD(H)D of dat er meer aan de hand is.

  Het lukt me niet om dagelijks te koken, de afwas te doen, de was te doen, schoonmaken, stofzuigen, bed verschonen, stoffen, en andere klusjes in huis te doen. Als ik dit toch (deels) probeer, lukt het me niet om aan mijn studie te werken en word ik erg chagrijnig en gespannen. Ik kan dit dus niet met elkaar combineren!

  Bovendien voelt het bij huishoudelijke taken alsof ik continu moet schakelen en de draad steeds kwijtraak en ‘overstroom’, ook al maak ik handige lijstjes! Dit kost me meer energie dan studeren, omdat ik daarbij niet zo vaak aan het schakelen ben. Op de middelbare school overigens wel, dat was één grote ramp van schakelen en overprikkeling. Maar ook zonder schakelen is het huishouden doen een regelrechte ramp: de afwas doen ontaardt vaak in veel stress in mijn lijf, alsof ik met borden wil gaan smijten. Zelfs als ik in eerste instantie er zonder problemen aan kan beginnen. Ik haat het gewoon té erg.

  Probleem is dat wijkteams, psychologen en andere ‘hulpverleners’ dit niet begrijpen of met adviezen komen waar ik niets mee kan. Het liefst heb ik dat het leeuwendeel van deze taken uit handen wordt genomen (m.u.v. maaltijden bereiden en afwassen dan), zodat ik me volledig en zonder problemen kan richten op mijn studie en daarna werk. Ik moet uiteindelijk toch ergens mijn salaris vandaan gaan halen, dat gaat niet gebeuren door met extreem veel pijn en moeite mezelf te pushen om het huishouden te doen. Bovendien zou ik doodongelukkig worden. Ik ben geen huisvrouw, maar iemand die juist haar brein wil gebruiken voor studie, werk en hobby’s. Als ik ‘als huisvrouw’ ga leven, word ik depressief en overbelast.

  Heeft iemand tips voor mij? Is dit normaal voor ADHD’ers? Of is het een tikkeltje erger dan gemiddeld? Hoe communiceer ik mijn struggles met hulpverleners zonder dat zij mij gaan overschatten of allerlei hoge verwachtingen op me gaan projecteren?

  1. Hi anonieme jongvolwassen vrouw,
   Vervelend dat je daar zo mee worstelt en dat het teveel voor je is.
   Dat is heel herkenbaar, want dat was voor mij ook zo, toen ik nog geen grip had op mijn “ADD brein”.

   Moeite hebben met het huishouden is ook zeker een symptoom van AD(H)D, waar velen mee worstelen.
   Als je in behandeling gaat voor ADHD komt dit waarschijnlijk ook aan bod.
   Een psycholoog of andere hulpverlener kan het helaas niet voor je oplossen, maar kan je wel tools aanreiken waar je iets mee kunt.
   De ene tool werkt misschien beter voor jou dan de andere, daar kom je achter als je verschillende dingen probeert.

   Het is een proces, waarbij het stapje voor stapje steeds een beetje beter zal gaan.
   Misschien kun je ook iets met de tips op deze website.

   Het belangrijkste wat ik de afgelopen jaren geleerd heb, is dat het belangrijk is om zelf de verantwoordelijkheid te nemen.
   Hoe overbelast en slecht we ons ook voelen, we moeten uiteindelijk zelf een manier vinden om ermee te dealen.
   Hulp vragen en aanvaarden is natuurlijk wel heel belangrijk (ook dat moest ik leren, haha).

   Je zou je vraag ook kunnen stellen in onze community, misschien hebben anderen tips!
   Veel liefs,
   José

   1. Hoi José,

    Interessant stuk.
    Ik wil alleen één dingetje kwijt; een hoofd vol gedachten staat niet per definitie gelijk aan piekeren, en slaapproblemen hoeven ook niet door piekeren te komen.
    Mijn hoofd zit doorgaans de hele dag (en nacht) vol gedachten, maar dat is meestal geen gepieker.
    De keren dat ik wakker lig door mijn volle hoofd is meestal als ik mezelf te enthousiast heb gemaakt door leuke dingen en dus ineens vol adrenaline zit.
    Het gebeurt helaas best vaak dat slaapproblemen alleen maar aan gepieker worden toegeschreven… dat is jammer want de aanpak daarvan is toch anders dan wanneer je dus gewoon wakkerligt met je leuke gedachtes (ik maak gewoon niet graag een eind aan de dag; ben soort van verslaafd aan wakker zijn) 😀

    Neemt niet weg dat ik op dit moment tegen een burnout aan lijk te zitten, en ik eens wilde kijken naar de relatie tussen ADD en burnout (wat mij sowieso wel logisch leek met een hoofd dat altijd aanstaat; positief of negatief).

    Bedankt voor je artikel 🙂

    1. Heyy lieve Nya, bedankt voor je reactie. Daar ben ik het helemaal mee eens hoor, en ik herken dat ook 100%. Ik lag vaak ook wakker met leuke gedachten.
     Wat ik in mijn omgeving vooral zie, zijn helaas toch die piekergedachten.
     En of het nu leuke of vervelende gedachten zijn: we zijn op zo’n moment niet volledig in het moment, en ons brein is de baas over ons. We komen niet tot rust. En inderdaad: we vallen niet in slaap. En dan is (in mijn ervaring) de oplossing toch hetzelfde: we moeten tot rust komen. Dat kan met meditatie, ademhalingsoefeningen, een spijkermat. Supplementen kunnen ondersteunen.
     Heb je al een kijkje in onze community genomen? Daar zijn meer mensen die de combinatie kennen van ADD en burn-out.
     Vervelend dat je tegen een burn-out zit, zorg goed voor jezelf! Als het eenmaal zover is, kan het lang duren voordat je er weer uit komt (bij mij ruim 2 jaar). Veel liefs!

 3. Hoi José,

  Interessant stuk.
  Ik wil alleen één dingetje kwijt; een hoofd vol gedachten staat niet per definitie gelijk aan piekeren, en slaapproblemen hoeven ook niet door piekeren te komen.
  Mijn hoofd zit doorgaans de hele dag (en nacht) vol gedachten, maar dat is meestal geen gepieker.
  De keren dat ik wakker lig door mijn volle hoofd is meestal als ik mezelf te enthousiast heb gemaakt door leuke dingen en dus ineens vol adrenaline zit.
  Het gebeurt helaas best vaak dat slaapproblemen alleen maar aan gepieker worden toegeschreven… dat is jammer want de aanpak daarvan is toch anders dan wanneer je dus gewoon wakkerligt met je leuke gedachtes (ik maak gewoon niet graag een eind aan de dag; ben soort van verslaafd aan wakker zijn) 😀

  Neemt niet weg dat ik op dit moment tegen een burnout aan lijk te zitten, en ik eens wilde kijken naar de relatie tussen ADD en burnout (wat mij sowieso wel logisch leek met een hoofd dat altijd aanstaat; positief of negatief).

  Bedankt voor je artikel 🙂

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ontvang onze nieuwsbrief en ontdek tips, verhalen en wijsheden voor een fijn leven met jouw Wandering Mind

Mis niets!

15585
Scroll naar boven